Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, G Harfiyle Başlayan

Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

G Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Galı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kalın, hediye, bağış, çeyiz > Kökeni: Türkçe

Galın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hediye, çeyiz > Kökeni: Türkçe

Gamağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bütünlük, bütün, tüm > Kökeni: Türkçe

Gara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kara > Kökeni: Türkçe

Garacu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sivil, resmi olmayan > Kökeni: Türkçe

Gargılı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kargılı, mızraklı > Kökeni: Türkçe

Gaspak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süslü, müzeyyen > Kökeni: Türkçe

Gayır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kayır) 1. Taraf, destek, kayırma 2. Lütuf, ihsan, hediye > Kökeni: Türkçe

Gayurmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kayırmış > Kökeni: Türkçe

Gazan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kazan) 1. Kazanma, kazanç, üstünlük 2. Kızgın, kızgınlı celallenmek > Kökeni: Türkçe

Geçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçmiş, mazi, geçen > Kökeni: Türkçe

Geçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçit, köprü > Kökeni: Türkçe

Geçer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçeli, caiz > Kökeni: Türkçe

Geçgel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Makbul, nafız > Kökeni: Türkçe

Geçgil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçerli, makbul > Kökeni: Türkçe

Geçgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçmiş, kendinden geçmiş, feda etmiş > Kökeni: Türkçe

Geçim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaşam, dirlik 2. Anlaşma, uyuşma 3. Rısk, yiyecek, nafaka > Kökeni: Türkçe

Geçimlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Munis, yumuşak huylu > Kökeni: Türkçe

Geçimlük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçinmek için gerekli olan > Kökeni: Türkçe

Gedek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Görev, vazife 2. Oyuk, kırılıp, yıkılarak açılan yol > Kökeni: Türkçe

Gediz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Su birikintisi, gölet > Kökeni: Türkçe

Gegez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mümkün, uyumlu > Kökeni: Türkçe

Geğin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Set, şiddetli > Kökeni: Türkçe

Gelberi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ocaklardan, ateş çekmek için kullanılan ucu eğri demir çubuk > Kökeni: Türkçe

Geldeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gelecek, ati, istikbal > Kökeni: Türkçe

Geldi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gelecek, istikbal > Kökeni: Türkçe

Gelek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gelik) halef, sonraki > Kökeni: Türkçe

Gelgeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçici, kalıcı olmayan > Kökeni: Türkçe

Gelgel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekim, cazibe > Kökeni: Türkçe

Gelik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Halef, sonraki > Kökeni: Türkçe

Gelikli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Halef > Kökeni: Türkçe

Gelin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gelen, dışarıdan içeriye gelen > Kökeni: Türkçe

Gelincik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kır çiçeği > Kökeni: Türkçe

Gencay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın ilk bir haftalık dönemi, hilal, ayça > Kökeni: Türkçe

Gence

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gençek, genç) Taze, yavru, genişleyen, gelişen > Kökeni: Türkçe

Gencer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeni yetişmiş yiğit > Kökeni: Türkçe

Genco

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Genç > Kökeni: Türkçe

Geneş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Danışma, görüşme. Müşavere, meşveret. > Kökeni: Türkçe

Gengşi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cengşi, mucize > Kökeni: Türkçe

Geniş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaygın, enli, engin > Kökeni: Türkçe

Gensu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gen+Su Deniz, büyük göl > Kökeni: Türkçe

Ger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Söz verme, ant içme, bağlama, anlaşma, birleşme 2. Vahşi hayvan yavrusu 3. dev, devasa > Kökeni: Türkçe

Geray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ger+Ay Uygun, münasip, layık > Kökeni: Türkçe

Gerayhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geray+Han Kırım hanlığının kurucusu ve ilk hanı. Daha sonra gelen hanlar bu adı, birer ünvan olarak kullanmışlardır. > Kökeni: Türkçe

Gerçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalan olmayan, hakiki, öz > Kökeni: Türkçe

Gere Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ev Tanrıçası Bilgelik sâhibidir Bâzen Ülgen’in karısı olduğu söylenir > Kökeni: Türkçe

Gerel Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şelale Tanrısı Şelâlerin suyunun çok olmasını sağlar > Kökeni: Türkçe

Gerez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dilber > Kökeni: Türkçe

Gergöz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Zabit, zabıta 2. Geyik gözü > Kökeni: Türkçe

Gerim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yön, cihet 2. Hicap, utangaçlık > Kökeni: Türkçe

Geyik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Geyük) Yabani, vahşi, yabancıl > Kökeni: Türkçe

