C Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

C Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

C Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Cabbar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Cebbar). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CABBAR

(Ar.) Er. - (bkz. Cebbar).

Cabgu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CABGU

(Ar.) Er. 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse.

Cabir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah'ın hükümlerini uygulamada güç kullanan. 4. Kırıkçı, kırık sancı. Cabir b. Abdullah b. el-Ensari Sahabedendir (603-697). Birinci Akabe Bey'atından sonra müslüman oldu. Rasulullah'ın bulun savaşlarına katıldı. Sahabenin bilginlerindendi. Kendisinden çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CABİR

(Ar.) Er. - 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah'ın hükümlerini uygulamada güç kullanan. 4. Kırıkçı, kırık sancı. Cabir b. Abdullah b. el-Ensari

Cabire

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Cabir). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CABİRE

(Ar.) Ka. - (bkz. Cabir).

Cabiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hazine (bkz. Semahat). 2. Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3. Havuz. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CABİYE

(Ar.) Ka. 1. Hazine (bkz. Semahat). 2. Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3. Havuz.

Cafer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük akarsı. Çay. Cafer b. Muhammed > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CAFER

(Ar.) Er. - Küçük akarsı. Çay. Cafer b. Muhammed

Cahid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CAHİD

(Ar.) - Er. - Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. - Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır.

CAHİDE

Ka. - (bkz. Cahid).

Cahiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. Cahiz b. Ebu Osman, Basra Mutezile kelamcılarının ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CAHİZ

(Ar.) Er. 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. - Cahiz b. Ebu Osman, Basra Mutezile kelamcılarının ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur.

Caiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Geçer. 2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, şeran yasaklanmayan her fiili içerir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CAİZ

(Ar.) Er. 1. Geçer. 2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, şeran yasaklanmayan her fiili içerir.

Caize

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Armağan, hediye. 2. Yol yiyeceği, azık. 3. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CAİZE

(Ar.) Ka. 1. Armağan, hediye. 2. Yol yiyeceği, azık. 3. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş.

Calib

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekici, celbedici, cazib. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CALİB

(Ar.) Er. - Çekici, celbedici, cazib.

Calibe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kendine çeken, celbeden, çekici. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CALİBE

(Ar.) Ka. - Kendine çeken, celbeden, çekici.

Calp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, kuvvetli, gayretli. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CALP

(Ar.) Er. - Güçlü, kuvvetli, gayretli.

Calut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Calut, Ad ve Semud kavimlerinin soyundandır. Hz. İsmail'den evvel bir müddet Beni İsrail'e hükümdar oldu. Onlara zulmetti. Filistin'de yaşayan Berberilerin krallarına Calut adı veriliyordu. Filistinlilere yaptığı zulümden dolayı Hz. Davud tarafından öldürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'da üç yerde ismi geçmektedir (el-Bakara, 249-250-251). Ad olarak tercih edilmez. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CALUT

(Ar.) Er. - Calut, Ad ve Semud kavimlerinin soyundandır. Hz. İsmail'den evvel bir müddet Beni İsrail'e hükümdar oldu. Onlara zulmetti. Filistin'de yaşayan Berberilerin krallarına Calut adı veriliyordu. Filistinlilere yaptığı zulümden dolayı Hz. Davud tarafından öldürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'da üç yerde ismi geçmektedir (el-Bakara, 249-250-251). İsim olarak tercih edilmez.

Cami

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Derleyen, toplayan. 2. İçine alan. 3. Cuma namazı kılınan mescid. 4. En az sekiz bablık hadis kitabı. Molla Cami İranın XV. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi. Asıl adı Mevlana Nureddin Abdurrahman b. Nizameddin'dir. Birçok manzum ve mensur eserleri vardır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CAMİ

(Ar.) Er. 1. Derleyen, toplayan. 2. İçine alan. 3. Cuma namazı kılınan mescid. 4. En az sekiz bablık hadis kitabı. - Molla Cami

CAN

(Fars.) Er. 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili.

CANAL

(Tür.). 1. Gönül al. Kendini sevdir, sevilen biri ol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

CANALP

(Tür.) Er. - Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit.

CANAN

(Fars.) Ka. - Sevgili, gönül verilmiş, sevilen kadın.

