A Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları Türkçe Kişi Adları Sözlüğü, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

A Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları Türkçe Kişi Adları Sözlüğü

A Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları Türkçe Kişi Adları Sözlüğü-Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Aba

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’, ’’abla’’, bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır. > Kökeni: Türkçe

Abak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz, iffetli, namuslu kişi > Kökeni: Türkçe

Abaka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakın akraba, amca çocuğu > Kökeni: Türkçe

Abaka han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlhanlı Kağanı Hülagü Han'ın oğlu > Kökeni: Türkçe

Abakan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alicenap, yüce > Kökeni: Türkçe

Abakay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2. Sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan > Kökeni: Türkçe

Abakıymış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönül kırıcı, can yakıcı > Kökeni: Türkçe

Abala

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Abla > Kökeni: Türkçe

Abar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avar > Kökeni: Türkçe

Abarga Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hastalık Tanrısı İnsanlara hastalık verir > Kökeni: Türkçe

Abaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hanım yürüyüşü (Küçük narin adım) > Kökeni: Türkçe

Abay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aydınlık, aydınlık verici 2. Hayret uyandıran, hayret verici > Kökeni: Türkçe

Abay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Becerikli, hünerli > Kökeni: Türkçe

Abçar (avşar)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İşin ehli kişi, iş bitirici 2. Uyumlu, itaatkar 3. Ava düşkün, savaşçı > Kökeni: Türkçe

Abdan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü > Kökeni: Türkçe

Abı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Can, ruh 2. Soyluluk > Kökeni: Türkçe

Abıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönüllü > Kökeni: Türkçe

Abıdan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçli, gönül insanı > Kökeni: Türkçe

Abık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçli, gönüllü > Kökeni: Türkçe

Abıkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu > Kökeni: Türkçe

Abıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönüllü, istekli > Kökeni: Türkçe

Abılay Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir Kazak kağanı > Kökeni: Türkçe

Abınak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sakinleşmiş gönül rahatlığı içinde olan > Kökeni: Türkçe

Abınç (avunç)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avunç, teselli > Kökeni: Türkçe

Abışka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçten, içtenlikle çalışan > Kökeni: Türkçe

Abıyaş Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşam Tanrısı İnsanları ve canlıları yönetip yönlendirir. > Kökeni: Türkçe

Abız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ruhsal, ruhlarla ilgili > Kökeni: Türkçe

Abike

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alicenap, yüksek gönüllü. > Kökeni: Türkçe

Abin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, memnun, hoşnut > Kökeni: Türkçe

Acabay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Amca, ağabey. Güçlü, kuvvetli, başladığı işi bitiren. Büyük. > Kökeni: Türkçe

Acar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gayretli, Hareketli 2. Gözü pek, yırtıcı > Kökeni: Türkçe

Aclan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Açık, açılan > Kökeni: Türkçe

Acu. (acı, açığ)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Açık 2. Keskin, sert 3. Açı, aralık > Kökeni: Türkçe

Acun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dünya, yeryüzü > Kökeni: Soğdca

Acunal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Acun+Al (almaktan) > Kökeni: Türkçe

Acunay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Acun+Ay+ “Dünya güzeli” > Kökeni: Türkçe

Acunluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dünya malı, dünyalık > Kökeni: Türkçe

Acunsuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dünya malında gözü olmayan > Kökeni: Soğdca+Türkçe

Aça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Toplum içinde saygınlığı olan kişi 2. Analık derecesinde saygıya layık hanım > Kökeni: Türkçe

Açan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Açma eylemi içinde olan (Çiçek gibi) > Kökeni: Türkçe

Açığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Açık, dürüst 2. Bahşiş bey ya da hanların verdiği bahşiş > Kökeni: Türkçe

Açık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Açığ) Büyük kardeş > Kökeni: Türkçe

Açıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Açık, açılmış > Kökeni: Türkçe

Açılay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi doğ, ay gibi açıl anlamında kullanılan bir ad > Kökeni: Türkçe

Açuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Açık) İyi huylu, mülayim > Kökeni: Türkçe

Ada

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dört yanı su ile çevrili toprak parçası > Kökeni: Türkçe

Adagalı (Adagalah) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fitne Tanrısı Yeryüzünde bozgunculuk yapar > Kökeni: Türkçe

Adak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Söz, nişan 2. Bağış, sungu > Kökeni: Türkçe

Adal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sadık, güvenilir > Kökeni: Türkçe

Adalan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, şöhretli > Kökeni: Türkçe

Adaldı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü > Kökeni: Türkçe

Adalır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü > Kökeni: Türkçe

Adalmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ad almayı hak etmiş, adını alan. Ünlü > Kökeni: Türkçe

Adan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygunluk, liyakat > Kökeni: Türkçe

Adanı Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik Tanrısı İnsanlara iyilikler yapar > Kökeni: Türkçe

Adanır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalışkan, adanmış, fedakar, ünlü > Kökeni: Türkçe

Adanmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adaklı, adak olmuş > Kökeni: Türkçe

Adar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adama eyleminde bulunan > Kökeni: Türkçe

Aday

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Memnunluk, hoşnutluk > Kökeni: Türkçe

Adberilgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adına layık ve ününü hak etmiş kişi, ad verilen. > Kökeni: Türkçe

Adıktı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü > Kökeni: Türkçe

Adın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, adı anılan > Kökeni: Türkçe

Adınçığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Seçkin, mümtaz 2. Olağanüstü, fevkalade, bambaşka > Kökeni: Türkçe

Adıöte

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adı+Öte Temiz bir üne sahip > Kökeni: Türkçe

Adıvar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, tanınmış, adı duyulmuş. > Kökeni: Türkçe

Adıyakşı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adı+Yakşı (Adı güzel) > Kökeni: Türkçe

Adıyaman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adı+Yaman Ürkütücü bir üne sahip kişi > Kökeni: Türkçe

Adıyeke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adı+Yeke (yeğ) Saygıyla anılan kişi, adı yeğlenen kişi > Kökeni: Türkçe

Adkır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aygır, erkek at > Kökeni: Türkçe

Admış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ün almış, tanınmış > Kökeni: Türkçe

Adsız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Fakir, kimsesiz > Kökeni: Türkçe

