U Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

U Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

U Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Ubahalah Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hastalık Tanrıçası İnsanlarda ve hayvanlarda hastalıklara neden olur > Kökeni: Türkçe

Ubut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ar, edep, tevazu, alçak gönüllülük > Kökeni: Türkçe

Ucas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İddia, bahis > Kökeni: Türkçe

Ucud

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeryüzü, dünya > Kökeni: Türkçe

Ucun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uçta, sınırda, kenarda, uçbeyi > Kökeni: Türkçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uç, sınır, son, bitim, sınır, kıyı 2. Aşırılık, ekstrem 3. Herhangi bir nesnenin sivri kısmı 4. ordu kanadı, kol, cenah > Kökeni: Türkçe

Uça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Koruma, himaye, arka 2. Uç, sınır, limit 3. Kendini aşmış, yüksek, ulu > Kökeni: Türkçe

Uçar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Haber, havadis 2. Kanıt, delil 3. Göğe yakın, Tanrıya yakın, dindar 4. Uçarı,Vurdumduymaz > Kökeni: Türkçe

Uçbey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uç+bey Sınır karakollarında görev yapan askeri birlik komutanı > Kökeni: Türkçe

Uçgun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kam, baksı, kendinden geçmiş, transa girmiş 2. Kıvılcım > Kökeni: Türkçe

Uçkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uçan, uçucu > Kökeni: Türkçe

Uçkara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uç+Kara .Sırtı renkli, kanatları kara bir kuş türü > Kökeni: Türkçe

Uçkun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uçuk, kendinden geçmiş, ateşli, heyecanlı > Kökeni: Türkçe

Uçmağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Uçmak) cennet > Kökeni: Türkçe

Uçsız / uçsuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sınırsız, geniş, büyük, alabildiğine. > Kökeni: Türkçe

Uçuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uçmuş, kendinden geçen, mest olan kam, baksı > Kökeni: Türkçe

Uçumak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uçmak, cennet > Kökeni: Türkçe

Uçur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devir, dönem > Kökeni: Türkçe

Uçuran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kam > Kökeni: Türkçe

Uçurum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Son, uzak, uzak nokta, uçulan, uzaklaşılan, yüksek ve derin dağ yamacı, yar > Kökeni: Türkçe

Uçuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uç+Uz 1. Alçak gönüllü 2. Basit, kolay > Kökeni: Türkçe

Ud

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ut) 1. Arka, geri, ardından gitme, takip 2. Karşılaşma, çatışma, yenme, utku 3. Uyuma, uyku > Kökeni: Türkçe

Udaga Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Su Tanrısı Su kaynaklarını korur > Kökeni: Türkçe

Udar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Takipçi, peşini bırakmayan, kovalayan 2. Yener, galip gelir > Kökeni: Türkçe

Udu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyku > Kökeni: Türkçe

Uduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyanık, diri > Kökeni: Türkçe

Udum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Art arka, arkası sıra > Kökeni: Türkçe

Udun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hüner, beceri 2. Sönmüş, sönük > Kökeni: Türkçe

Uduz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mürşit, yol gösteren, ardından gidilen 2. Yollayan, sevk eden > Kökeni: Türkçe

Ugal Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökkuşağı Tanrısı Şamanların gökkuşağından geçişine yardım eder > Kökeni: Türkçe

Ugan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kadir, yaratan ve hükmeden, Ali, yüksek, kudretli çok eski dönemlerden beri, Tanrı ve Tanrı sıfatı olarak kullanılan bu sözcük, Türklerin ilk Müslüman oldukları dönemlerde de, bir süre Tanrı adı olarak kullanılmıştır. > Kökeni: Türkçe

Ugan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tanrının adlarından > Kökeni: Türkçe

Ugın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fikir, düşünce > Kökeni: Türkçe

Ugış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zeka, üretkenlik > Kökeni: Türkçe

Uguz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kutlu, mübarek > Kökeni: Türkçe

Uğrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Başvurulan kişi, bilge ve deneyimli kişi 2. Savaşa giderken, Askerlerin, aile ya da eşyalarını topluca bıraktıkları yer 3. uğranılan yer > Kökeni: Türkçe