CANAY

(Tür.). - Ay gibi temiz, saf, parlak kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

CANAYDIN

(Tür.) Er. - Özü temiz, aydınlık ruhlu kimse.

CANBEK

(Tür.) Er. 1. Özü pek. 2. Güçlü kişilikli kimse. Canbek Giray (1568-1636)

CANBERK

(Tür.) Er. - Güçlü, sağlam kimse.

CANBEY

(Tür.) Er. - Canım gibi sevgili.

CANBULAT

(Tür.) Er. - Canbulat en-Naşirî. Mısır Memlûk sultanı. Yaşbekin kölesiydi. Yaşbek, Canbulat'ı Sultan Kayıtbay'a sattı. Kayıtbay kendisine önemli görevler verdi. Halep ve Şam valiliğine kadar yükseldi. 1500 yılında sultanlığı ele geçirdi.

CANDAN

(Tür.) Ka. 1. Samimi, içten, kalbi. 2. Yakınlık belirten davranış.

CANDANER

(Tür.) Er. - İçten, samimi, dost kimse.

CANDAR

(Tür.) Er. 1. Silah taşıyan, can ve dar isimlerinden müteşekkil birleşik isim. 2. Osmanlı'da, hassa askeri, kılıç askeri, idam hükümlerini infaz eden kimse. 3. Jandarma. Muhafız.

CANDEĞER

(Tür.) Er. - Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen.

CANDEMİR

(Tür.)Er. - Özü güçlü, demir gibi sağlam kişilikli.

CANDOĞAN

(Tür.) Er. - Cana doğan.

CANEL

(Tür.) Er. - İçten uzatılan el, dostluk eli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

CANER

(Tür.) Er. - Delikanlı, genç, dinamik. - Can ve er kelimelerinden birleşik isim.

Canfeda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canını veren, özverili kişi > Kökeni: Farsça

CANFEDA

(Fars.). - Canını veren, özverili kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Canfeda Hatun

Canfer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aydın bilgili. 2. Güçlü. > Kökeni: Farsça

CANFER

(Fars.) Er. 1. Aydın bilgili. 2. Güçlü saygın.

Canfeza

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Can artıran, cana can katan > Kökeni: Farsça

CANFEZA

(Fars.) Ka. - Can artıran, cana can katan.

CANGİRAY

(Tür.) Er. - (bkz. Giray).

CANGÜL

(Tür.) Ka. 1. Gül gibi canlı. 2. Güzel, temiz kimse.

CANGÜN

(Tür.) Er. - Doğduğu gün çok sevinilen kimse.

CANGÜR

(Tür.) Er. - Canlı, neşeli kimse.

CANİB

(Ar.) - Ön taraf, cihet. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.

CANİPEK

(Tür.) Ka. – Yumuşak huylu (kimse).

CANKAN

(Tür.) Er. - Soyu temiz, asil kimse.

CANKUT

(Tür.) Er. 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse.

CANNUR

(Tür.) Ka. - Özü aydınlık, nurlu kimse.

CANOL

(Tür.) Er. - Canım ol, can gibi içten ol.

Canruba

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönül alan, sevgili. > Kökeni: Farsça

CANRUBA

(Fars.) Ka. - Gönül alan, sevgili.

CANSAL

(Tür.) Er. - (bkz. Can). -Can ve sal kelimelerinden birleşik isim.

CANSEL

(Tür.) Ka. - Hayat veren su. - Can ve sel kelimelerinden birleşik isim.

CANSEN

(Tür.). - Sen cansın, sevilensin. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

CANSER

(Tür.). - (bkz. Can). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

CANSES

(Tür.) Ka. - (bkz. Canser).

CANSET

(Tür.) Ka. - Küçük kraliçe, prenses.

CANSEVER

(Tür.) Ka. - (bkz. Cansın).

CANSIN

(Tür.) Ka. Canım gibisin, canımsın.

CANSOY

(Tür.) Er. - Asil, soylu, cana yakın.

CANSU

(Tür.) Ka. 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli.

CANSUN

(Tür.) - (bkz. Cansu). -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

CANTEKİN

(Tür.) Er. - Tek can, eşsiz can.

CANTEZ

(Tür.) Er. - Tez canlı, aceleci.