Afşar (abçar)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Oğuzların 24 boyundan biri. 2.Çabuk iş gören, atılgan. 3. Uyumlu 4. Ava düşkün, girişken, savaşçı, atılgan.  > Kökeni: Türkçe

Afşın/Afşin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Apçın, (Opçın) 1.Zırh, demir örgülü savaş giysisi 2. Ünlü Selçuklu komutanı. > Kökeni: Türkçe

Aftaba

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Su ibriği > Kökeni: Türkçe

Aga (ağa, aka)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saygıdeğer, ulu kişi 2. Cömert, koruyucu 3. Büyük erkek kardeş, ağabey > Kökeni: Türkçe

Agola

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yönetici, amir > Kökeni: Türkçe

Agun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tatmin, avuntu > Kökeni: Türkçe

Agunmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avunmuş, sakin > Kökeni: Türkçe

Ağa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kırsal kesimde varlıklı kişi. Eliaçık kişi. Ağabey > Kökeni: Türkçe

Ağabey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyük erkek kardeş > Kökeni: Türkçe

Ağaça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akça, beyazca, alımlı > Kökeni: Türkçe

Ağalak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oğlak > Kökeni: Türkçe

Ağalbay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muhterem, saygıdeğer > Kökeni: Türkçe

Ağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yüksek, yukarıda, yukarılara çıkan 2. Geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta > Kökeni: Türkçe

Ağar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ağı ağırbaşlı, oturaklı 2. Gönül ferahlığı 3. Göğe yükseliş > Kökeni: Türkçe

Ağartmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Namuslu, dürüst 2. Alçak gönüllü, mütevazı > Kökeni: Türkçe

Ağat (akat)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Namuslu, gönüllü, iffetli > Kökeni: Türkçe

Ağaya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Makul, geçerli, uygun > Kökeni: Türkçe

Ağduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kutsal, muhterem > Kökeni: Türkçe

Ağıcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağcı, Akçı, Akıcı, Hazinedar, Hazine sorumlusu > Kökeni: Türkçe

Ağıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlık, hazine, servet > Kökeni: Türkçe

Ağılgat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saygıdeğer 2. Yıldız, gezegen > Kökeni: Türkçe

Ağım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yükseliş > Kökeni: Türkçe

Ağır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ağırbaşlı, olgun 2. Ünlü, saygın > Kökeni: Türkçe

Ağırbaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağır+baş, olgun, alçak gönüllü > Kökeni: Türkçe

Ağış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ağıç) Hazine, servet > Kökeni: Türkçe

Ağıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mersiye, ölüm Türküsü, göğe yükselen feryat > Kökeni: Türkçe

Ağlamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çileli, çile çeken > Kökeni: Türkçe

Ağmık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ünlü, tanınmış 2. Yüksek rütbeli > Kökeni: Türkçe

Ağrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yükselen, ilerleyen > Kökeni: Türkçe

Ağrıtmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Acı kuvvete sahip kişi > Kökeni: Türkçe

Ağul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ay’ın halesi 2. Oba, köy > Kökeni: Türkçe

Ağutur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yükselten, yukarı çıkaran > Kökeni: Türkçe

Ağzukara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağzı+Kara. Sert konuşan, acımasız ve hükmedici konuşan kişi > Kökeni: Türkçe

Ak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Beyaz 2. Doğuş, doğum 3. Yükseliş 4.Parlaklık 5.Devinim, hareketlilik 6.Namusluluk, iffet ve güvenirliğin simgesi > Kökeni: Türkçe

Aka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyük, ulu kişi, saygıdeğer kişi > Kökeni: Türkçe

Akaba

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yokuş, meyil > Kökeni: Türkçe

Akaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akıcı > Kökeni: Türkçe

Akalın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Alın Dürüst, namuslu > Kökeni: Türkçe

Akan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Akıcı 2. Yükselen > Kökeni: Türkçe

Akar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dere, akarsu > Kökeni: Türkçe

Akarca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dere, ırmak > Kökeni: Türkçe

Akarsu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dere, ırmak > Kökeni: Türkçe

Akaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Aş Helal rızık > Kökeni: Türkçe

Akay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Ay 1. Ayın en güzel anı 2. Yenisey Türklerinde “hanımefendi” anlamında kullanılır. > Kökeni: Türkçe

Akbaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Baş Dürüst, namuslu > Kökeni: Türkçe

Akbel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürüst, sözüne güvenilir kişi > Kökeni: Türkçe

Akbergü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Vergi: Kişilik yapısı, fıtrat, huy, iyi huylu > Kökeni: Türkçe

Akça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Beyaza kaçan 2. İpekli dokuma 3. Para, maliye, hazine > Kökeni: Türkçe

Akçakoca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olgun ve bilge kişi. 2. Saçı sakalı ağarmış yaşlı kişi. Osman Gazi'nin ünlü komutanlarından > Kökeni: Türkçe

Akçalar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+çalar Ak tenli hanım > Kökeni: Türkçe

Akçalı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zengin, mal sahibi > Kökeni: Türkçe

Akçalmaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Çalmaz: Yanık tenli hanım > Kökeni: Türkçe

Akçıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ak tenli, akça yüzlü 2. Ağarmış, aklaşmış > Kökeni: Türkçe

Akçın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sözüne güvenilen, sağlam kişilikli > Kökeni: Türkçe

Akçora

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Çura 1. Kamcı (Şamanist) gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi > Kökeni: Türkçe

Akel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+El Dürüst, namuslu > Kökeni: Türkçe

Akgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Gün Gelecek, istikbal > Kökeni: Türkçe

Akgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzel günler 2. Gelecek güzel günlere duyulan umut.  > Kökeni: Türkçe

Akhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Han Kamcı (Şamanist) gelenekte “İyilik Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Akı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eli açık, cömert, zengin gönüllü > Kökeni: Türkçe

Akım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yönelim, yükseliş 2. Akmaktan, akıcı, yayılıcı > Kökeni: Türkçe

Akın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saldırı, hücum 2. Kazak ve Kırgızlarda, ozan ve müzisyenlere verilen ad > Kökeni: Türkçe

Akınay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akın+Ay Türkistan’da hanım ozanlara verilen ad > Kökeni: Türkçe

Akıncı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Akın eden, saldıran 2. Osmanlılar dönemindeki, öncü birliklere ve bu birliklere dahil olan kişilere verilen ünvan > Kökeni: Türkçe

Akış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yükseliş 2. Akmaktan akış 3. Servet, hazine > Kökeni: Türkçe

Akkara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Kara Zıtların bütünlüğü > Kökeni: Türkçe

Akman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Temiz, iffetli 2. Apak, bembeyaz 3. Akoba > Kökeni: Türkçe

Aksak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aksayan, seken 2. Yükselen, çıkan > Kökeni: Türkçe

Aksoy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+soy soylu > Kökeni: Türkçe

Akşaman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Şaman Kamcı (Şamanist) gelenekte, iyi ruhlarla ilgilenen ve ilişkiye giren kam > Kökeni: Türkçe+Fr.

