M Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

M Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

M Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

M Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

M Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Maha Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Et Tanrısı Kurban Tanrısı olabilir > Kökeni: Türkçe

Mamak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sakin, kendi halinde > Kökeni: Türkçe

Mamay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sakin, munis > Kökeni: Türkçe

Mamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saygılı, söz dinler 2. Saygı > Kökeni: Türkçe

Manan Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sis Tanrısı Yeryüzüne sisleri o gönderir Aslında aynı adlı üç kişidirler > Kökeni: Türkçe

Manas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Huy, mizaç 2. Heybet, heybetli > Kökeni: Türkçe

Manay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saha, bölge, mıntıka > Kökeni: Türkçe

Manço

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mengü, sonsuz > Kökeni: Türkçe

Mançu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mengü, sonsuz > Kökeni: Türkçe

Mangalay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alın, yüz, cephe 2. Süvari, iyi ata binen > Kökeni: Türkçe

Mangu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mengü, bengü, sonsuz > Kökeni: Türkçe

Mangur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mangır, bakır para > Kökeni: Türkçe

Mangut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ölümsüz, sonsuz MARAL > Kökeni: Türkçe

Manha (Manhan, Mana) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Keşişler Tanrısı Keşişlerin koruyucusu olarak görülür > Kökeni: Türkçe

Mansar Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik Tanrısı İyi işler yapanları ödüllendirir > Kökeni: Türkçe

Manzan Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: batı tanrısının anasıdır > Kökeni: Türkçe

Matmas Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kâinat Tanrısı Ülgen tarafından evrenden sorumlu kılınmıştır > Kökeni: Türkçe

Mayas Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: doğu tanrısının anasıdır > Kökeni: Türkçe

Mayda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Narin, ince, ince yapılı > Kökeni: Türkçe

Mayılgan Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cennet Tanrıçası Cennet’teki canlılara her tür imkanı sağlar > Kökeni: Türkçe

Meltem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hafif esinti > Kökeni: Türkçe

Mençik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mülkiyet, mal varlığı > Kökeni: Türkçe

Mender Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dolu Tanrısı Dolu yağmasını sağlar > Kökeni: Türkçe

Mendeş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Menteş, mintaş) Acele, aceleci > Kökeni: Türkçe

Mengen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Nişancı, iyi ok atan, okçu 2. Becerikli, mahir > Kökeni: Türkçe

Mengi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mengü, bengi, bengü > Kökeni: Türkçe

Mengilik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonsuzluk > Kökeni: Türkçe

Mengü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ebedi, sonsuz, sonsuza kalan, sonsuzluk, ölümsüzlük > Kökeni: Türkçe

Mengüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonsuzluk, sonsuzluğa ulaşmış, ermiş, ulu, saygıdeğer > Kökeni: Türkçe

Mengüç ata

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mengüç+ata Bilgi ve tecrübesine başvurulan ulu ve bilge kişi > Kökeni: Türkçe

Meral

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ceylan > Kökeni: Türkçe

Mete

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu, saygıdeğer 2. Bütün, bütünlük, bütünlükçü > Kökeni: Türkçe

Mete

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu, saygıdeğer. Ünlü Hun Kağanı > Kökeni: Türkçe

Metehan / Mete Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mete+HanHun kağanlarının en ünlüsü. Aynı soy ve kökten gelen boylar arasında, kan dökülmesini yasaklamış hepsinin tek bir devlet çatısı altında toplanması gerektiğini,bunun aynı zamanda Türk Tanrısı’nın bir emri olduğuna inanarak bu yolda mücadele etmenin ve bunun getireceği sonuçların,en büyük ve paha biçilmez bir mutluluk olduğuna inanmış, bunu da ayrıca,devlet politikası biçimine getirmişti.Türk töresine devlet idaresine sokan, ilk düzenli ve sınıflı kara ordusunu kuran,”Birleşik Türk Devletleri ülküsünü devlet siyaseti olarak ve bunu gerçekleştiren ilk Türk büyüğü. > Kökeni: Türkçe

Min

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bin, bin sayısı. 2. ben, gamze > Kökeni: Türkçe

Ming

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ben, gamze 2. Huzur, refah 3. Bin sayısı > Kökeni: Türkçe

Mingan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Benli, gamzeli > Kökeni: Türkçe

Mingilik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahat, huzur, refah > Kökeni: Türkçe

Mingir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok külliyetli. > Kökeni: Türkçe

Moğol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1.Kaygı, endişe, hüzün 2.Oğuz’un amcası ve ilk kayın atası > Kökeni: Türkçe

Mokan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büken, güçlü > Kökeni: Türkçe

Monguç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atik, çevik, hamleci > Kökeni: Türkçe

Motun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bütün, bütünlük ( Mete Han’ın asıl adının bu olduğunu söyleyen tarihçiler de var.) > Kökeni: Türkçe

Mucara Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yoksullar Tanrısı Yoksul insanları korur > Kökeni: Türkçe

Muglu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzgün, hüzünlü > Kökeni: Türkçe

Mukan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir Göktürk Kağanı > Kökeni: Türkçe

Munar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Serap, algın > Kökeni: Türkçe

Muncuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boncuk, takı, mücevher > Kökeni: Türkçe

Munçuğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Boncuk) > Kökeni: Türkçe

Mung

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hüzün, elem, üzüntü 2. Ming, ben, gamze > Kökeni: Türkçe

Mungluğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Mungluk) Üzgün, bunalmış, hüzzam > Kökeni: Türkçe

Mungul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hüzünlü, elemli > Kökeni: Türkçe

Mutlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, mesut, bahtiyar > Kökeni: Türkçe

Mutlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mesut, bahtiyar > Kökeni: Türkçe

Müçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öpücük, buse > Kökeni: Türkçe

Müge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnci çiçeği > Kökeni: Türkçe

Müldüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Berrak, saf > Kökeni: Türkçe

Müren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Irmak, akarsu > Kökeni: Türkçe

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler, Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler, Türkçe , Göktürkçe, Edebiyat, Türkçe Adlar, Tarih, Köken bilgisi, etimoloji, Lehçeler, Yazım Kılavuzu, Türk DünyasıTürkçe Adlar, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Çocuk İsimleri, Bebek Adları, Bebek İsimleri

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:53
YORUM EKLE