Uğraş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düşünce, tasarı, iş, çaba, meslek 2. Mücadele, savaşım, savaş, Karşılaşma, karşı karşıya gelme. > Kökeni: Türkçe

Uğraşı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meslek, iş, çaba, savaşım, geçim > Kökeni: Türkçe

Uğruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaşa giderken, askerlerin eşyalarını bıraktıkları yer > Kökeni: Türkçe

Uğrun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yan bakış, gizlice bakış > Kökeni: Türkçe

Uğur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Baht, talih, iyilik, güzellik, kut, bolluk, bereket 2. Süre, zaman > Kökeni: Türkçe

Uğur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şans, talih > Kökeni: Türkçe

Uğural

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğurlu, kutlu, bahtı açık > Kökeni: Türkçe

Uğurçal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğur+Çal (Sürmek, değdirmek) > Kökeni: Türkçe

Uğuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akraba, hısım, kan bağıyla birbirine bağlı kişilerden her biri > Kökeni: Türkçe

Uhın Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hastalık Tanrıçası Kadın hastalıklarını verir > Kökeni: Türkçe

Ukuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zeka, akıl, yetenek > Kökeni: Türkçe

Ul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Temel, esas, kök, oluş, oluşum, doğuş 2. İşaret, nişan, iz > Kökeni: Türkçe

Ula

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temel, esas, esaslı > Kökeni: Türkçe

Ulaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulaştıran, bağlayan, bağlayıcı 2. İsabet 3. Tim, takım, müfreze > Kökeni: Türkçe

Ulaçlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulaştıran, ulak > Kökeni: Türkçe

Ulağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soy, nesil 2. Maiyet, bütünlük 3. Ulak, haberci 4. Bağ, zincir > Kökeni: Türkçe

Ulak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulaştırıcı, ulaştıran, haberci, bağlantı sahibi > Kökeni: Türkçe

Ulakçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Haberci, ulaştırıcı, bağlayıcı, bağlantı > Kökeni: Türkçe

Ulam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Eklenmiş, katılmış, tim, müfreze 2. Dizi, dizili, bağlı, dizgi 3. Yetenek, yetenekli 4. ululama, selamlama, temenna > Kökeni: Türkçe

Ulan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bağlayan, bağlayıcı, birleştirici, etkileyici 2. Ulu, ululanmış, saygıdeğer, söz dinleten 3. Taze, tazelik, gençlik, genç, cıvan > Kökeni: Türkçe

Ulanbatur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulan+Batur Ünlü ve ulu kahraman > Kökeni: Türkçe

Ulandı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ululandı, kutsandı, kutlu > Kökeni: Türkçe

Ulanmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, kutsal, mübarek, saygıdeğer > Kökeni: Türkçe

Ular

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bağlayan, birleştiren, birleştirici 2. Erkek keklik > Kökeni: Türkçe

Ulaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ululuk, ululaşma, yücelik 2. Oluş, temel, kök, soy, soyluluk 3. Yetişme, kavuşma Ulaşılacak olan, bağlanılacak olan, ülkü, ideal 4. uluyuş, kurt gibi uluma 5. savaş uranı, Savaş narası 6. kent, kent arazisi 7. isabet > Kökeni: Türkçe

Ulaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yetişme, erişme. Ululuk > Kökeni: Türkçe

Ulaşlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Amaçlı, idealist, ne istediğini bilen 2. Ulaşıcı, bağlayıcı, birleştirici 3. kentli, zengin, varlıklı > Kökeni: Türkçe

Ulat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağlayıcı, birleştirici > Kökeni: Türkçe

Ulca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ezeli, eskiden beri var olan 2. Pay, ganimet, savaş ganimeti > Kökeni: Türkçe

Ulcaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tazim, ululama, büyükleme 2. Bölüşüm, paylaşım, ganimet > Kökeni: Türkçe

Uldız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldız > Kökeni: Türkçe

Uldız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldız > Kökeni: Türkçe

Ulıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yavru, yaren, sevilen ve korunan > Kökeni: Türkçe