Gez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Nişan, işaret 2. Giz, sır > Kökeni: Türkçe

Gezgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seyyah > Kökeni: Türkçe

Gezginsu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Irmak > Kökeni: Türkçe

Gezler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nişancı, iyi atıcı > Kökeni: Türkçe

Gılav

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Teşvik, destek > Kökeni: Türkçe

Gılıg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kılık) Huy, yaradılış, tabiat > Kökeni: Türkçe

Gırgıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalışkan, aktif, faal > Kökeni: Türkçe

Gıyın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gamze, çukur > Kökeni: Türkçe

Gicik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taze, hoş, sevimli > Kökeni: Türkçe

Gicik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Minyon, sevimli > Kökeni: Türkçe

Gidik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uç, kenar, sınır, limit > Kökeni: Türkçe

Giray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygun, layık > Kökeni: Türkçe

Giray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kırım hanlarına verilen ad > Kökeni: Türkçe

Girçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gerçek, hakikat 2. Bağlı, sadakatli > Kökeni: Türkçe

Girgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Girişken, müteşebbis, cana yakın > Kökeni: Türkçe

Girik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Girişken, müteşebbis > Kökeni: Türkçe

Girişken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Girgin > Kökeni: Türkçe

Girtine

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İman, inanç > Kökeni: Türkçe

Giz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sır, gizlilik > Kökeni: Türkçe

Gizem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sır, esrar > Kökeni: Türkçe

Gizem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aklın erişemediği sır > Kökeni: Türkçe

Gizlenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazine, define > Kökeni: Türkçe

Godlı Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayvan Tanrısı Evcil hayvanları korur > Kökeni: Türkçe

Gohon Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzellik Tanrıçası Naran Gohon yâni Güneş güzeli olarak anılır > Kökeni: Türkçe

Golto Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Burhan Tanrısı Bu iyi ruhları yönetir > Kökeni: Türkçe

Goncuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Göncük) Kısa gün, kış günü > Kökeni: Türkçe

Gonça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bahşiş, hediye > Kökeni: Türkçe

Goral

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kısmet, nasip > Kökeni: Türkçe

Göcek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taze, hoş, güzel > Kökeni: Türkçe

Göçelge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Konup göçülen yer > Kökeni: Türkçe

Göçer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göçmen > Kökeni: Türkçe

Göçmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muhacir > Kökeni: Türkçe

Göçüncü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Göçküncü) Geçici, fani > Kökeni: Türkçe

Göğen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök rengi, maviye çalan, mavileşmiş > Kökeni: Türkçe

Göğkutluğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök+kutlu > Kökeni: Türkçe

Göğnük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yanmış, kavrulmuş 2. Mavi, maviye kaçan > Kökeni: Türkçe

Gök

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tanrı, Tanrıdan.Tanrısal, kutsal 2. Mavi, Gök rengi 3. Yer üstü, gökyüzü 4. Ezel, ebet, başsızlık ve sonsuzluk 5. güzellik, göz alıcılık, üstünlük. > Kökeni: Türkçe

Gökalp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göklerin yiğidi bahadır > Kökeni: Türkçe

Gökay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mavi gözlü kişi > Kökeni: Türkçe

Gökben

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tanrıdan gelen, gök parçası 2. Masmavi > Kökeni: Türkçe

Gökbey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mavi gözlü bey > Kökeni: Türkçe

Gökböri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök+Böri Tanrısal kurt. (Bozkurt) > Kökeni: Türkçe

Gökböri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök+Böri (.Bazı kaynaklarda “Bozkurt” olarak da geçer.) > Kökeni: Türkçe

Gökçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel, zarif, çekici, gözalıcı > Kökeni: Türkçe

Gökçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök rengi > Kökeni: Türkçe

Gökçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökçe, çekici, güzel > Kökeni: Türkçe

Gökçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok güzel > Kökeni: Türkçe

Gökçel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mavimsi, maviye çalan > Kökeni: Türkçe

Gökçeli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel, yakışıklı > Kökeni: Türkçe

Gökçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökçe, güzel, alımlı, dilber > Kökeni: Türkçe

Gökçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel kişi > Kökeni: Türkçe

Gökçil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gökten gelen, göksel 2. Mavi, maviye çalan > Kökeni: Türkçe

Gökçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mavi > Kökeni: Türkçe

Gökdeniz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök renkli deniz. Büyük Okyanus > Kökeni: Türkçe

