Kelime (Sözcük) Türleri ve Özellikleri

Tür ve Görev Bakımından Sözcükler.

Kelime (Sözcük) Türleri ve Özellikleri

Sınav sorularında ve dil bilgisi anlatımında "tür, görev, tür ve görev" kelimeleri aynı şeyi ifade eder. Türkçe'deki kelimelerin tür ve görev yönünden özelliklerini aşağıdaki şekilde gösterebiliriz:

Tür ve Görev Bakımından Sözcükler:

 İSİM (AD) SOYLU SÖZCÜKLER 

FİİL (EYLEM) SOYLU SÖZCÜKLER

A. Tam Anlamı Olanlar

1. Tek Başına Görev Üstlenenler   

  • İsim (Ad)
  • Zamir (Adıl)

2. Başka Kelimelerle Birlikte Görev Üstlenenler

  • Sıfat (Önad)
  • Zarf (Belirteç)

B. Tam Anlamı Olmayanlar

  • Edat (İlgeç)
  • Bağlaç
  • Ünlem

1. Fiiller (Eylemler)

2. Fiilimsiler

  • a) İsim-fiiller (Ad-Eylem)
  • b) Sıfat-Fiiller (Ortaç)
  • c) Zarf-Fiiller (Bağ-Fiil, Ulaç)

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi Türkçe'de dokuz çeşit kelime vardır. Bunlardan yedisi isim soylu, ikisi fiil soyludur.

SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM, Sözcükte Anlam, Sözcükte Anlam Özellikleri Gerçek Anlam, Temel Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler, Yakın Anlamlı Sözcükler, Zıt Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler, Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Somut Anlamlı Sözcükler, Soyut Anlamlı Sözcükler, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler, Ad Aktarması, (Mecaz-ı Mürsel), Anlam (Deyim) Aktarması, Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler, İkilemeler, Deyimler, Atasözleri Özdeyişler, ,Vecizeler, Dolaylama, Güzel Adlandırma,

SÖZCÜKTE ANLAM KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Gerçek (Temel) Anlam

Yan Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Argo Anlam

Soyut Anlam

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Somut Anlamlı Sözcükler

Soyut Anlamlı Sözcükler

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Yansıma Sözcükler

Kelime Grupları

Yansıma Sözcükler

İkilemeler

Deyimler

Atasözleri

Özdeyişler (Vecizeler)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 16:24
YORUM EKLE