Akşit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürekli, gözükara > Kökeni: Türkçe

Aktan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Tan seher vakti, şafak > Kökeni: Türkçe

Akuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Uz (Uzman, usta) > Kökeni: Türkçe

Akün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Ün Temiz, şöhretli > Kökeni: Türkçe

Akyol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Yol Dürüst, namuslu, doğru yolda giden kişi. > Kökeni: Türkçe

Akyön

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+Yön Dürüst, doğru yönde giden kişi.> Kökeni: Türkçe

Akyüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ak+yüz Dürüst > Kökeni: Türkçe

Al

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bayrak kumaşı 2. Kızarmış, kızarık 3. El, kolun bilekten aşağı kısmı 4. Ala, alaca 5.Almaktan al > Kökeni: Türkçe

Ala

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karışık renkli, benekli > Kökeni: Türkçe

Alaban, alavan (alban)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Timsah > Kökeni: Türkçe

Alaca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karışık renkli > Kökeni: Türkçe

Alaçuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kulübe, baraka, Altay Türklerinde, oda, çadırın iç bölmesi > Kökeni: Türkçe

Alagan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Algan) fatih > Kökeni: Türkçe

Alagaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ender rastlanan, nadir > Kökeni: Türkçe

Alagün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ala+Gün Gün ortası > Kökeni: Türkçe

Alak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yok edici, öldürücü, alıcı, avlayıcı > Kökeni: Türkçe

Alan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Işık, nur 2. Orman içindeki açık ve düzlük bölge 3. Algan > Kökeni: Türkçe

Alança

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge > Kökeni: Türkçe

Alangoya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Altın geyik. Ünlü Moğol destanının kutsal sayılan kadın kahramanı > Kökeni: Türkçe

Alanguva / alangoya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ala+Geyik Cengiz Kaan’ın onuncu göbekten büyük anası 2. Ergenekon destanında adı geçen uldız han’ın kızı 3. Türk mitolojisinde yer alan ünlü kadın ki, efsaneye göre, bir nevi Türklerin ’’Meryem ana”sı gibidir. > Kökeni: Türkçe

Alar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalancı karanlık (Gündüz vaktinde) > Kökeni: Türkçe

Alas (alaz)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kamcı (Şamanist) gelenekte “ateş Tanrısı’’ > Kökeni: Türkçe

Alasayvan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şafak vakti, Güneşin doğuşu > Kökeni: Türkçe

Alası

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erek, amaç, sahip olunması istenen nesne > Kökeni: Türkçe

Alataş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ala+Taş Köz, ateş parçası > Kökeni: Türkçe

Alayunt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ala+Yunt Altay Türklerinde “kısrak” anlamında kullanılmaktadır. > Kökeni: Türkçe

Alba

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yükümlülük, hizmet yükümlülüğü > Kökeni: Türkçe

Albaga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hasılat, savaş ya da av ganimeti > Kökeni: Türkçe

Alban

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Haraç, ganimet > Kökeni: Türkçe

Albatu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bürokrat, hizmetle yükümlü kişi > Kökeni: Türkçe

Albeni

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekim, cazibe, sempati > Kökeni: Türkçe

Albotay Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gezgin Tanrısı Yolculara yardım eder > Kökeni: Türkçe

Alcu (alçu)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıcı, avcı > Kökeni: Türkçe

Alçiçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Al+Çiçek Gülün Türkçe karşılığı > Kökeni: Türkçe

Alçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kızıl renkli bir çalı kuşu > Kökeni: Türkçe

Alçu (alcu)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. algan, fatih, 2. alcı, avcı > Kökeni: Türkçe

Aldı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Öncü, öndeki, selef 2. Algan, Fatih > Kökeni: Türkçe

Aldur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ok atışı, oklayış > Kökeni: Türkçe

Alev (yalav, yal kökünden)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ateşten çıkan ışık > Kökeni: Türkçe

Algan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fatih, fetheden > Kökeni: Türkçe

Algan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fatih, fetheden > Kökeni: Türkçe

Algazın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yabani vahşi hayvan > Kökeni: Türkçe

Algı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Fetih, Almaktan. Alım 2. Fehim, algılama > Kökeni: Türkçe

Algın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Serap 2. Yüksek yer 3. Bitiricilik, bitiriş > Kökeni: Türkçe

Algış (alkış)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dua, yakarış, niyaz > Kökeni: Türkçe

Algu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tüm, hepsi 2. Toplum, topluluk 3. Silah 4.Alıcı, avcı > Kökeni: Türkçe

Algur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sakin, kendi halinde, kendinden emin > Kökeni: Türkçe

Algün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Al+Gün” Kazak ve Kırgızlarda, doğum sırasında yaşanan dikkat çekici, unutulmaz günleri simgeler. > Kökeni: Türkçe

Alıcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alcu, avcı > Kökeni: Türkçe

Alık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıngan, kırgın > Kökeni: Türkçe

Alım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çekim, cazibe 2. vergi, haraç > Kökeni: Türkçe

Alımga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yazıcı, (Han ve Kaanların buyruk ve fermanlarını yazan görevli kişi) > Kökeni: Türkçe

Alımlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekici, cazibeli > Kökeni: Türkçe

Alınak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alın+Ak dürüst, namuslu > Kökeni: Türkçe

Alıncahan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Alınçak han) Oğuzname’ye göre, Türk’ün oğullarındandır. > Kökeni: Türkçe

Alınçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çekici, cazip 2. Alıngan, nazik > Kökeni: Türkçe