Göker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökyüzü gibi er > Kökeni: Türkçe

Gökhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göklerin hanı. Oğuz Kağan'ın altı oğlundan biri > Kökeni: Türkçe

Göklen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, mübarek > Kökeni: Türkçe

Gökmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tanrısal, Tanrıdan gelen > Kökeni: Türkçe

Gökmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök gözlü > Kökeni: Türkçe

Göksel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökle ilgili > Kökeni: Türkçe

Göktuğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaşmayı seven kimse > Kökeni: Türkçe

Göktürk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök+Türk Tanrıdan kut almış. Kutsanmış Türk. (Tanrısal Türk,Tanrı tarafından gökte yaratılıp, yeryüzüne yollanan Türk) > Kökeni: Türkçe

Göktürk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Orta Asya'da eki bir Türk devleti ve bu devletten olan kişi > Kökeni: Türkçe

Göl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göl, deniz Ululuk, geniş gönüllülük > Kökeni: Türkçe

Göleğez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göl kenarında yetişen bir su çiçeği > Kökeni: Türkçe

Gölet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük göl, gölcük, yapay göl > Kökeni: Türkçe

Gölpön Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koyun Tanrısı Koyunları korur > Kökeni: Türkçe

Gömeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuyuda (Toprak fırında pişirilen ekmek) > Kökeni: Türkçe

Gömek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kömek, yardım, inayet > Kökeni: Türkçe

Gömüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazine, define, mücevher > Kökeni: Türkçe

Göndem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İtaatkar, muti, sadık > Kökeni: Türkçe

Gönder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mızrak, direk > Kökeni: Türkçe

Göne

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Onur, iftihar > Kökeni: Türkçe

Gönen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Feyz 2. Onur, iftihar 3. Bolluk, bereket > Kökeni: Türkçe

Gönenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Açık, talih, mutluluk, iftihar > Kökeni: Türkçe

Gönenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, rahatlık içinde yaşama > Kökeni: Türkçe

Gönül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Can, ruh, duygu merkezi 2. Kalp, vücudun kan pompası > Kökeni: Türkçe

Gönül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı > Kökeni: Türkçe

Gönüldaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönül birlikteliği, aynı inanç, duygu ve düşünceleri paylaşıpsavunan bireylerin her biri > Kökeni: Türkçe

Görceğiz / Görçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ufuk çizgisi > Kökeni: Türkçe

Görçüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçici, fani > Kökeni: Türkçe

Göregen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görgülü, görüp geçirmiş, deneyimli > Kökeni: Türkçe

Görek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görüntü, peyzaj, manzara > Kökeni: Türkçe

Görez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meltem, hafif yel > Kökeni: Türkçe

Görgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Terbiye, muaşeret > Kökeni: Türkçe

Görgüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürbün > Kökeni: Türkçe

Görgülü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Terbiyeli > Kökeni: Türkçe

Görgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görgülü, deneyimli > Kökeni: Türkçe

Görk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İhtişam, olağanüstü güzellik ve çekicilik, ihtişam, debdebe > Kökeni: Türkçe

Görkem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İhtişam, debdebe, heybet, olağanüstülük > Kökeni: Türkçe

Görken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hürmetli, Hürmete layık > Kökeni: Türkçe

Görklüce

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İhtişamlı, heybetli, yakışıklı, güzel > Kökeni: Türkçe

Görklüğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok güzel, çekici, ihtişamlı > Kökeni: Türkçe

Görük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gözetleyici, casus > Kökeni: Türkçe

Görümcük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görülmesi, ilgilenilmesi gerekli olan > Kökeni: Türkçe

Görün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görüntü, Açıklık, netlik > Kökeni: Türkçe

Göründük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aşikar, gizlisiz, saklısız > Kökeni: Türkçe

Gövel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök rengini almış, göğe ermiş > Kökeni: Türkçe

Göveri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeşermiş, gururlu > Kökeni: Türkçe

Gövez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mağrur, gururlu > Kökeni: Türkçe

Göy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taze, genç > Kökeni: Türkçe

Göymen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yanık, yanık tenli > Kökeni: Türkçe

Göynük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yanık, kavrulmuş > Kökeni: Türkçe

Göz kaman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göz+Kaman Gözde, seçkin, göz kamaştırıcı > Kökeni: Türkçe

Gözal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göz alıcı, farklı, seçkin, el üstünde > Kökeni: Türkçe

Gözbay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göz+bay sihirbaz > Kökeni: Türkçe