Ulıçım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yavru, yavrucak > Kökeni: Türkçe

Ulıg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uluma, yakınma, sızlanma > Kökeni: Türkçe

Ulış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uluyuş, kurt gibi ulayış > Kökeni: Türkçe

Ulu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ulug, Uluğ) Yüce, yüksek, mübarek > Kökeni: Türkçe

Ulu noyan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu+noyan Çengiz Kağan döneminde “başkomutanlık” sıfatı olarak kullanılan bir unvan > Kökeni: Türkçe

Uluca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ululuğa yakın, saygıdeğer, hürmetli 2. Üst düzey yönetici, erk sahibi > Kökeni: Türkçe

Uluç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Temel, esas, oluş, ulaş 2. Bağ, bağlantı, ilişki 3. Uluyuş, uluma > Kökeni: Türkçe

Uluğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, saygın kişi > Kökeni: Türkçe

Uluğ bey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü bilim adamı kağan > Kökeni: Türkçe

Ulukoyun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu+koyun Yakut destanlarında adı geçen “ateş Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Ulula

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yücelt, yükselt, mübarek kıl > Kökeni: Türkçe

Ulum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Debdebe, şaşa, gösteriş > Kökeni: Türkçe

Ulun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ulan, İlun) Ulu, ululanmış > Kökeni: Türkçe

Ulunyege

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulun+Yeke Sözü dinlenen, saygı duyulan, bilgi ve deneyimine başvurulan hanım > Kökeni: Türkçe

Ulurak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, kebir, en büyük > Kökeni: Türkçe

Ulus

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ul (Temel, kök, esas, toprak) dan Ul+Uz 2. Ülüş, bölüm, kesim, topluluk, boy, halk, millet, budun > Kökeni: Türkçe

Uluş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pay, bölüm > Kökeni: Türkçe

Ulutoyun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu+toyun Yakut destanlarında, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen Tanrı > Kökeni: Türkçe

Umak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Irk, soy, kemik > Kökeni: Türkçe

Uman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Umutlu, bekleyen > Kökeni: Türkçe

Umanç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Umutluluk 2. İntizar > Kökeni: Türkçe

Umar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Umutlu > Kökeni: Türkçe

Umay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koruyucu, şefkatli, iyiliksever. Eski dönem, Tanrıçalarından ( Halen, Altay ve tüm kuzey Türkleri arasında çocukları sevip koruduğuna inanılır.) > Kökeni: Türkçe

Umay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eskiden çocukları koruduğuna inanılan varlık > Kökeni: Türkçe

Umdı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arzu, beklenti > Kökeni: Türkçe

Umdu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ümit, ümitli > Kökeni: Türkçe

Umuca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Umutlu bekleyiş > Kökeni: Türkçe

Umuç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rica, yakarış, beklenti > Kökeni: Türkçe

Umug

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ümit, destek, dayanak 2. Sığınma, iltica > Kökeni: Türkçe

Umunç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rica, beklenti > Kökeni: Türkçe

Umur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Umar, ümitli > Kökeni: Türkçe

Umur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Umutlu > Kökeni: Türkçe

Umuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beklenti > Kökeni: Türkçe

Umut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Umuş, ümit, beklenti > Kökeni: Türkçe

Umut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Umulan, ümit > Kökeni: Türkçe

Unat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğru, yerinde, uygun, olgun, yeterli > Kökeni: Türkçe

Ungan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ungan) 1. Bağlı, bağımlı 2. Bahtiyar, doğru yolda olan > Kökeni: Türkçe

Ur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uğur, baht, mutluluk 2. Vur, vurmak, darbe > Kökeni: Türkçe

Urag Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuğu Tanrısı Kuğuları korur ve kuğu kılığına girer > Kökeni: Türkçe

Uragut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dişi, üretken, tohum, tohumluk > Kökeni: Türkçe

Urak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Orak, doğrayıcı, biçici > Kökeni: Türkçe