Alıngan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alınan, incinen, gücenen > Kökeni: Türkçe

Alk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bitirmek, yok etmek, sona erdirmek, bitiricilik > Kökeni: Türkçe

Alka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bitirici, yok edici 2. İleri, ilerici > Kökeni: Türkçe

Alkabölük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alka+bölük. Vurucu tim > Kökeni: Türkçe

Alkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alkan, fatih > Kökeni: Türkçe

Alkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kırmızı kan > Kökeni: Türkçe

Alkar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bitirici, yok edici > Kökeni: Türkçe

Alkaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bitirici, yok edici ALKI > Kökeni: Türkçe

Alkım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. gökkuşağı 2. gerdan > Kökeni: Türkçe

Alkım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökkuşağı > Kökeni: Türkçe

Alkır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tamamlayıcı, bitirici > Kökeni: Türkçe

Alkış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Algış, dua, övme, yüceltme > Kökeni: Türkçe

Alma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Elma > Kökeni: Türkçe

Almakay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Elma yanaklı > Kökeni: Türkçe

Almaluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alınması gerekli olan 2. Elma bahçesi > Kökeni: Türkçe

Almas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Almaz, nazlı > Kökeni: Türkçe

Almıla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Elma > Kökeni: Türkçe

Almış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Algan, fatih > Kökeni: Türkçe

Almila

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kızıl elma > Kökeni: Türkçe

Alp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bu sözcük birçok erdemi içinde barındırır. Bilgelik, yiğitlik, fedakarlık, kahramanlık,gözükaralık, toplumculuk, vb. ile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir. > Kökeni: Türkçe

Alp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kahraman, yiğit, cesur > Kökeni: Türkçe

Alpagu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düşmanına tek başına saldıran kişi > Kökeni: Türkçe

Alpagut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alplik gösteren kişi 2. Kurt soyundan 3. Seçkin ve saygın kişi > Kökeni: Türkçe

Alpagut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alplik gösteren kişi. Kurt soyundan olan > Kökeni: Türkçe

Alparslan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit, cesur kişi. Ünlü Selçuklu Kağanı. > Kökeni: Türkçe

Alpay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, yiğit kişi > Kökeni: Türkçe

Alper

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, yiğit, savaşçı kişi > Kökeni: Türkçe

Alper tunga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü Türk kağanı > Kökeni: Türkçe

Alperen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alp+Eren (Gazi, Derviş) Toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı savaşçı kişilerin genel adı > Kökeni: Türkçe

Alperen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı savaşçı kahraman > Kökeni: Türkçe

Alpgiray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit Kırım hanı > Kökeni: Türkçe

Alphan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit kağan > Kökeni: Türkçe

Alpman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alp gibi Alpçe yaşayan > Kökeni: Türkçe

Alpman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alp gibi Alpçe yaşayan > Kökeni: Türkçe

Alptigin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit tigin, cesur şehzade (Alptekin) > Kökeni: Türkçe

Alptuğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit, cesur, yürekli, savaşçı kimse > Kökeni: Türkçe

Altaçu (altaç)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aldatıcı taktik sahibi > Kökeni: Türkçe

Altamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aldatıcı, hileci > Kökeni: Türkçe

Altan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Altın 2. Güneşin doğuş anı, Şafak > Kökeni: Türkçe

Altan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşin doğuş anı > Kökeni: Türkçe

Altanurug

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Altın Uruk) Cengiz Kağan ve oğullarının soyuna verilen unvanlardan > Kökeni: Türkçe

Altanurug

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cengiz Han'ın soyundan gelen kişilere verilen ad > Kökeni: Türkçe

Altar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dini tören yapılan taş masa > Kökeni: Türkçe

Altay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Al+Tay 2. Altın 3. Ormanlarla kaplı yüksek dağ > Kökeni: Türkçe

Altay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Orta Asya'da dağ > Kökeni: Türkçe

Altındağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Altın+Dağ Altay dağlarının diğer adı. > Kökeni: Türkçe

Altu (aldu)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. ilk, birinci 2. algan, fatih > Kökeni: Türkçe

Altuğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kırmızı renkli tuğ > Kökeni: Türkçe

Altun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Altın > Kökeni: Türkçe

Altunsabak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Altun+Sabak (sopa, değnek) > Kökeni: Türkçe

Aluç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alıcı (Alçu) 2. Kayın cinsi bir ağaç > Kökeni: Türkçe

Alungan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıngan, nazlı > Kökeni: Türkçe

Alunur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nazlı > Kökeni: Türkçe

Alyu(Algu)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağatay Han’ın torunu > Kökeni: Türkçe

Amaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Umaç) Gaye, hedef, beklenti > Kökeni: Türkçe

Aman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yaman) sertlik > Kökeni: Türkçe

Amgak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Emek+zahmet > Kökeni: Türkçe

Amıtay Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kurul Tanrısı Yaşlılar kurulunu korur ve doğru kararlar almalarını sağlar > Kökeni: Türkçe

Anaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Anacık 2. Analık duygusu çok gelişmiş 3. Anaya çeken 4. Doğurgan, üretken > Kökeni: Türkçe

Anagay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anaya çekmiş, anaya benzer > Kökeni: Türkçe

Anasıoğlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anası (nın) Oğlu (Babası erken ölmüş ve özellikle anası tarafından bin bir güçlüklerle yetiştirilip büyütülmüş, yetim çocuklar için kullanılmış olduğu anlaşılan Türk adlarından) > Kökeni: Türkçe

Anat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Anı, Anılan 2. Yakın, hısım > Kökeni: Türkçe

Anaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeğrek, evla, eftal > Kökeni: Türkçe

Ancasın Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldırım Tanrısı Şimşekler ve yıldırımlar çaktırır > Kökeni: Türkçe

And (ant)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. yemin, söz 2. yakın akraba > Kökeni: Türkçe

Anda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Birlikte ant içmiş (kan kardeşi) (Anda’lık Türklerin en eski geleneklerinden biridir. Andalar birbirlerini kardeşlerinden daha ileride korur, sayar ve kayırmaya çalışırlar.) > Kökeni: Türkçe

Andaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hatıra, anı olsun diye verilip, alınan hediye > Kökeni: Türkçe

Andaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yadigar > Kökeni: Türkçe

Andarıman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anılara değer veren ve saygı gösteren kişi > Kökeni: Türkçe

Andır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anısı ola hatıra > Kökeni: Türkçe

Ang Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlık Tanrısı Yeryüzündeki tüm varlığın düzenini temsil eder > Kökeni: Türkçe

Angay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anılarına bağlı olan kişi > Kökeni: Türkçe

Angı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Anı, hatıra, 2. Yetki, yeterlilik > Kökeni: Türkçe

Angım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mamur, hakim > Kökeni: Türkçe

Angın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, anılan, adı duyulan > Kökeni: Türkçe

Angış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, meşhur > Kökeni: Türkçe

Angıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaban ördeği > Kökeni: Türkçe

Anık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Anlayış, yetenek, fehim 2. Hafıza, bellek 3. Hazır, mevcutlu > Kökeni: Türkçe

Anıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hatırlanma, anımsanma dileği > Kökeni: Türkçe

Anıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anı olsun diye yapılan yapı > Kökeni: Türkçe

Anıtgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anıt yapan > Kökeni: Türkçe

Anlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sakin, ağırbaşlı 2. Bellek, hafıza > Kökeni: Türkçe

Anlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, tanınan > Kökeni: Türkçe

Annak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yadigar, hatıra > Kökeni: Türkçe

Ant

ANLAMI-AÇIKLAMASI: And, yemin > Kökeni: Türkçe

Antlığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: And içmiş, Yeminli > Kökeni: Türkçe

Anuçur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övülmüş, övülmeye layık > Kökeni: Türkçe

Anuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yadigar, hatıra > Kökeni: Türkçe

Anuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anış, anma eylemi, anı > Kökeni: Türkçe

Apa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, büyük, saygıyı ve hürmeti hak etmiş kişi (Bazı Türk bölgelerinde “baba” anlamına da kullanılmaktadır. > Kökeni: Türkçe

Apağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Apak, temiz > Kökeni: Türkçe

Apak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz, namuslu, iffetli > Kökeni: Türkçe

Apateg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Apatek) Apa+Tegtek (gibi, benzer) ARA > Kökeni: Türkçe

Apsatı Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Av Tanrısı Vahşî hayvanların da koruyucusudur > Kökeni: Türkçe

Aral

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ada 2. Aralık, orta, ortalık > Kökeni: Türkçe

Aral

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ada. Orta Asya'da göl > Kökeni: Türkçe

Aram

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fırsat, uygun zaman > Kökeni: Türkçe

Aras

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. At kılı 2. Kalın yün 3. Talih, baht > Kökeni: Türkçe

Aras

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Talih, şans > Kökeni: Türkçe

Araslan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arslan (Çuvaşlarca söylenişi) > Kökeni: Türkçe

Arat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesaret, yüreklilik > Kökeni: Türkçe

Arat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesaret > Kökeni: Türkçe

Arban Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tıp Tanrısı Aynı adda dokuz kişidirler > Kökeni: Türkçe

Arbış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyü, efsun > Kökeni: Türkçe

Arbuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyü, sihir > Kökeni: Türkçe

Arca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Arıca, saf, temiz 2. Çam ağacı, çamdan yapılmış kutu > Kökeni: Türkçe

Arda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uzun değnek 2. Artçı, halife, ardı sıra giden > Kökeni: Türkçe

Arda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Artçı > Kökeni: Türkçe

Ardalı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ardalu) Yönetici, amir > Kökeni: Türkçe

Ardıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Halife, artçı 2. Bir ağaç türü > Kökeni: Türkçe

Arga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zeki, akıllı > Kökeni: Türkçe

Argan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Arkan) Kement, kement bağı > Kökeni: Türkçe

Argatu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaban koyunu > Kökeni: Türkçe

Argıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kır, mera 2. Gurur > Kökeni: Türkçe

Argın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yavaş, sakin 2. Gelecek yıl > Kökeni: Türkçe

Argun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pars cinsinden avcı bir hayvan > Kökeni: Türkçe

Argun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pars türünden avcı bir hayvan > Kökeni: Türkçe

Arguş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Arkuş) 1. Edepli, terbiyeli 2. Haberci, haber veren > Kökeni: Türkçe

Argüden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ar+Güden, Arlı, edepli > Kökeni: Türkçe

Arı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Arık) 1. Saf, arı, arınmış 2. Irmak, dere > Kökeni: Türkçe

Arıca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu, temiz, iyi huylu > Kökeni: Türkçe

Arıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Barış, sulh > Kökeni: Türkçe

Arığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arı, arık > Kökeni: Türkçe

Arık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Arı, arınmış, temiz 2. Narin, ince yapılı > Kökeni: Türkçe

Arıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arınmış, temiz, pak > Kökeni: Türkçe

Arın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saf, arınmış > Kökeni: Türkçe

Arınç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Barış, kurtuluş 2. Temizlik, saflık, günahsızlık > Kökeni: Türkçe

Arınç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Barış, kurtuluş > Kökeni: Türkçe

Arınık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saf, şeffaf, billur > Kökeni: Türkçe

Arınmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz, gönüllü > Kökeni: Türkçe

Arkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz, arı kandan gelen. Üstün, galip > Kökeni: Türkçe

Arkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Argın, yavaş, sakin 2. Halef, ardıç > Kökeni: Türkçe

Arkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yavaş. Artçı > Kökeni: Türkçe

Arkış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulak, haberci 2. Kervan, kafile > Kökeni: Türkçe

Arkun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Halef, geriden gelen, takipçi > Kökeni: Türkçe

Arkuy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Siper, mevzi > Kökeni: Türkçe

Arkuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Arguz) Edepli, iyi huylu > Kökeni: Türkçe

Arlağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arlı, edepli > Kökeni: Türkçe

Arlat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Biricik oğul, anaların en çok üstüne düştükleri oğul > Kökeni: Türkçe

Armagun / Armağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan, hediye > Kökeni: Türkçe

Armağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hediye > Kökeni: Türkçe

Arman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Onurlu, arlı, edepli 2. Dilek, istek 3. Hayal, fantezi > Kökeni: Türkçe

Arman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Onurlu > Kökeni: Türkçe