Gözbaycı / gözbağcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sihirbaz, illüzyonist > Kökeni: Türkçe

Gözde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beğenilen, göze girmiş, el üstünde tutulan, emsallerinden daha üstte bulunan > Kökeni: Türkçe

Gözde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok sevilen, beğenilen > Kökeni: Türkçe

Göze

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gözek, Köze) Kaynak suyu, menbaa > Kökeni: Türkçe

Gözebe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tahmin, beklenti > Kökeni: Türkçe

Gözeger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekici, cazibeli > Kökeni: Türkçe

Gözegü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gözde, çekici > Kökeni: Türkçe

Gözeğen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ufuk, ufuk çizgisi > Kökeni: Türkçe

Gözeğir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göz+Eğir Çekici, cazip, göze hoş gelen > Kökeni: Türkçe

Gözek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göze > Kökeni: Türkçe

Gözen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cazibeli, çekici, göze hoş gelen > Kökeni: Türkçe

Gözeri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürbün > Kökeni: Türkçe

Gözgeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayna > Kökeni: Türkçe

Gözgör

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayna > Kökeni: Türkçe

Gözgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayna > Kökeni: Türkçe

Gug Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zaman Tanrısı Zamanı yönetir > Kökeni: Türkçe

Guna

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kına > Kökeni: Türkçe

Gur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gür, Kür) 1. Şiddet, kızgınlık, öfke 2. Ateş, ateşlilik > Kökeni: Türkçe

Gursaçtı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gur+Saçtı (Kızgın, celalli, hiddet ve öfke saçan) > Kökeni: Türkçe

Gurusa Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Balıkçı Tanrısı Karısının adı da aynıdır > Kökeni: Türkçe

Gurusa Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Balıkçı Tanrıçası Kocasının adı da aynıdır > Kökeni: Türkçe

Gutar Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kader Tanrısı Kut kelimesi ile ilgilidir > Kökeni: Türkçe

Guva

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geyik > Kökeni: Türkçe

Guyuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canavar, ejderha, vahşi ve yırtıcı hayvan > Kökeni: Türkçe

Guyuldar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyumlu, ahenkli, geçimli > Kökeni: Türkçe

Guz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzel, çekici, yakışıklı 2. Oğuz > Kökeni: Türkçe

Gücenir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıngan, mahçup > Kökeni: Türkçe

Gücenmiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıngan > Kökeni: Türkçe

Gücer Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalan ve İftira Tanrısı İnsanların yalan ve asılsız sözler söylemesini sağlar > Kökeni: Türkçe

Güç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Güçü, küç, küçlük) Enerji, kuvvet > Kökeni: Türkçe

Güçeyü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok güçlü, yenilmez > Kökeni: Türkçe

Güçlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gücü olan kişi > Kökeni: Türkçe

Güçlük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güç, zorluk, meşakkat > Kökeni: Türkçe

Güdek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güdülenme, motivasyon > Kökeni: Türkçe

Güder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Murat, emel, beklenti > Kökeni: Türkçe

Güdül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saç üzerinde pişirilmiş mısır ekmeği 2. Kısa, kalın 3. Gözü pek > Kökeni: Türkçe

Güdür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayal, kurgu > Kökeni: Türkçe

Güleç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güler yüzlü, mütebessim > Kökeni: Türkçe

Gülegen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güler yüzlü, mütebessim > Kökeni: Türkçe

Gülek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Handan, mütebessim 2. Gölcük, küçük göl > Kökeni: Türkçe

Gülen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, mütebessim > Kökeni: Türkçe

Güler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mütebessim, güler yüzlü Talihi açık > Kökeni: Türkçe

Güler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gülen, gülümseyen kişi > Kökeni: Türkçe

Gülesin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, sıkıntısız, tasasız olma dileği > Kökeni: Türkçe

Gülgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gülen, mütebessim > Kökeni: Türkçe

Gülse

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gülümsemeye yatkın. Gülmesi istenen çocuk > Kökeni: Türkçe

Gülsün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, sıkıntısız olma dileği > Kökeni: Türkçe

Gülük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gülen, mütebessim GÜLÜMSER > Kökeni: Türkçe

Gülümser

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gülümseyen kişi > Kökeni: Türkçe

Gümül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demet, buket, deste > Kökeni: Türkçe

Gümüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gümüş madeni > Kökeni: Türkçe

Gün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş, gündüz, afitap > Kökeni: Türkçe

Gün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş. İyi yaşanmış zaman > Kökeni: Türkçe

