M Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

M Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

M Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Maha Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Et Tanrısı Kurban Tanrısı olabilir > Kökeni: Türkçe

Mamak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sakin, kendi halinde > Kökeni: Türkçe

Mamay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sakin, munis > Kökeni: Türkçe

Mamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saygılı, söz dinler 2. Saygı > Kökeni: Türkçe

Manan Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sis Tanrısı Yeryüzüne sisleri o gönderir Aslında aynı adlı üç kişidirler > Kökeni: Türkçe

Manas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Huy, mizaç 2. Heybet, heybetli > Kökeni: Türkçe

Manay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saha, bölge, mıntıka > Kökeni: Türkçe

Manço

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mengü, sonsuz > Kökeni: Türkçe

Mançu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mengü, sonsuz > Kökeni: Türkçe

Mangalay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alın, yüz, cephe 2. Süvari, iyi ata binen > Kökeni: Türkçe

Mangu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mengü, bengü, sonsuz > Kökeni: Türkçe

Mangur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mangır, bakır para > Kökeni: Türkçe

Mangut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ölümsüz, sonsuz MARAL > Kökeni: Türkçe

Manha (Manhan, Mana) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Keşişler Tanrısı Keşişlerin koruyucusu olarak görülür > Kökeni: Türkçe

Mansar Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik Tanrısı İyi işler yapanları ödüllendirir > Kökeni: Türkçe

Manzan Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: batı tanrısının anasıdır > Kökeni: Türkçe

Matmas Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kâinat Tanrısı Ülgen tarafından evrenden sorumlu kılınmıştır > Kökeni: Türkçe

Mayas Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: doğu tanrısının anasıdır > Kökeni: Türkçe

Mayda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Narin, ince, ince yapılı > Kökeni: Türkçe

Mayılgan Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cennet Tanrıçası Cennet’teki canlılara her tür imkanı sağlar > Kökeni: Türkçe

Meltem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hafif esinti > Kökeni: Türkçe

Mençik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mülkiyet, mal varlığı > Kökeni: Türkçe

Mender Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dolu Tanrısı Dolu yağmasını sağlar > Kökeni: Türkçe

Mendeş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Menteş, mintaş) Acele, aceleci > Kökeni: Türkçe

Mengen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Nişancı, iyi ok atan, okçu 2. Becerikli, mahir > Kökeni: Türkçe

Mengi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mengü, bengi, bengü > Kökeni: Türkçe

Mengilik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonsuzluk > Kökeni: Türkçe

Mengü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ebedi, sonsuz, sonsuza kalan, sonsuzluk, ölümsüzlük > Kökeni: Türkçe

Mengüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonsuzluk, sonsuzluğa ulaşmış, ermiş, ulu, saygıdeğer > Kökeni: Türkçe

Mengüç ata

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mengüç+ata Bilgi ve tecrübesine başvurulan ulu ve bilge kişi > Kökeni: Türkçe

Meral

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ceylan > Kökeni: Türkçe

Mete

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu, saygıdeğer 2. Bütün, bütünlük, bütünlükçü > Kökeni: Türkçe

Mete

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu, saygıdeğer. Ünlü Hun Kağanı > Kökeni: Türkçe

Metehan / Mete Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mete+HanHun kağanlarının en ünlüsü. Aynı soy ve kökten gelen boylar arasında, kan dökülmesini yasaklamış hepsinin tek bir devlet çatısı altında toplanması gerektiğini,bunun aynı zamanda Türk Tanrısı’nın bir emri olduğuna inanarak bu yolda mücadele etmenin ve bunun getireceği sonuçların,en büyük ve paha biçilmez bir mutluluk olduğuna inanmış, bunu da ayrıca,devlet politikası biçimine getirmişti.Türk töresine devlet idaresine sokan, ilk düzenli ve sınıflı kara ordusunu kuran,”Birleşik Türk Devletleri ülküsünü devlet siyaseti olarak ve bunu gerçekleştiren ilk Türk büyüğü. > Kökeni: Türkçe

Min

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bin, bin sayısı. 2. ben, gamze > Kökeni: Türkçe

Ming

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ben, gamze 2. Huzur, refah 3. Bin sayısı > Kökeni: Türkçe

Mingan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Benli, gamzeli > Kökeni: Türkçe

Mingilik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahat, huzur, refah > Kökeni: Türkçe

Mingir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok külliyetli. > Kökeni: Türkçe

Moğol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1.Kaygı, endişe, hüzün 2.Oğuz’un amcası ve ilk kayın atası > Kökeni: Türkçe

Mokan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büken, güçlü > Kökeni: Türkçe

Monguç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atik, çevik, hamleci > Kökeni: Türkçe

Motun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bütün, bütünlük ( Mete Han’ın asıl adının bu olduğunu söyleyen tarihçiler de var.) > Kökeni: Türkçe

Mucara Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yoksullar Tanrısı Yoksul insanları korur > Kökeni: Türkçe

Muglu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzgün, hüzünlü > Kökeni: Türkçe

Mukan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir Göktürk Kağanı > Kökeni: Türkçe

Munar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Serap, algın > Kökeni: Türkçe

Muncuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boncuk, takı, mücevher > Kökeni: Türkçe

Munçuğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Boncuk) > Kökeni: Türkçe

Mung

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hüzün, elem, üzüntü 2. Ming, ben, gamze > Kökeni: Türkçe

Mungluğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Mungluk) Üzgün, bunalmış, hüzzam > Kökeni: Türkçe

Mungul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hüzünlü, elemli > Kökeni: Türkçe

Mutlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, mesut, bahtiyar > Kökeni: Türkçe

Mutlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mesut, bahtiyar > Kökeni: Türkçe

Müçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öpücük, buse > Kökeni: Türkçe

Müge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnci çiçeği > Kökeni: Türkçe

Müldüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Berrak, saf > Kökeni: Türkçe

Müren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Irmak, akarsu > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (0)