S Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler

S Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

S Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Saba

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Sava) 1. (Sapa, sopa) Sopa, değnek, savma aleti, savaş aleti 2. Söz, iddia, hitap > Kökeni: Türkçe

Sabacı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sopacı, sopayla dövüşen 2. Konuşmacı, hatip > Kökeni: Türkçe

Sabak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Savak) 1. Sopa, cop sopa kullanan, dövüşçü, sopa ile dövüşen 2. Kımız saklamak için beygir derisinden yapılan tulum > Kökeni: Türkçe

Sabar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sapar, savar, döver, sopayla döven 2. Savar, savaşır, savaşçı 3. Hatip, konuşmacı > Kökeni: Türkçe

Sabı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sopa, cop 2. Savaş, dövüş 3. Söz, sohbet > Kökeni: Türkçe

Sabıray Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yazgı Tanrısı İnsanların geleceği hakkında karar verir Yeraltında yaşar > Kökeni: Türkçe

Sabu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sopa, cop, değnek 2. Savaş, dövüşçü, dövüş ustası, savaşçı > Kökeni: Türkçe

Saça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saçı, bahşiş, armağan > Kökeni: Türkçe

Saçan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cömert, dağıtan, harcayan 2. Yayıncı, yayın yapan > Kökeni: Türkçe

Saçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Armağan, bahşiş 2. Adak, inanç gereği dağıtılan nesne > Kökeni: Türkçe

Saçılık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan, hediye, bahşiş > Kökeni: Türkçe

Saçuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Eli açık, cömert 2. Armağan, bahşiş 3. Aleni, saklısız, gizlisiz > Kökeni: Türkçe

Sadak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okların, içinde muhafaza edildiği torba ok torbası > Kökeni: Türkçe

Sadu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi, çok iyi, ala > Kökeni: Türkçe

Sagay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düşünceli, Düşünen, sakınan 2. Özleyen, özlemiş, özlem oymaklarından > Kökeni: Türkçe

Sagım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Emel, arzu, Murat 2. Düşünce, fikir, düşünceli, fikir sahibi 3. Sağlamlık, dayanıklılık > Kökeni: Türkçe

Sagın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Özlem, hasret 2. Düşünce, plan, tasarım 3. Davet 4. Kıvılcım > Kökeni: Türkçe

Sagınçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sakınan, düşünen, özleyen, sakınca duyan > Kökeni: Türkçe

Sagu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağıt, mersiye > Kökeni: Türkçe

Sagundu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özlenen, düşünülen, kollanan > Kökeni: Türkçe

Sagunduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özlenen, düşünülen, özlemeye değer > Kökeni: Türkçe

Sagunur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düşünce, tasarım > Kökeni: Türkçe

Sağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağlık, dirilik, canlılık, yeterlilik 2. Akıl, fetanet 3. Doğruluk, inanırlık 4. Halis, saf, net > Kökeni: Türkçe

Sağ bilge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağ+Bilge Doktor, sağlık uzmanı > Kökeni: Türkçe

Sağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğan türü, yırtıcı avcı bir kuş > Kökeni: Türkçe

Sağanak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağanak, sert ve hızlı yağan yağmur > Kökeni: Türkçe

Sağançığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nefs, can, ruh > Kökeni: Türkçe

Sağbili

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağ+Bili (Bilig) Sağduyu, hikmet > Kökeni: Türkçe

Sağdaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlıklı günlerin arkadaşı, can yoldaşı > Kökeni: Türkçe

Sağdıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağdaç “Damadın en yakın, en güvenilir arkadaşı” > Kökeni: Türkçe

Sağık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düşünceli, planlı 2. Sağ, diri, uyanık 3. Ateş, kıvılcım, ateşli > Kökeni: Türkçe

Sağım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaşam, sağlık 2. Serap, algın > Kökeni: Türkçe

Sağın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düşünce, tasarım 2. Özlem 3. Ateş, kıvılcım > Kökeni: Türkçe

Sağınç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kurgu, hayal 2. Sakınca, mahsur, endişe 3. Özlem > Kökeni: Türkçe

Sağış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hesap, matematik, sayış > Kökeni: Türkçe

Sağlam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlıklı, güçlü, dayanıklı, dirençli > Kökeni: Türkçe

Sağlam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlıklı, güçlü > Kökeni: Türkçe

Sağlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Sağlık) Diri, canlı, sağlıklı > Kökeni: Türkçe

Sağlıca (k)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlıklı, diri, esenlikli > Kökeni: Türkçe

Sağman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlıklı, güçlü > Kökeni: Türkçe

Sağnak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Sağanak) > Kökeni: Türkçe

Sağrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçki içilen kap, kupa, kadeh > Kökeni: Türkçe

Sağrı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağrak 2. Sarı SAĞUNÇAK > Kökeni: Türkçe

Sağunmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Özlem içinde olan 2. Düşünen, düşünceli 3. Davet eden, davetkar > Kökeni: Türkçe

Sahaday Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yangın Tanrısı Çakmaktaşı, çelik ve çırayı korur > Kökeni: Türkçe

Sahal Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ateş Tanrıçası Yeryüzünde yangınlara neden olur > Kökeni: Türkçe

Saka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Akıllı, arif 2. Düşünceli, kaygılı 3. Sakal 4. Saklı, saklayan, koruyan > Kökeni: Türkçe

Sakar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alnında beyaz lekesi bulunan at 2. Uğursuz, sakıncalı > Kökeni: Türkçe

Sakçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koruyucu, muhafız > Kökeni: Türkçe

Sakık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çoban yıldızı > Kökeni: Türkçe