Arpa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Büyü, tılsım, Kamcı (Şamanist) gelenekte, Kamların okuduğu dua 2. Tahıl > Kökeni: Türkçe

Arpad

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arpa > Kökeni: Türkçe

Arsalan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arslan > Kökeni: Türkçe

Arsin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ersin) Kurtuluş, istiklal > Kökeni: Türkçe

Arslan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yırtıcı hayvan cesaret, atılganlık ve gözü pekliği simgeler. > Kökeni: Türkçe

Arslan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yırtıcı hayvan > Kökeni: Türkçe

Arslanbala

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arslan+Bala. Arslan yavrusu > Kökeni: Türkçe

Arslanbala

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arslan yavrusu > Kökeni: Türkçe

Arslancık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük arslan. Arslan yavrusu > Kökeni: Türkçe

Arslança

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arslan gibi, arslan özelliklerine sahip > Kökeni: Türkçe

Arsu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ar+Su Namuslu, dürüst > Kökeni: Türkçe

Arsun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Efendi, ağırbaşlı 2. Rahata ermiş, huzurlu > Kökeni: Türkçe

Artagan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bereket, artuk, fazlalık, bolluk > Kökeni: Türkçe

Artam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erdem > Kökeni: Türkçe

Artık Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol Tanrısı Yolculara yardım eder > Kökeni: Türkçe

Artım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bereket, bolluk > Kökeni: Türkçe

Artuç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mızrak, mızrak ucu > Kökeni: Türkçe

Artuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fazlalık, üstünlük, bereket Varlık, zenginlik > Kökeni: Türkçe

Artukdoğan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Artuk+doğan Kırgızlarda, olağanüstü vasıflara sahip kişilere verilen bir unvan. > Kökeni: Türkçe

Artun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vakarlı, ölçülü > Kökeni: Türkçe

Artur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cazibeli, çekici, işveli, fettan > Kökeni: Türkçe

Arturu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ekstrem, uç noktalarda 2. Bereket, bolluk > Kökeni: Türkçe

Artut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan, hediye > Kökeni: Türkçe

Arvış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sihir, büyü, tılsım > Kökeni: Türkçe

Arzık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fanatik, bağnaz, sofu > Kökeni: Türkçe

Asan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağlıklı, zinde 2. Asma eyleminde olan > Kökeni: Türkçe

Asena

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Efsanevi dişi kurtun adı. Yakın, Yakınlık duyulan > Kökeni: Türkçe

Asena

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel, alımlı kadın. Ergenekon Destanının ünlü dişi kurdu > Kökeni: Türkçe

Asıglı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Faydalı, gerekli > Kökeni: Türkçe

Asığ (ası, asık)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Fayda, çıkar 2. kar, temettü > Kökeni: Türkçe

Aslan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yırtıcı, güçlü bir hayvan > Kökeni: Türkçe

Aspar (asbar)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Faydalı, işe yarayan > Kökeni: Türkçe

Asrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Himaye, koruma > Kökeni: Türkçe

Asutay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hırçın tay > Kökeni: Türkçe

Aşan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aşmak eyleminden. Azimli, engel tanımaz > Kökeni: Türkçe

Aşıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aşılacak, aşılması gerekli olan 2. İşitmekten. İşit, kulak ver > Kökeni: Türkçe

Aşkar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Savaş atı 2. Kuyruk ve yelesi kara, vücudu kula renginde olan at > Kökeni: Türkçe

Aşkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aşmış, üstün, faik, akranlarından ileride olan 2. Melodi, nağme > Kökeni: Türkçe

Aşkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aşmış, üstün > Kökeni: Türkçe

Aştotur Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çoban Tanrısı Çobanları vahşî hayvanlardan korur > Kökeni: Türkçe

Aşuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aşık, aşmış, geçmiş 2. Tolga > Kökeni: Türkçe

Aşula

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yılmaz irade sahibi > Kökeni: Türkçe

Aşur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aşırmaktan. Yılmaz, gayretli > Kökeni: Türkçe

Ata

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulu, saygıdeğer kişi 2. Baba, dede, ced 3. Adın ve soyun bağlı olduğu kök > Kökeni: Türkçe

Ata

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, saygıdeğer kişi, baba, dede > Kökeni: Türkçe

Atabay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ata+Bay lala, beybaba. Han, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen bir unvan > Kökeni: Türkçe

Atabay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beybaba. Kağan çocuklarına eğitim veren kişi > Kökeni: Türkçe

Ataç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Atasına bağlı, Atasının yolunda 2. Atadan intikal eden 3. Büyüklük gösteren çocuk > Kökeni: Türkçe

Atadan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Miras, manevi miras > Kökeni: Türkçe

Ataeri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ata+Eri Atalarına ve geçmişine saygılı > Kökeni: Türkçe

Ataeri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atalarına ve geçmişine saygılı > Kökeni: Türkçe

Atagüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ata+Güç Gücünü atalarından almış > Kökeni: Türkçe

Atağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Atak) 1. Ün, nam, şöhret 2. Atılgan 3. Dağ yolu 4. Çağlayan 5. Bir şahin türü > Kökeni: Türkçe

Atahan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ata+Han Devletin ilk kurucu büyüğü, devlete ad veren kişi > Kökeni: Türkçe

Atahan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devleti ilk kuran kişi > Kökeni: Türkçe

Atakan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kağan ata > Kökeni: Türkçe

Atala

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tanınmış, ünlü ve zengin > Kökeni: Türkçe

Atalan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, meşhur > Kökeni: Türkçe

Atalay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ad almış, ün almış, meşhur kişi (Attila’nın asıl adının bu ve bundan bozulup çevrilmiş hali olduğunu söyleyen bazı tarihçilerimiz de var.) > Kökeni: Türkçe

Atalay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü > Kökeni: Türkçe

Atalık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Miras > Kökeni: Türkçe

Atalmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, meşhur > Kökeni: Türkçe

Ataman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir kısım tarihçilere göre, Osmanlı’nın, kurucusu olan Osman Bey’in asıl adı budur. Bir kısmı atman, bir kısmı otman der. > Kökeni: Türkçe

Ataman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kazak başbuğu > Kökeni: Türkçe

Ataol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüce bir insan ol dileği > Kökeni: Türkçe

