Yazı Türleri ve Özellikleri

Yazı Türleri ve Özellikleri

Yazı Türleri ve Özellikleri

Temelde iki türlü anlatımdan bahsetmek mümkün: Yazılı anlatım ve sözlü anlatım. 
Yazılı anlatım, nazım (şiir) ve nesir (düz yazı) olmak üzre ikiye ayrılır.

Yazılı anlatım türlerini şu şekilde sınıflandırmak mümkün:

1. EDEBÎ (SANATSAL) METİNLER

1.a. Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler

 • Şiir

1.b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler

b.1. Anlatmaya Bağlı Metinler

 • Hikâye
 • Roman
 • Masal
 • Destan
 • Halk Hikâyesi
 • Manzum Hikâye
 • Mesnevi

b.2. Göstermeye Bağlı Metinler

Geleneksel Tiyatro

 • Karagöz
 • Ortaoyunu
 • Meddah
 • Köy Seyirlik Oyunları

Modern Tiyatro

 • Trajedi
 • Komedi
 • Dram

2. ÖĞRETİCİ METİNLER

2.a. Bilimsel Metinler

2.b. Tarihi Metinler

2.c. Felsefî Metinler

2.d. Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

2.e. Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

 • Makale
 • Deneme
 • Sohbet
 • Röportaj
 • Fıkra
 • Eleştiri
 • Hatıra (anı)
 • Günlük
 • Mektup
 • Gezi
 • Biyografi

Yazılı Anlatım Metin Türleri

YORUM EKLE