Sakın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düşünme, tasarım, kaygılanma, kaygıyı ortadan kaldırma eylemi 2. Saklama,koruma, esirgeme 3. uzaklaşma, ayrılma > Kökeni: Türkçe

Sakınç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düşünce, kaygı > Kökeni: Türkçe

Sakış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kaygı, endişe > Kökeni: Türkçe

Saklı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Korunmuş, mahfuz, esirgenen 2. Zinde, dinç, sağlıklı > Kökeni: Türkçe

Saklıca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gizli, örtülü, korunan 2. Hazine, mücevher > Kökeni: Türkçe

Saklıçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gizli, gizlenmiş, örtülü 2. Yaşam, sağlık, esenlik > Kökeni: Türkçe

Sakman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uyanık, diri, sağlam 2. Sokman, dize kadar çıkan çizme > Kökeni: Türkçe

Sal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saldırı, saldırmak 2. Salmak, bırakmak, azat etmek, serbestlik 3. Göndermek, > Kökeni: Türkçe

Salacuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saldıran, saldırıcı, gönderici > Kökeni: Türkçe

Salaçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Salınan, bırakılan, salınmış > Kökeni: Türkçe

Salaman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade > Kökeni: Türkçe

Salamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saldıran, düşmana karşı hamle ve manevra yapan 2. İyi kılıç sallayan, silahşor 3. salmış, köle azat etmiş > Kökeni: Türkçe

Salançu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saldırgan, iyi kılıç kullanan > Kökeni: Türkçe

Salar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ordu sevk eden 2. İyi kılıç kullanan, silahşor > Kökeni: Türkçe

Salçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Salıcı, sevk edici 2. Salan, serbest bırakan 3. Karahanlılar döneminde, saray aşçılarının ünvanlarından > Kökeni: Türkçe

Salçuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Salınmış, azat edilmiş, saltuk, eski köle 2. Başına buyruk, bağımsız, otoriteye karşı çıkan 3.Saldıran 4. silahşor, iyi silah kullanan 5. küçük yel, esinti 6. haber salan, mesaj yollayan > Kökeni: Türkçe

Saldıran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hücum eden, asker sevk eden > Kökeni: Türkçe

Saldıray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saldırgan > Kökeni: Türkçe

Saldırgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saldırıcı, hücumcu > Kökeni: Türkçe

Saldırı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hücum, taarruz > Kökeni: Türkçe

Saldırmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hücum etmiş, taarruz etmiş > Kökeni: Türkçe

Saldur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saldırı > Kökeni: Türkçe

Salgara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Salınmış, azade, başına buyruk, otorite tanımaz > Kökeni: Türkçe

Salgın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Serbest, bağımsız 2. Serap, hayal > Kökeni: Türkçe

Salgur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atak, tetik, saldırmaya hazır > Kökeni: Türkçe

Salgut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mebus, vekil. Eskiden bir bölgeyi temsilen, Kağan’a (Başkente) gönderilen kişilere verilen unvan. > Kökeni: Türkçe

Salık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vergi, vergi borcu, haraç 2. Haber, öğüt, tavsiye > Kökeni: Türkçe

Salıkçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Haberci, öğütçü > Kökeni: Türkçe

Salım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Serin esen yel, serinlik 2. Ferman, emirname 3. Üzüm demedi, salkım > Kökeni: Türkçe

Salın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Serbest, serbestlik, salınma, boy gösterme 2. Jest, eda 3. Salıncak > Kökeni: Türkçe

Salınmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Serbest, azade, salaman > Kökeni: Türkçe

Salkım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Salınmış, sarkık > Kökeni: Türkçe

Salkım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzüm çöpü. Akasya dalı > Kökeni: Türkçe

Saltın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalnız, yalnızlık içinde, tek kalmış > Kökeni: Türkçe

Saltuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Serbest bırakılmış, azade, hürriyetine kavuşmuş eski köle 2. Başına buyruk, bağımsız > Kökeni: Türkçe

Saltuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Serbest bırakılmış köle > Kökeni: Türkçe

Saluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Salık) Serbest, azade, hürriyetine kavuşmuş > Kökeni: Türkçe

Salum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Özgürlük, azat 2. Kılış, silah > Kökeni: Türkçe

Salun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Jest, mimik, eda, cilve 2. Boy gösterme, ortaya çıkma > Kökeni: Türkçe

Salundu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Özgür, hür 2. Edalı, boy gösteren > Kökeni: Türkçe

Salur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saldıran, saldırgan, asker salan 2. Silahşor, iyi silah kullanan 3. Saldırma, kılıç,silah 4. Serbest, azade > Kökeni: Türkçe

Salur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saldırgan. Silahşör > Kökeni: Türkçe

Samsa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baklava türü bir hamur tatlısı > Kökeni: Türkçe

Samuka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnatçı, dirençli > Kökeni: Türkçe

San

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sanmak, saymak, var kabul etmek > Kökeni: Türkçe

Sanaga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Serap, hayal 2. Niyet, maksat > Kökeni: Türkçe

Sanağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hesap, matematik > Kökeni: Türkçe

Sanak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Matematik > Kökeni: Türkçe

Sancak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bayrak > Kökeni: Türkçe

Sancar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kısa kama, bıçak > Kökeni: Türkçe

Sançak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ucu sivri mızrak > Kökeni: Türkçe

Sançar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saplayan, batıran, dürten, mızrak kullanarak sançan, sançıcı, iyi silah kullanan > Kökeni: Türkçe

Sançı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ucu sivri demir, silah 2. Sivri bir aletin, vücuda değince verdiği acı 3. Acı duymak 4. hayalet > Kökeni: Türkçe

Sançığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ucu sivri demir, kargı > Kökeni: Türkçe