Atasagun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ata+Sagun Hekimlerin en ulusu başhekim. Kamcı (Şamanist) gelenekte de aynı ad, en iyi kamlar için kullanılmaktadır. > Kökeni: Türkçe

Atasagun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilge hekim > Kökeni: Türkçe

Atay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ünlü, tanınmış 2. Akın, hücum > Kökeni: Türkçe

Atay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bilinen, tanınmış kişi > Kökeni: Türkçe

Atıgay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, tanınmış > Kökeni: Türkçe

Atığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adı sanı belli, ününü arttırmış kişi > Kökeni: Türkçe

Atıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, meşhur > Kökeni: Türkçe

Atıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü > Kökeni: Türkçe

Atılgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atak, gözüpek, cesur > Kökeni: Türkçe

Atılgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gözüpek > Kökeni: Türkçe

Atılmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atılgan, gözüpek > Kökeni: Türkçe

Atınç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atılgan > Kökeni: Türkçe

Atış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, meşhur > Kökeni: Türkçe

Atilay / Atilla / Attila

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türk tarihinin en önemli kişilerinden Batı Hun imparatoru Attila. Bu kişinin adı üzerinde tarihçi ve dilciler pek de anlaşamamışlardır. İtil ırmağı kıyısında doğmuş olmasından dolayı “İtil/Ay” en uygun karşılık gibi görünüyor. Bununla birlikte şu adlar da söylenmektedir. (Atila, Atilla, Atılay, Atilay, Atalay, Atlıhan)
Anlamlar: 1. Atacık, babacık 2. İtil ırmağı kenarında doğduğundan ve Türklerdeki eski bir gelenekten dolayı “İtil” çocuğu anlamında verilen İtilay’ın zamanla Atilay’a dönüşümü 3- Atlı/Ay 4- Atlı/Han 5- Macar dilinde çelik anlamına gelen “Atzel” den geldiği de söylenir. > Kökeni: Türkçe

Atlığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, zengin > Kökeni: Türkçe

Atmaca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yırtıcı bir avcı kuş > Kökeni: Türkçe

Atman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, saygın > Kökeni: Türkçe

Atmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atma eyleminde bulunmuş (ok, kargı vb.) > Kökeni: Türkçe

Atsak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü, adı duyulan > Kökeni: Türkçe

Attila

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atacık. Ünlü Hun Kağanı > Kökeni: Türkçe

Atuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, bereket > Kökeni: Türkçe

Avar (abar)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Heybet, büyüklük (abartı) 2. dirençlilik, dayanıklılık > Kökeni: Türkçe

Avaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nara, yüksek perdeli ses, çığlık > Kökeni: Türkçe

Avcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Av yapan, avlayan > Kökeni: Türkçe

Avcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Av ile uğraşan kişi > Kökeni: Türkçe

Avcıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avlayıcı, av işinin uzmanı > Kökeni: Türkçe

Avgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avuntu > Kökeni: Türkçe

Avınç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avuntu, teselli > Kökeni: Türkçe

Avınça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avunç > Kökeni: Türkçe

Avıngu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avunç, teselli > Kökeni: Türkçe

Avkar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bozkır bıldırcını > Kökeni: Türkçe

Avlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Av yeri, av olanı > Kökeni: Türkçe

Avlı Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dağ Tanrısı “Avlı Barkan” olarak da anılır > Kökeni: Türkçe

Avuçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avunç > Kökeni: Türkçe

Avunç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Teselli, avuntu > Kökeni: Türkçe

Avunduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avuntu, teselli > Kökeni: Türkçe

Avutmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Teselli eden > Kökeni: Türkçe

Ay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dünyamızın uydusudur. Türk kültüründe bu ad güzellik, temizlik, ahlaklılık vb. değerleri de içeren birçok öğeyi içinde barındıran bir simge ve mecaz olarak kullanılmıştır. Çok önceleri erkeklerde kullanılmasına karşın, zamanla kız çocuklarına ad olarak verilmiş, gerek başta, gerekse de sonda, birleşik ad olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte bazen geçmiş örneklerde de görüleceği gibi hem erkeklerde hem de kızlarda kullanılmıştır. Ancak yine de ağırlık kız adlarındadır. > Kökeni: Türkçe

Ayana

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay+Ana Altay Türklerinin eski Tanrıçalarından > Kökeni: Türkçe

Ayas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay ışığı, mehtap, gece aydınlığı Altay, Tuva, Çuvaş Türklerinde Tanrı sıfatı olarak kullanılan bir ad 2.Kuru soğuk > Kökeni: Türkçe

Ayas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay ışığı > Kökeni: Türkçe

Ayata

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay+Ata Kamcı (Şamanist) gelenekte, göğün altıncı katına bakan Tanrı > Kökeni: Türkçe

Ayaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ay ışığı 2. Saf, berrak hava 3. Kuru soğuk > Kökeni: Türkçe

Ayaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuru soğuk. Ay ışığı > Kökeni: Türkçe

Aybakım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay+Bakım, bakmaktan, bakış > Kökeni: Türkçe

Ayban

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay+Ban Debdebe, şaşa > Kökeni: Türkçe

Aybandı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay+bandı (banmak) > Kökeni: Türkçe

Aybar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ay gibi parlak 2. Heybet, heybetlilik > Kökeni: Türkçe

Aybar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi parlak > Kökeni: Türkçe

Aybars

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi güzel ve temiz pars. Hun Kağanı Attila'nın amcası > Kökeni: Türkçe

Ayben

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi, ay yüzlü, ayın kendisi > Kökeni: Türkçe

Aybı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İmdat, medet > Kökeni: Türkçe

Aybın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Onur, şeref > Kökeni: Türkçe

Aybike / aybüke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi güzel, el değmemiş kız. Ay yüzlü melek. > Kökeni: Türkçe

Ayça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın ilk hali, hilal > Kökeni: Türkçe

Ayçıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay ışığı, ay pırıltısı > Kökeni: Türkçe

Ayda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ay’a eş değer güzellikte 2. Dere kenarlarında yetişen hoş kokulu bir çiçek > Kökeni: Türkçe

Aydaboldı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayda+Oldu Ay parçası > Kökeni: Türkçe

