Yazı Türleri ve Özellikleri

Yazı Türleri ve Özellikleri

Yazı Türleri ve Özellikleri

Temelde iki türlü anlatımdan bahsetmek mümkün: Yazılı anlatım ve sözlü anlatım. 
Yazılı anlatım, nazım (şiir) ve nesir (düz yazı) olmak üzre ikiye ayrılır.

Yazılı anlatım türlerini şu şekilde sınıflandırmak mümkün:

1. EDEBÎ (SANATSAL) METİNLER

1.a. Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler

 • Şiir

1.b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler

b.1. Anlatmaya Bağlı Metinler

 • Hikâye
 • Roman
 • Masal
 • Destan
 • Halk Hikâyesi
 • Manzum Hikâye
 • Mesnevi

b.2. Göstermeye Bağlı Metinler

Geleneksel Tiyatro

 • Karagöz
 • Ortaoyunu
 • Meddah
 • Köy Seyirlik Oyunları

Modern Tiyatro

 • Trajedi
 • Komedi
 • Dram

2. ÖĞRETİCİ METİNLER

2.a. Bilimsel Metinler

2.b. Tarihi Metinler

2.c. Felsefî Metinler

2.d. Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

2.e. Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

 • Makale
 • Deneme
 • Sohbet
 • Röportaj
 • Fıkra
 • Eleştiri
 • Hatıra (anı)
 • Günlük
 • Mektup
 • Gezi
 • Biyografi

TDH-DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Yazım Kuralları

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anlatım Bozuklukları

Sıfatlar

Atasözleri

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 10:14
YORUM EKLE