Sançış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hamle, kılıç veya kargıyla yapılan dürtüş > Kökeni: Türkçe

Sandugaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bülbül > Kökeni: Türkçe

Sanek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayran, meftun, tutkun > Kökeni: Türkçe

Saner

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, tanınmış kişi > Kökeni: Türkçe

Sang

ANLAMI-AÇIKLAMASI: San, düşünce var sayma > Kökeni: Türkçe

Sangı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayal, serap SANIR > Kökeni: Türkçe

Sangır Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Av Tanrısı Kızdığında ormanları yakıp, av hayvanlarını kaçırdığı söylenir > Kökeni: Türkçe

Sankur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayret, şaşkınlık > Kökeni: Türkçe

Sanlav

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hürmet, saygı > Kökeni: Türkçe

Sanlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sanıcı, düşünücü 2. Şüpheci > Kökeni: Türkçe

Sanlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şüpheci > Kökeni: Türkçe

Sansak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anlayış, intiba > Kökeni: Türkçe

Sapa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sopa, değnek 2. Kılıç sapı, kabza 3. Aykırı, farklı, başka > Kökeni: Türkçe

Sapak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sopa 2. Aykırı, aykırılık > Kökeni: Türkçe

Sapar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sabar, döver, dövücü 2. Aykırı, farklı 3. Kabza > Kökeni: Türkçe

Sapurluş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma > Kökeni: Türkçe

Saradıman Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik Tanrıçası Demirci Tanrıçası olarak da görülür > Kökeni: Türkçe

Sarar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saran, sarıcı, sarma eyleminde olan, ören, örücü > Kökeni: Türkçe

Sarasan Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soğuk Tanrısı Kışın soğuklara neden olur > Kökeni: Türkçe

Sargay (Şargay) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dağ Tanrısı Dağlarda yaşar > Kökeni: Türkçe

Sargın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sevimli, sempatik, çekici 2. Sargı, sarılı, örülü > Kökeni: Türkçe

Sargut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güneş ışığı 2. Bağış, ihsan > Kökeni: Türkçe

Sarı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sarı renk, sarışın 2. Sarılı, sarılmış, saran, sarılma > Kökeni: Türkçe

Sarıca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sarılı, sarı gibi, sarıya çalan > Kökeni: Türkçe

Sarıca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sarı gibi > Kökeni: Türkçe

Sarıg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sarılı, sarılmış, örgülü > Kökeni: Türkçe

Sarıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sarılmaktan.sarıl, Sevgili, saygılı, cana yakın > Kökeni: Türkçe

Sarım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Suyu süzmeye yarayan, ince dokuma 2. Sarma, sarılma > Kökeni: Türkçe

Sarıp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sarp, dik, sarılı, çıkılması güç, yalçın > Kökeni: Türkçe

Sarman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Sarıman) 1. Sarışın, sarıya çalan 2. Sıcakkanlı, cana yakın > Kökeni: Türkçe

Sarmaşık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sarılı, sarpa sarmış, sarılan > Kökeni: Türkçe

Sarp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çetin, sert > Kökeni: Türkçe

Sartık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sarılı, örgülü, örülmüş 2. Farklı, dikkat çekici > Kökeni: Türkçe

Saru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sarı 2. Sıra dışı, farklı, dikkat çekici 3. Batı, batı yönü > Kökeni: Türkçe

Saruca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir sungur türü avcı kuş 2. Sarıya çalan, sarışın > Kökeni: Türkçe

Saruca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sarı gibi > Kökeni: Türkçe

Saruhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saruhanoğulları Beyliğinin kurucusu > Kökeni: Türkçe

Sarul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sarılı, sarılmış > Kökeni: Türkçe

Sarvan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deve süren, deveci > Kökeni: Türkçe

Satı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1- Satık, satuk, satılmışın dişisi 2- Pazar yeri (Eski Türk geleneklerine göre, çocukları sık ölen ya da olmayan ailelerin, çocuğu olduğunda yaşaması ve uzun ömürlü olması için, onu Tanrı’nın sevdiği, toplumun sevip saydığı, bir ulu kişiye ya da onun ruhuna, çocuğu koruması, manevi bir destek vermesi bakımından emanet edilmesi eylemine satma-satılma adı verilir. Çocuk erkekse, “Satılmış”, kız ise “Satı” adı verilir. ) > Kökeni: Türkçe

Satıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Satıcı, tüccar 2. Mertebe, rütbe > Kökeni: Türkçe

Satım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Satıcığım 2. Ticaret > Kökeni: Türkçe

Satışgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Satıcı, tüccar > Kökeni: Türkçe

Satuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Satı, satık, satılmış > Kökeni: Türkçe

Satuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Satılmış > Kökeni: Türkçe

Satun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Satın alma, satın alma gücü, paha > Kökeni: Türkçe

Sav

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Sava) 1. Mesaj, haber, yeni haber 2. İddia. İsnat 3. Ün, san 4. Savaş, vuruşma, dövüş 5.Öykü, atasözü, darbı mesel > Kökeni: Türkçe

Sava

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Sav) > Kökeni: Türkçe

Savacı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Savcı) > Kökeni: Türkçe

Savan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Savıcı, savaşçı, def edici 2. Elçi, arabulucu > Kökeni: Türkçe

Savar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaşçı, savıcı, defedici > Kökeni: Türkçe

Savaru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bahşiş, armağan 2. Geçici, muvakkat > Kökeni: Türkçe

Savaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Harp, döğüş, vuruşma, savma, defetme > Kökeni: Türkçe

Savaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Harp, dövüşme > Kökeni: Türkçe

Savaşgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaşçı, cengaver > Kökeni: Türkçe

Savcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İddiacı. Ünlü > Kökeni: Türkçe

Savçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Savcı, savacı) 1. Elçi, haberci, resul, sözcü 2. Savaşçı, cengaver 3. Ünlü, meşhur, ün salmış > Kökeni: Türkçe

Savduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğurlama, veda > Kökeni: Türkçe

Savgat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan, bahşiş > Kökeni: Türkçe

Savgu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Haraç, vergi 2. Şifa, derman > Kökeni: Türkçe

Savrın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Armağan, bahşiş 2. Ahd, azim > Kökeni: Türkçe

Savruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savrulmuş, derbeder > Kökeni: Türkçe

Savtur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Veda, uğurlama > Kökeni: Türkçe

Savun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Davet, çağrı 2. Savunma, savaş 3. Ağıt, mersiye, ölenlerin yiğitlik ya da hayırlı işlerini anlatmak için verilen yemek > Kökeni: Türkçe

Savunduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Davetiye > Kökeni: Türkçe

Savungan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savunucu, savaşan, direnen, müdafi > Kökeni: Türkçe

Savur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eli açık, cömert, hovarda > Kökeni: Türkçe

Savurkaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Savurgan, hovarda, eli açık 2. Fırtına, katı yel > Kökeni: Türkçe

Savut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Koruyucu, koruyan, müdafi 2. Zırh, çelik yelek, demirağ > Kökeni: Türkçe

Say

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Sag, sağ, sak, sayı) 1. Saygı, sayma, geçerli kılma 2. Düşünme, ölçme, seçme, tasarım, hesap,ödeşme 3. taşlık yer 4. zırh, göğüslük > Kökeni: Türkçe

Sayak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygılı, hürmetli > Kökeni: Türkçe

Sayan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saygılı, saygıdeğer, saygıya layık 2. Saygı gösteren, efendi, ağırbaşlı > Kökeni: Türkçe

Saydam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saf, net, berrak, sayılabilen, açık, temiz, bilinen > Kökeni: Türkçe

Saydur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygı duruşu, ihtiram duruşu > Kökeni: Türkçe

Saygı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hürmet, önem, değer, edep 2. Sayı, sayım, matematik > Kökeni: Türkçe

Saygın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İtibarlı, hürmet gören, saygı gören, hatırı sayılır > Kökeni: Türkçe

Saygın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İtibarlı, saygı gören > Kökeni: Türkçe

Sayıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seçilmiş, seçkin, sayılan SAYILGAN > Kökeni: Türkçe

Sayım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygı, saygı gösteriş > Kökeni: Türkçe

Sayın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Seçkin, değerli, muteber, güzide, muhterem 2. Saf, halis, arı 3. Güzel, ender rastlanan > Kökeni: Türkçe

Sayındı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygı duyulan, itibar gören, muhterem, saygın > Kökeni: Türkçe

Sayır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçinden su çıkan mağara > Kökeni: Türkçe

Sayış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ödenek > Kökeni: Türkçe

Sayıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygın, muteber > Kökeni: Türkçe

Saylak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sayılan, takdir gören, usta, uzman > Kökeni: Türkçe

Saylık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şeref, haysiyet, onur > Kökeni: Türkçe

Sayman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sayıcı, hesapçı, hesap ve sayı uzmanı > Kökeni: Türkçe

Sayrı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzgün, mahzun, yorgun ilgisiz > Kökeni: Türkçe

Sayvan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gölgelik, kamelya > Kökeni: Türkçe

Sazağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Sazan) Soğuk yel > Kökeni: Türkçe

Sazak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sazlık, bataklık 2. İnce yağan kar 3. Ak bulut 4. Çok konuşan, geveze 5.Poyraz, soğuk esen yel 6.sezgin, sezici, uyanık > Kökeni: Türkçe

Sazak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sazlık. İnce yağan kar. Ak bulut. Poyraz. Sezgin, uyanık > Kökeni: Türkçe

Sazan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soğuk esen yel 2. Sazlık, bataklık 3. Sezen, sezici > Kökeni: Türkçe

Sebdeg Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kış Tanrısı Buz ile temsil edilir Sesegen’in babasıdır > Kökeni: Türkçe

Sebe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevgi, sevi > Kökeni: Türkçe

Sebük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevik, sevilen, sevgi gören > Kökeni: Türkçe

Seçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Titiz, seçici, ayırıcı 2. Konuşkan, hoş sözlü > Kökeni: Türkçe

Seçil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Seçkin, güzide, seçilmiş 2. Farklı, olağanüstü > Kökeni: Türkçe

Seçil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Benzerleri arasından beğenilmesi, alınması istenen > Kökeni: Türkçe

Seçilir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seçkin, güzide > Kökeni: Türkçe

Seçilmiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seçkin, güzide > Kökeni: Türkçe

Seçkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Farklı, göze batan, olağanüstü 2. İtibar gören, muhterem > Kökeni: Türkçe

Seçkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seçilmiş > Kökeni: Türkçe

Seden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyanık, gözü açık olan > Kökeni: Türkçe

Segrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seyrek, ender rastlanan > Kökeni: Türkçe

Seğirtgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Koşucu, atlet 2. Afacan, ele avuca sığmaz, tez canlı > Kökeni: Türkçe

Seğrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seyrek, nadir, az rastlanır > Kökeni: Türkçe

Sekmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seviye, mertebe > Kökeni: Türkçe

Selçik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Seligcik) 1. Temiz, pakize, namuslu, bakire 2. Küçük kılıç, bıçak 3. Açık, beliğ, fesahatli > Kökeni: Türkçe

Selçuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel konuşan > Kökeni: Türkçe

Selda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir ağaç türü > Kökeni: Türkçe

Selek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eli açık, cömert > Kökeni: Türkçe

Selen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Salınan, sallanan, kıvrılan 2. Temiz, pak, namuslu, zarif, bakire 3. Fısıltı, hafif ses 4.Haber,havadis 5. yılan (Tuva ve Çuvaşlarda) > Kökeni: Türkçe

Selen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Müjde, Varlık, bolluk > Kökeni: Türkçe

Selenge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıvrılan, kıvrık > Kökeni: Türkçe

Selig (silig)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Namuslu, temiz, dürüst, pakize 2. Kibar, narin, zarif > Kökeni: Türkçe

Seligçik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Selçik) Temiz, namuslu, bakire > Kökeni: Türkçe

Selin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Selen, salınan, haber, fısıltı 2. Sülün kuşu > Kökeni: Türkçe

Selin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gür akan su. Orta Asya'da yetişen sürekli yeşil kalan küçük bir ağaççık > Kökeni: Türkçe

Selinay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi parlak su > Kökeni: Türkçe

Semiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İri yarı, şişman 2. Besili, bakımlı > Kökeni: Türkçe

Senay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sen aysın, sen parlaksın > Kökeni: Türkçe

Sencer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kılıç saplayan, batıran. Büyük Selçuklu Devletinin son kağanı > Kökeni: Türkçe

Senger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Canavar, ejderha 2. Kale, burç > Kökeni: Türkçe

Sengi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevgi, sevi > Kökeni: Türkçe

Sengün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ordu komutanı, general > Kökeni: Türkçe

Sepil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaygın, yayılmış, bulaşmış 2. Kale, hisar > Kökeni: Türkçe

Sepin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çeyiz, kalın 2. Yaygın, yayık > Kökeni: Türkçe

Sereday

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüzük, takı, aksesuar > Kökeni: Türkçe

Seren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Makam. Çam ağacından düzgün kesilmiş odun > Kökeni: Türkçe

Sergen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sergi yeri > Kökeni: Türkçe

Serim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gösteriş, teşhir 2. Sabır, metanet > Kökeni: Türkçe

Serin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gölge, gölgelik 2. Genişlik, gerilmişlik 3. Soğuğa yakın, hafif soğuk 4. Sabırlı, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Seringen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Serince, serinleşmiş 2. Sabırlı, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Sermin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel, kibar > Kökeni: Türkçe

Serpil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi büyü, geliş dileği > Kökeni: Türkçe

Sesegen (Seseğen) Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güz Tanrıçası Sebdeg’in kızıdır > Kökeni: Türkçe

Seval

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Severek al dileği > Kökeni: Türkçe

Seven

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seven, sevgi sahibi, şefkatli, tutkulu > Kökeni: Türkçe

Severge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dost, yakın, yaren 2. Aşk, sevgi, tutku > Kökeni: Türkçe

Sevgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevme eyleminin nüvesi > Kökeni: Türkçe

Sevgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevme duygusu > Kökeni: Türkçe

Sevi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevgi, sevgi eğilimi, sevgi yakınlığı > Kökeni: Türkçe

Sevigen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seven, sevgisini veren > Kökeni: Türkçe

Sevik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sevilen, sevgi gösterilen, sevgiye layık, sevgili 2. Dost, gönüldaş > Kökeni: Türkçe

Sevil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevilen, el üstünde tutulan > Kökeni: Türkçe

Sevil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Her zaman sevilen, beğenilen biri ol dileği > Kökeni: Türkçe

Sevilay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi sevil, beğenil > Kökeni: Türkçe

Sevilgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevilen, aşırı ilgi gören > Kökeni: Türkçe

Sevim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sempati, alım, çekicilik. Sevgiye yol açan > Kökeni: Türkçe

Sevim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevme > Kökeni: Türkçe

Sevimli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekici, sempatik > Kökeni: Türkçe

Sevin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevinç, mutluluk > Kökeni: Türkçe

Sevinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Neşe, coşku, sevinme duygusu, mutluluk > Kökeni: Türkçe

Sevinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevinme, mutlu olma > Kökeni: Türkçe

Sevinçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevinilecek şey, sevinç kaynağı > Kökeni: Türkçe

Sevindük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutluluk, bahtiyarlık (Uzun süren bir çocuksuzluk döneminden sonra, çocukları olan ailelerinsık kullandığı, geleneksel adlardan) > Kökeni: Türkçe

Sevinmiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevinçli, mutlu, mutlu olmuş > Kökeni: Türkçe

Sevinti

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mutluluk, mutlu olmaya değen 2. Ferahlık, gevşeme, rahatlık, huzur > Kökeni: Türkçe

Sevtap

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tapılacak kadar sevilen > Kökeni: Türkçe

Sevük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevilen, sevgili, canan > Kökeni: Türkçe

Seyirtgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Afacan, çalışkan, ele avuca sığmaz > Kökeni: Türkçe

Seyrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Az rastlanır, sıra dışı > Kökeni: Türkçe

Sezek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hassas, duygulu, ferasetli 2. Sezgi, anlayış, kavrayış, his > Kökeni: Türkçe

Sezen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anlayan, kavrayan, hisseden SEZER > Kökeni: Türkçe

Sezen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hisseden, sezgili > Kökeni: Türkçe

Sezer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duygulu, hassas > Kökeni: Türkçe

Sezgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İdrak, seziş, hissediş, ilham > Kökeni: Türkçe

Sezgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hassas, sezici > Kökeni: Türkçe

Sezgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arif, sezici > Kökeni: Türkçe

Sezgir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hassas, narin, alıngan > Kökeni: Türkçe