Günana

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+ana Sagay Türklerinde eski dönem, güneş Tanrıçası > Kökeni: Türkçe

Günçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşlik, şemsiye > Kökeni: Türkçe

Günçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşlik > Kökeni: Türkçe

Günçü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güneşe benzeyen, güneş gibi 2. Güneşi seven > Kökeni: Türkçe

Gündaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Daş. Aynı güneşi paylaşan, gün ortağı > Kökeni: Türkçe

Gündem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağır başlı, mülayim > Kökeni: Türkçe

Günden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: El üstünde tutulan, revaçta. > Kökeni: Türkçe

Günder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+der Derleyen, toplayan > Kökeni: Türkçe

Gündöndü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Döndü bir çiçek türü > Kökeni: Türkçe

Gündü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gündüz, gün ortası > Kökeni: Türkçe

Gündüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün içi, gün ortası, güneşli gün > Kökeni: Türkçe

Gündüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Günün aydınlık çağı > Kökeni: Türkçe

Günel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan > Kökeni: Türkçe

Güner

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşin doğma zamanı > Kökeni: Türkçe

Güneş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş > Kökeni: Türkçe

Güneş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök nesnesi > Kökeni: Türkçe

Güney

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Küney) Güneşe bakan, güneş gören > Kökeni: Türkçe

Güney

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dört ana yönden biri > Kökeni: Türkçe

Güngen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Takvim, vakit > Kökeni: Türkçe

Güngör

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Gör “Bahtı açık olsun, mutlu olsun” > Kökeni: Türkçe

Güngör

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu ol dileği > Kökeni: Türkçe

Güngörmüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Görmüş “Deneyimli, dolu yaşamış > Kökeni: Türkçe

Günhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oğuz Kağan'ın altı oğlundan biri > Kökeni: Türkçe

Günlük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşlik, şemsiye > Kökeni: Türkçe

Güntekin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan kimse > Kökeni: Türkçe

Güntülü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Tülü (.Gündüz düşü) > Kökeni: Türkçe

Günüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nafaka, günlük > Kökeni: Türkçe

Günyeli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Yeli doğudan gelen yel, doğu rüzgarı > Kökeni: Türkçe

Gür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kür) 1. Sağlam, sıkı 2. Sık, yoğun 3. Yiğit, korkusuz > Kökeni: Türkçe

Güray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeni doğan ay > Kökeni: Türkçe

Gürboğa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kürboğa) gür+boğa Türkistan’ın Araplarca işgal edildiği dönemlerde, özellikle o sıralarda genel vali olan, “ İbni-kuteybe” adlı çapulcuya karşı, kahramanca direnen ve her defasında yeni direnişler örgütleyerek, Türkleri işgallere karşı uyanık ve diri tutmaya çalışan bir Türk beyi. > Kökeni: Türkçe

Gürbüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlıklı, kuvvetli, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Gürbüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gelişmiş, iri yapılı, sağlam > Kökeni: Türkçe

Güre

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güç, enerji > Kökeni: Türkçe

Güreli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Enerjik, çalışkan 2. Haz, doyum > Kökeni: Türkçe

Gürgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir ağaç türü > Kökeni: Türkçe

Gürhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hanlar hanı. Kara Hitay hanlarına verilen ad > Kökeni: Türkçe

Gürkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canlı kanlı kişi > Kökeni: Türkçe

Gürol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyü, geliş dileği > Kökeni: Türkçe

Gürsel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gürlükle ilgili > Kökeni: Türkçe

Gürüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gürz) topuz > Kökeni: Türkçe

Güven

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İtimat > Kökeni: Türkçe

Güven

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuşku duymadan inanma duygusu, itimat > Kökeni: Türkçe

Güvenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güvence, garanti > Kökeni: Türkçe

Güvenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güvenme duygusu. Sevinçli. Dayanak, arka, yardım > Kökeni: Türkçe

Güyük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canavar, vahşi hayvan > Kökeni: Türkçe

Güz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonbahar > Kökeni: Türkçe

Güzel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gözel) Yakşı, alımlı, çekici, göze hoş gelen > Kökeni: Türkçe

Güzel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hoşa giden, beğenilen, çekici > Kökeni: Türkçe

Güzey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Taze, körpe, yeni 2. Destek, fırsat 3. Sonbahar 4. Kuzey yönü > Kökeni: Türkçe

Güzin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Güzün) Güz vakti, güz vaktinde doğan > Kökeni: Türkçe

Güzlek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güz döneminde kalınan yer > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (0)