Uran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Savaş narası, nara 2. Vuran, vurma eyleminde bulunan, döven 3. Parola > Kökeni: Türkçe

Uran Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oyun Tanrısı Oyuncuların koruyucusudur > Kökeni: Türkçe

Uras

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kut, baht, mutluluk 2. Ateş bakışlı > Kökeni: Türkçe

Uraz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uras, kut, baht > Kökeni: Türkçe

Urazlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, bahtiyar > Kökeni: Türkçe

Urbalcın Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kavga Tanrısı Yeraltındaki bazı kötü ruhların önderidir > Kökeni: Türkçe

Urku

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğur, baht, talih > Kökeni: Türkçe

Urpak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Urpağ) 1. Evlat, uşak 2. Kibar, nazik > Kökeni: Türkçe

Uruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Boy, ok, ulus 2. Vuruk, vurgun > Kökeni: Türkçe

Urul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tür, cins 2. Örs URULU > Kökeni: Türkçe

Urum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şeref, onur, haysiyet 2. Meleke, beceri, yatkınlık > Kökeni: Türkçe

Urumday

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş > Kökeni: Türkçe

Urun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Orun, şeref, itibar 2. Miktar, adet > Kökeni: Türkçe

Urunça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şerefli, onurlu 2. Emanet, rehin > Kökeni: Türkçe

Urungu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şeref, onur, haysiyet, onurlu davranış 2. Eğitim ve talim kılıcı > Kökeni: Türkçe

Urungu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaşçı kişi. Kür Şad'ın oğlu > Kökeni: Türkçe

Urus

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Orus, uras, uraz) 2. Uruş, kırış, savaş > Kökeni: Türkçe

Uruş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vuruş, döğüş, kırış, savaş > Kökeni: Türkçe

Uruşkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaşçı, cengaver > Kökeni: Türkçe

Urut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aşama, merhale 2. Amaç, maksat, hedef > Kökeni: Türkçe

Uruz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uraz, uras 2. Vuruş, dövüş > Kökeni: Türkçe

Us

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öz, töz, yeti, anlayış gücü, akıl, zeka, uzluk > Kökeni: Türkçe

Usan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uslu, akıllı, usta, uzman > Kökeni: Türkçe

Usbol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Us+Bol .Dahi, üstün zekalı > Kökeni: Türkçe

Uslo Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğa Tanrısı Dağları ve doğadaki canlıları korur > Kökeni: Türkçe

Uslu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akıllı, uzman, üstad > Kökeni: Türkçe

Uslum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Becerikli, mahir > Kökeni: Türkçe

Usluy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deneyimli, tecrübeli > Kökeni: Türkçe

Usuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uslu, akıllı, zeki > Kökeni: Türkçe

Usun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uzun, uzman, derin, engin, deneyimli 2. Gerçek, sahih > Kökeni: Türkçe

Uşak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çocuk, genç, taze, ufaklık > Kökeni: Türkçe

Uta

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tedavi, onarım, tamir, iyileştirme 2. Zafer, galibiyet > Kökeni: Türkçe

Utacı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doktor, eczacı, iyileştirici > Kökeni: Türkçe

Utaman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Utkan, galip, muzaffer 2. Eczacı, doktor 3. Edepli, mahçup, sıkılgan > Kökeni: Türkçe

Utan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Galip, muzaffer 2. Utanma, ar, mahçubiyet > Kökeni: Türkçe

Utangan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Utangaç, mahçup, kendi kendini sıkan > Kökeni: Türkçe

Utar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yener, utkan, galip 2. İyileştirici 3. Kovalayan, takip eden Utaş. 1. yardım, imdat 2. galibiyet, zafer, utku 3. takip, kovalamaca > Kökeni: Türkçe

Utguçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Galip, muzaffer > Kökeni: Türkçe

Utkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yenmiş, kazanmış > Kökeni: Türkçe

Utku

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zafer, galibiyet, yenme, üstün gelme, güçlüklerden sonra ulaşılan mutlu son > Kökeni: Türkçe