Sezigen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sezen, sezgin > Kökeni: Türkçe

Sezik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sezgin, içli > Kökeni: Türkçe

Seziklü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tedbirli, sezici > Kökeni: Türkçe

Sezim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hissediş, anlayış > Kökeni: Türkçe

Sezimtal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hassas, duygulu > Kökeni: Türkçe

Sezin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sezme, anlama > Kökeni: Türkçe

Sezmiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İdrak eden, anlayan > Kökeni: Türkçe

Sıbak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sopa, değnek > Kökeni: Türkçe

Sıdal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muktedir, güçlü, egemen > Kökeni: Türkçe

Sıgun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yabani geyik 2. Emek, zahmet, sıkıntı > Kökeni: Türkçe

Sığın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erkek geyik, Ala geyik > Kökeni: Türkçe

Sığınak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sıkı korunan, sığınılacak yer, yoğun ve katı olan yer > Kökeni: Türkçe

Sığındık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağlılık, sadakat > Kökeni: Türkçe

Sığlam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağlam, sıkı, yoğun 2. Sine, bağır > Kökeni: Türkçe

Sık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Katı, yoğun > Kökeni: Türkçe

Sıkı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Katı, sıkılmış, yoğun > Kökeni: Türkçe

Sıkılgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Daralmış, daralan, sıkılaşan, utangaç > Kökeni: Türkçe

Sıkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Keder, yas, üzüntü, sıkıntı 2. Ala geyik > Kökeni: Türkçe

Sılıv

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz, pakize, bakire > Kökeni: Türkçe

Sılkım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, gözükara > Kökeni: Türkçe

Sın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Deney, deneme 2. Endam, gösteriş > Kökeni: Türkçe

Sınaçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hakem, sınayıcı > Kökeni: Türkçe

Sınağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sınav, imtihan, deneme > Kökeni: Türkçe

Sınak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deney, sınav, imtihan > Kökeni: Türkçe

Sınauvu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sınav, deney > Kökeni: Türkçe

Sınayçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hakem, sınayan > Kökeni: Türkçe

Sınçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hakem, sınaçı > Kökeni: Türkçe

Sındıraç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bülbül > Kökeni: Türkçe

Sıray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çehre, yüz, beniz > Kökeni: Türkçe

Sırga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Küpe, takı, aksesuar 2. Armağan, bahşiş 3. Halka, halkalı > Kökeni: Türkçe

Sırgalu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küpeli > Kökeni: Türkçe

Sırma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sırlı, boyalı, gümüş tel > Kökeni: Türkçe

Sırma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel. Rütbe gösteren sarı şerit > Kökeni: Türkçe

Sıykım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevgili, canan > Kökeni: Türkçe

Sıylı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sevimli, sempatik, muteber 2. Armağan > Kökeni: Türkçe

Sıylık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan, bahşiş > Kökeni: Türkçe

Sıyurgal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan > Kökeni: Türkçe

Sızgıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kalem, yazgaç > Kökeni: Türkçe

Sızım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sızı, yakınma, hüzün > Kökeni: Türkçe

Sibel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Buluttan ayrılıp henüz yere düşmemiş yağmur tanesi 2. Buğday, buğday tanesi > Kökeni: Türkçe

Sibel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Buğday başağı > Kökeni: Türkçe

Silgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arınma, temizlik, parlaklık > Kökeni: Türkçe

Silig

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Temiz, namuslu, dürüst 2. El değmemiş, bakir, bakire 3. Tatlı dilli > Kökeni: Türkçe

Simge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İşaret, sembol > Kökeni: Türkçe

Sinan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mızrak, süngü > Kökeni: Türkçe

Sinçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çehre, beniz > Kökeni: Türkçe

Singil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük kız kardeş > Kökeni: Türkçe

Singin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mahçup, sıkılgan > Kökeni: Türkçe

Sinkel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İmtiyazlı, ayrıcalıklı > Kökeni: Türkçe

Sinkil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İmtiyazlı > Kökeni: Türkçe

Sir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şeciye, soy, kök 2. Birleşik, birleşmiş > Kökeni: Türkçe

Sirek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zeki, akıllı > Kökeni: Türkçe

Sitacu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nazlı, narin, alıngan, hassas > Kökeni: Türkçe

Siyavuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevimli, sempatik, sevgiye layık > Kökeni: Türkçe

Siyavuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevimli ,cana yakın > Kökeni: Türkçe

Siyendi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevilen, sevilmiş, sevgiye layık > Kökeni: Türkçe

Siyrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Az rastlanır, seyrek bulunur > Kökeni: Türkçe

Siyun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevim, sevimlilik, sempati, beğeni > Kökeni: Türkçe

Siyuran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Utkan, muzaffer > Kökeni: Türkçe

Siyurgal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ödül, armağan, ödül alma 2. Madalya, askeri nişan > Kökeni: Türkçe

Siyurgatmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düşmanı bozguna uğratmış 2. Başarılı, ödül ve övgü almış > Kökeni: Türkçe

Siyünç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevinç, mutluluk > Kökeni: Türkçe

Sizgek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zeki, sezgin, müdrik > Kökeni: Türkçe

Sizüçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hassas, zeki, uyanık, akıllı > Kökeni: Türkçe

Sobay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bekar, yalnız, münferit 2. Silahını iyi kullanan, deneyimli asker, savaşçı > Kökeni: Türkçe

Soğay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlıklı, zinde, dinç > Kökeni: Türkçe

Sokman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mert, dürüst 2. Diz kapağına kadar gelen uzun bir tür çizme (Türkmen çizmesi) > Kökeni: Türkçe