Aydan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay parçası > Kökeni: Türkçe

Aydan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel > Kökeni: Türkçe

Aydar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Aydar Han) saç perçemi, kakül > Kökeni: Türkçe

Aydemir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi ışıklı, temiz, demir gibi güçlü kimse > Kökeni: Türkçe

Aydın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aydınlık, ışık yoğunluğu 2. Açık, aşikar 3. Entelektüel, münevver > Kökeni: Türkçe

Aydın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işık. Münevver, entelektüel > Kökeni: Türkçe

Aydilge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel konuşan kişi > Kökeni: Türkçe

Aydoğan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi doğan > Kökeni: Türkçe

Aygan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçten, samimi, yaren > Kökeni: Türkçe

Aygay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nara, bağırtı > Kökeni: Türkçe

Aygın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sınırsız, uçsuz, geniş > Kökeni: Türkçe

Aygır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erkek at > Kökeni: Türkçe

Aygırag

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dağ keçisi 2. Bir geyik türü > Kökeni: Türkçe

Ayguçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yönetici, devlet görevlisi, danışman, yarıcı > Kökeni: Türkçe

Aygün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi güzel, güneş gibi parlak olan > Kökeni: Türkçe

Ayhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oğuz Kağan'ın altı oğlundan biri > Kökeni: Türkçe

Ayhatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayyüzlü güzel kadın > Kökeni: Türkçe

Ayım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekicilik, sempati > Kökeni: Türkçe

Ayımça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay parçası > Kökeni: Türkçe

Ayıntap

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mehtap, ay ışığı > Kökeni: Türkçe

Ayır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değişik, farklı, başka, fark > Kökeni: Türkçe

Ayırbaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayır+Baş. Değişim, mübadele > Kökeni: Türkçe

Ayırt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fark, farklılık, ayırım > Kökeni: Türkçe

Ayısıg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay+Isıg. Ay ısısı, sıcaklığı > Kökeni: Türkçe

Ayıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söylemek, anlatmak > Kökeni: Türkçe

Ayıtgu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz > Kökeni: Türkçe

Ayıtmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söyleyen, bildiren, uyaran > Kökeni: Türkçe

Aykaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Konuşkan, konuşmacı, hatip > Kökeni: Türkçe

Aykın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geniş, ferah, aydınlık > Kökeni: Türkçe

Aykız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi güzel ve parlak kız > Kökeni: Türkçe

Aykoyun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay+koyun Yakut destanlarında adı geçen, eski dönem güç Tanrısı > Kökeni: Türkçe

Ayla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ayın çevresindeki ışık halesi 2. Devir, dönüşüm > Kökeni: Türkçe

Ayla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın çevresindeki ışık dairesi, hale > Kökeni: Türkçe

Aylin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın çevresindeki ışık dairesi, hale > Kökeni: Türkçe

Aylu (aylı)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aydan > Kökeni: Türkçe

Ayma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duyarsız, başıboş vurdum duymaz > Kökeni: Türkçe

Ayman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aya eş değerde > Kökeni: Türkçe

Aymaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vurdumduymaz, başına buyruk > Kökeni: Türkçe

Aymuş Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çoban Tanrısı Çobanları korur > Kökeni: Türkçe

Ayral

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuraldışı, istisna > Kökeni: Türkçe

Ayrı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başka, değişik, farklı > Kökeni: Türkçe

Ayrıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bölüşüm, taksimat > Kökeni: Türkçe

Ayrıkça (ayıkşa)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Derviş, mecnun > Kökeni: Türkçe

Ayruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Farklı, değişik 2. Varlıklı, zengin > Kökeni: Türkçe

Aysel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi parlak > Kökeni: Türkçe

Ayselig (aysiliğ)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: ay+silig, dürüst, namuslu > Kökeni: Türkçe

Aysen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sen aysın, ay gibi güzelsin anlamında kullanılan bir ad > Kökeni: Türkçe

Aysu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi parlak temiz su > Kökeni: Türkçe

Aysun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uysal > Kökeni: Türkçe

Ayşen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi güzel ve şen > Kökeni: Türkçe

Ayşıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi ışıklı > Kökeni: Türkçe

Ayşin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi güzel > Kökeni: Türkçe

Aytaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi parlak taç takmış kişi > Kökeni: Türkçe

Aytak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Konuşmacı, hatip > Kökeni: Türkçe

Aytar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Haberci, muhbir > Kökeni: Türkçe

Aytek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Konuşmacı, hatip > Kökeni: Türkçe

Aytek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi > Kökeni: Türkçe

Aytın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aydın, aydınlık > Kökeni: Türkçe

Aytış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nutuk, anlatım, hitabet > Kökeni: Türkçe

Aytışan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hatip, konuşmacı > Kökeni: Türkçe

Aytigin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay tigini (Aytekin) > Kökeni: Türkçe

Aytuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hatip, konuşmacı > Kökeni: Türkçe

Aytül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayışığı, mehtap > Kökeni: Türkçe

Ayuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Söz söylenebilen ve sözün değer gördüğü yer > Kökeni: Türkçe

Ayur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Konu, bahis, bahse konu olan > Kökeni: Türkçe

Ayün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay+Ün Karahanlılar ve Uygurlar döneminde, han ve kağanların analarına verilen bir unvan > Kökeni: Türkçe

Ayvaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koca, erkek, eş. Savaş gemilerinde çalışan cerrah yardımcısı > Kökeni: Türkçe

Ayzıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kamcı (Şamanist) gelenekte “Ay Tanrıçası” > Kökeni: Türkçe

Ayzıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türk söylencelerinde çocukların ve kadınların koruyucu ruhu > Kökeni: Türkçe

Azboy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Heyecan > Kökeni: Türkçe

Azgın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zapt edilmesi zor, sınırı aşmış, tahrik olmuş > Kökeni: Türkçe

Azlağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nadir, az rastlanır. > Kökeni: Türkçe

Azrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nadir, az rastlanır. > Kökeni: Türkçe

Azuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Azuka, azık > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (2)
Emre Arıbaş 6 yıl önce
Benim kızımın adı yok sözlüğünüzde, İlay Türkçe değil midir?
TDH 6 yıl önce
Emre Bey İlay Türkçedir, hemen ekleyelim. Var olun.