Utku

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zafer > Kökeni: Türkçe

Utlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Galip, muzaffer 2. Sıkılgan, mahçup > Kökeni: Türkçe

Utuglu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Galip, muzaffer > Kökeni: Türkçe

Utuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yenme, galibiyet, zafer > Kökeni: Türkçe

Uvut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Utanma duygusu, edep, ar > Kökeni: Türkçe

Uya Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kötülük Tanrısı Çorak Uya adıyla anılır > Kökeni: Türkçe

Uyan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dikkat, itina, dikkatlilik, tedbir 2. İman, inanç > Kökeni: Türkçe

Uyanık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dikkatli, tedbirli > Kökeni: Türkçe

Uyar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyumlu, uygun > Kökeni: Türkçe

Uyav

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyanık, fatin, ferasetli > Kökeni: Türkçe

Uydaçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mürşid, yol gösteren, öğretmen > Kökeni: Türkçe

Uygan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uyumlu, geçimli, uysal 2. Bağlı, tabi, muti > Kökeni: Türkçe

Uygar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Uygur) çağdaş, uyumlu, uygun, uyarlı, medeni > Kökeni: Türkçe

Uygar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağdaş, medeni > Kökeni: Türkçe

Uygu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ahenk, uyum > Kökeni: Türkçe

Uygul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyumlu > Kökeni: Türkçe

Uygun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yakışıklı, güzel, elverişli 2. Geçimli, dirlikçi, imtizaçlı > Kökeni: Türkçe

Uygur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Uygar)Türk boyları içinde, bugünkü anlamda bir kentleşmeye ilk başlayan Türk boyu. Kağıdı, akapunkturu, matbaayı, tekstil sanayiini ve daha birçok buluşu gerçekleştiren Türk boyu > Kökeni: Türkçe

Uygur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tarihte bir Türk devleti > Kökeni: Türkçe

Uygut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyumlu, ahenkli, uygar > Kökeni: Türkçe

Uygutalp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygut+alp > Kökeni: Türkçe

Uyır (Oyır) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meyve Tanrısı Meyveleri olgunlaştırır > Kökeni: Türkçe

Uylaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uyum, geçim, dirlik, düzen 2. Fikir, düşünce, tefekkür > Kökeni: Türkçe

Uylaşı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyum, geçim, barış > Kökeni: Türkçe

Uysal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyumlu, efendi, yumuşak başlı, halim, selim > Kökeni: Türkçe

Uytun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kutlu, mübarek > Kökeni: Türkçe

Uyum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygunluk, denklik, ahenk, armoni > Kökeni: Türkçe

Uz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Us, öz, erk, yetme, beceri, başarı, açılma, uzama, genişleme, açılım, yayılım > Kökeni: Türkçe

Uza

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uzay, genişlik, uzunluk, yaygınlık 2. Eski, eskiye dayalı, kadim, mazi 3. Geçiş, geçit Uzak. 1. uzman, usta, sanatkar 2. güçlü, egemen, başarılı > Kökeni: Türkçe

Uzam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzmanlaşmış, ustalaşmış, usta > Kökeni: Türkçe

Uzan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzman, usta, akıllı, bilgili, sanatçı, pir > Kökeni: Türkçe

Uzay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Feza, gök boşluğu, uzamış, genişlemiş, geniş > Kökeni: Türkçe

Uzdu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ezeli, çok eski, kadim > Kökeni: Türkçe

Uzel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uz+El Usta, maharetli, becerikli, sanat erbabı > Kökeni: Türkçe

Uzelli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Usta, maharetli, elinden iş gelen > Kökeni: Türkçe

Uzluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İhtisas, uzmanlık > Kökeni: Türkçe

Uzma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kalifiye, uzman, pir > Kökeni: Türkçe

Uzman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Usta, pir, otorite > Kökeni: Türkçe

Uzug

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyanık, dikkatli, müteyakkız > Kökeni: Türkçe

Uzun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Usun) 1. Uzman, pir, becerikli, iş bitirici 2. Yaygın, geniş 3. Kalıcı, daimi ü harfi ile başlayan isimler > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (0)