Sokulag

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Adak, kurban 2. Sokulgan, munis, cana yakın > Kökeni: Türkçe

Sokulgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cana yakın, munis SOKUM > Kökeni: Türkçe

Solagay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Solak 2. Ters, hiddetli, öfkeli > Kökeni: Türkçe

Solak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Asker yöneten, asker sevk eden (Sulag) 2. Sol el ve ayağını kullanan > Kökeni: Türkçe

Solaşıglı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yararlı, çok yararlı, iş bitirici > Kökeni: Türkçe

Soldon (Soldong) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tan Tanrısı Doru at şeklinde olduğu söylenir > Kökeni: Türkçe

Solgun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rengi kaçmış, yıpranmış, hüzünlü > Kökeni: Türkçe

Solgur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Salgur) Atak, saldırı > Kökeni: Türkçe

Solın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Araştırmacı, meraklı > Kökeni: Türkçe

Solmagan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canlı, ölümsüz, solmaz > Kökeni: Türkçe

Solmaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canlı, diri, çekici > Kökeni: Türkçe

Soltu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soludu, soluklu > Kökeni: Türkçe

Soluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nefes, can > Kökeni: Türkçe

Sombov Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeryüzü Tanrısı Angır adlı kuşun getirdiği toprakla karaları yaratmıştır > Kökeni: Türkçe

Somol Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yanardağ Tanrısı Yanardağları o patlatır > Kökeni: Türkçe

Sonay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın son günleri > Kökeni: Türkçe

Soner

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Son doğan erkek çocuk > Kökeni: Türkçe

Songar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sungur, şahin > Kökeni: Türkçe

Sonuç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Son, bitim, kıyı 2. Uç, sınır, limit. 3.Osmanlı ve Selçuklular döneminde, sınır karakollarında görev yapan kişiler verilen bir ad > Kökeni: Türkçe

Sorguç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başa takılan çelenk > Kökeni: Türkçe

Sorgun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söğüt türü bir ağaç > Kökeni: Türkçe

Soyça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu, soyluca > Kökeni: Türkçe

Soydam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu, soyunu düşünen 2. Ailesine bağlı, yuvasına bağlı > Kökeni: Türkçe

Soydan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu, soylu bir aileden gelen 2. Hanedan, hanedanlık > Kökeni: Türkçe

Soydaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aynı soydan gelen, aynı soyun kişileri > Kökeni: Türkçe

Soylamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soyunu çoğaltıp, kutsayan, örgütleyen 2. söz, söyleyen, konuşmacı, hatip > Kökeni: Türkçe

Soylu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Asil, asalet sahibi > Kökeni: Türkçe

Soyluhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu+han > Kökeni: Türkçe

Soyon

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Sayın) > Kökeni: Türkçe

Soysal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soy+Sal 1. Ünlü, meşhur 2. Soylu, asil 3. Medeni, uygar > Kökeni: Türkçe

Soysal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygar, medeni > Kökeni: Türkçe

Soyurgal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ödül, askeri ödül, madalya, nişan 2. Armağan, bağış, ihsan > Kökeni: Türkçe

Soyurgat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İhsan, bahşiş > Kökeni: Türkçe

Söke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Diz üstü çöküş, çökme > Kökeni: Türkçe

Sökmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yiğit, gözü kara, düşmana diz çöktüren, dize getiren, buyruğunu dinleten 2. sokman, uzun çizme > Kökeni: Türkçe

Sökür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kızgın, hiddetli, kabarmış 2. Dize getiren, diz çöktüren, buyruğunu dinleten > Kökeni: Türkçe

Sökürmüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dize getirmiş, baş eğdirmiş > Kökeni: Türkçe

Sön

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçten kesilme, azalma > Kökeni: Türkçe

Sönmez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Canlı, enerjik, ateşli, iddialı 2. Parlak, göz alıcı > Kökeni: Türkçe

Sönmez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canlı, parlak > Kökeni: Türkçe

Sönük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sönük, pasif, cansız, heyecansız > Kökeni: Türkçe

Söykem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sempati, sevim, sevimlilik > Kökeni: Türkçe

Söylem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anlatım, hitap, hitabet, demeç, izah > Kökeni: Türkçe

Söylence

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Efsane, mit, destan, lejant > Kökeni: Türkçe

Söyü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aşk, sevda 2. Sevinç > Kökeni: Türkçe

Söyüçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aşık, sevdalı 2. Sevinçli, mutlu > Kökeni: Türkçe

Söyündük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevindik > Kökeni: Türkçe

Sözbay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söz+Bay Söz zengini, hatip, söz cambazı > Kökeni: Türkçe

Sözbir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söz+Bir Doğruluk, dürüstlük, söz birliği, sadakat > Kökeni: Türkçe

Sözeçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Sözen) > Kökeni: Türkçe

Sözen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hatip, konuşmacı > Kökeni: Türkçe

Sözer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söz+Er, mert, sözünün eri > Kökeni: Türkçe

Sözeri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söz+Eri, mert, sözünün eri > Kökeni: Türkçe

Su

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sıvı 2. Asker, er, erat > Kökeni: Türkçe

Subak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sopa, değnek, cop > Kökeni: Türkçe

Subay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Su+Bay 1. Bilgili ve deneyimli asker 2. Hafif süvari, atlı asker 3. Bekar, evlenmemiş (Anadolu ve Azerbaycan’da) 4. çocuksuz, çocuğu olmayan ( Kazak ve Kırgızlarda) > Kökeni: Türkçe

Subay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilgili deneyimli asker. Çocuğu olmayan, bekar > Kökeni: Türkçe

Subutay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cengiz Hanın ünlü generalinin adı > Kökeni: Türkçe

