Kelime (Sözcük) Türleri ve Özellikleri

Kelime (Sözcük) Türleri ve Özellikleri

Tür ve Görev Bakımından Sözcükler.

Kelime (Sözcük) Türleri ve Özellikleri

Sınav sorularında ve dil bilgisi anlatımında "tür, görev, tür ve görev" kelimeleri aynı şeyi ifade eder. Türkçe'deki kelimelerin tür ve görev yönünden özelliklerini aşağıdaki şekilde gösterebiliriz:

Tür ve Görev Bakımından Sözcükler:

 İSİM (AD) SOYLU SÖZCÜKLER 

FİİL (EYLEM) SOYLU SÖZCÜKLER

A. Tam Anlamı Olanlar

1. Tek Başına Görev Üstlenenler   

  • İsim (Ad)
  • Zamir (Adıl)

2. Başka Kelimelerle Birlikte Görev Üstlenenler

  • Sıfat (Önad)
  • Zarf (Belirteç)

B. Tam Anlamı Olmayanlar

  • Edat (İlgeç)
  • Bağlaç
  • Ünlem

1. Fiiller (Eylemler)

2. Fiilimsiler

  • a) İsim-fiiller (Ad-Eylem)
  • b) Sıfat-Fiiller (Ortaç)
  • c) Zarf-Fiiller (Bağ-Fiil, Ulaç)

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi Türkçe'de dokuz çeşit kelime vardır. Bunlardan yedisi isim soylu, ikisi fiil soyludur.

YORUM EKLE