Sugay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aya benzer, ay parçası > Kökeni: Türkçe

Suğunçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sığınak, sığınılacak yer, sine, bağır > Kökeni: Türkçe

Suhan Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kan Tanrısı Aynı ada sâhip kişidirler > Kökeni: Türkçe

Sukta

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sıkıcı, ezici, acı kuvvete sahip > Kökeni: Türkçe

Sulak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Asker sevk eden, sefere çıkan 2. Sulu, verimli > Kökeni: Türkçe

Sun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çağrı, davet 2. İncelik, nezaket 3. Vermek, ihsanda bulunmak > Kökeni: Türkçe

Suna

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Emsalsiz güzellik 2. Yeşilbaş ördeği > Kökeni: Türkçe

Suna

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erkek ördek. Uzun boylu güzel > Kökeni: Türkçe

Sunak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adak, kurban > Kökeni: Türkçe

Sunar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Davetkar 2. Cömert, abadan > Kökeni: Türkçe

Sunay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayı sun, ayı getir dileği > Kökeni: Türkçe

Sunayan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çığırıcı, davetkar > Kökeni: Türkçe

Sunça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sunak, adak > Kökeni: Türkçe

Sunçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adak, kurban > Kökeni: Türkçe

Sungu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağış, ihsan, ikram > Kökeni: Türkçe

Sungun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yetenek, yetenekli 2. Sunulan, adak, hibe > Kökeni: Türkçe

Sungur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kartal 2. Şahin > Kökeni: Türkçe

Sungur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kartal. Şahin > Kökeni: Türkçe

Sungurca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sungur yavrusu, küçük sungur > Kökeni: Türkçe

Sunka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sunak sunkak > Kökeni: Türkçe

Sunkar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sungur > Kökeni: Türkçe

Sunkur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sungur > Kökeni: Türkçe

Suntay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sun+tay > Kökeni: Türkçe

Sunu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İkram, davet, bağış, armağan > Kökeni: Türkçe

Suskuçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük, körpe > Kökeni: Türkçe

Susü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlık, şifa > Kökeni: Türkçe

Sutu boğda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mübarek, Tanrısal, Tanrıdan gelen (Eski dönem Tanrı sıfatlarından) > Kökeni: Türkçe

Suvan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaşçı, cengaver > Kökeni: Türkçe

Suvar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, bereket > Kökeni: Türkçe

Suvat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Su kanalı 2. Suyun taksim edildiği yer > Kökeni: Türkçe

Suyun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (siyun, sevim) Sevimlilik, sempati, niyet > Kökeni: Türkçe

Suyunçuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sevinç, sevimlilik 2. Müjde > Kökeni: Türkçe

Süçüg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Süçig) Tatlı, lezzetli, hoşa giden > Kökeni: Türkçe

Südün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süt+Ün, Soylu, temiz > Kökeni: Türkçe

Süledi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saldırgan, akın yapan, akıncı > Kökeni: Türkçe

Sülek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saldırgan, akıncı > Kökeni: Türkçe

Sülemiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Akıncı, saldırgan, düşman üzerine asker yollayan 2. İyi silah kullanan, silahşor > Kökeni: Türkçe

Sülün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzun kuyruklu, renkli bir kuş > Kökeni: Türkçe

Süne

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ruh, can > Kökeni: Türkçe

Süngü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Süngük) 1. Kesici ve delici, uzun bıçak 2. Kemik, kemik parçası, kemikle yapılan mızrak 3.Eskiden, mezar başlarına dikilen sırık > Kökeni: Türkçe

Süngük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süngü > Kökeni: Türkçe

Süngüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süngü darbesi, süngü hamlesi, süngüleme, savaş > Kökeni: Türkçe

Sürçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yemek, oyun ve eğlence için yapılan, gece toplantısı > Kökeni: Türkçe

Süren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Asker sevk eden, savaşa asker yollayan 2. Haykırış, nara, savaş narası > Kökeni: Türkçe

Sürer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Asker sevk eden > Kökeni: Türkçe

Sürgit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Payidar, kalıcı 2. Ulak, postacı > Kökeni: Türkçe

Sürün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süs, makyaj, makyaj malzemesi > Kökeni: Türkçe

Süsçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kargı ve kılıç saplamada usta olan kişi > Kökeni: Türkçe

Süsmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Süslü, süsü ve süslenmeyi seven 2. Tos atan, toslayan > Kökeni: Türkçe

Süsün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süslü, işveli, sempatik, çekici > Kökeni: Türkçe

Süverce

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canan, aşık olunan, maşuka > Kökeni: Türkçe

Süyek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kemik, soy, sop > Kökeni: Türkçe

Süygen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevgili, canan > Kökeni: Türkçe

Süyük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kemik, soy, oymak > Kökeni: Türkçe

Süyüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sevim, sempatik 2. Görüş, kanaat > Kökeni: Türkçe

Süyün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevim, sempati > Kökeni: Türkçe

Süyünç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sevinç, mutluluk 2. Müjde > Kökeni: Türkçe

Süyünçü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Süyünç) müjde > Kökeni: Türkçe

Süyürge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Toy, şölen, ziyafet > Kökeni: Türkçe

Süyüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Buse, öpücük > Kökeni: Türkçe

Süzem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Diksiyon, söz söyleme ve konuşma ahengi > Kökeni: Türkçe

Süzge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tarak, çok ince dişli saç tarağı > Kökeni: Türkçe

Süzgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tarak 2. Süzgeç > Kökeni: Türkçe

Süzgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Arınmış, süzülmüş 2. Mest, mahmur, kendinden geçmiş 3. Göz alıcı, alımlı > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (0)