CANTÜRK

(Tür.) Er. - İyi hasletlere sahip Türk.

CANVER

(Tür.) Er. - Canlı, haşere.

Carullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri Müfessir, alim. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CARULLAH

(Ar.) Er. - Allah'a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri

Cavid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baki, daimi, ebedi. > Kökeni: Farsça

CAVİD

(Fars.) Er. - Baki, daimi, ebedi.

CAVİDAN

(Fars.) Ka. - Daimi kalacak olan, sonrasız, ebedi.

Cavide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bkz. Cavidan) > Kökeni: Farsça

CAVİDE

(Fars.) Ka. - (bkz. Cavidan).

Cavit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bkz. Cavid) > Kökeni: Farsça

CAVİT

(Fars.) Er. - (bkz. Cavid).

Cazim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed Türk şair (1725). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CAZİM

(Ar.) Er. 1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed

Cebbar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cebreden, zorlayıcı. 2. Kuvvet, kudret sahibi Allah, Allahın Adlerinden. 3. Becerikli. 4. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEBBAR

(Ar.) Er. 1. Cebreden, zorlayıcı. 2. Kuvvet, kudret sahibi Allah, Allahın isimlerinden. 3. Becerikli. 4. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.

Cebe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Zırh. 2. Osmanlıda silah ihtiyacını karşılayan aracın adı. Cebeci ocağı, Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla ilga edilmiş, kaldırılmıştır. Cebe Ali Bey Türk komutan (XV. yy.) İstanbul'un fethine kendi sipahileriyle katıldı. Ele geçirdiği kapı kendi adıyla anıldı. Cibali kapısı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEBE

(Ar.) Er. 1. Zırh. 2. Osmanlıda silah ihtiyacını karşılayan aracın adı. Cebeci ocağı, Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla ilga edilmiş, kaldırılmıştır. Cebe Ali Bey

Cebel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dağ. 2. Tarıma elverişsiz arazi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEBEL

(Ar.) Er. 1. Dağ. 2. Tarıma elverişsiz arazi.

CEBERUT

(İbr.) Er. - İbranice "kudret" anlamına gelmektedir. Yeni Eflatuncu filozoflar ile işraki felsefesine tabi olan mutasavvıflara verilen ad.

Cebir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEBİR

(Ar.) Er. 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.

Cebire

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Cebir). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CEBİRE

(Ar.) Ka. - (bkz. Cebir).

Cebrail

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allahın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer. Batı Karahanlı hükümdar (1099-1102). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEBRAİL

(Ar.) Er. 1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allahın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer. Batı Karahanlı hükümdar (1099-1102).

Cedis

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arabistanın yerli kabilelerinden birinin adı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEDİS

(Ar.) Er. - Arabistanın yerli kabilelerinden birinin adı.

Cehdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEHDİ

(Ar.) Er. - Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren.

Cehid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalışma, çabalama, uğraşma. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEHİD

(Ar.) Er. - Çalışma, çabalama, uğraşma. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.

Cehm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cehm b. Safvan İslam kelamcısı. Mürcie ve Mutezile kelamından kendisine ait inanç kaidelerini belirleyerek özel bir akım geliştirmiştir. Öğrencileri II. yy.'a kadar Cehmiye inancını taşıyarak, Tirmiz'de yaşadılar. Daha sonra Eş'ariye mezhebine girmişlerdir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEHM

(Ar.) Er. - Cehm b. Safvan

CEHVEN

(Ar.). - Kurtuba'da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Celadet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gözüpeklik. 2. Yiğitlik. 3. Kahramanlık. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CELADET

(Ar.). 1. Gözüpeklik. 2. Yiğitlik. 3. Kahramanlık.

Celal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Büyüklük, ululuk azamet. 2. Hiddet, öfke. 3. Allah'ın "Kahhar, cebbar, mütekebbir" gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları. Kur'an'da Rahman suresi 27, 78. ayetlerde geçmektedir. Zül Celali; Celal sahibi Allah. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CELAL

(Ar.) Er. 1. Büyüklük, ululuk azamet. 2. Hiddet, öfke. 3. Allah'ın "Kahhar, cebbar, mütekebbir" gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları. Kur'an'da Rahman suresi 27, 78. ayetlerde geçmektedir. Zül Celali; Celal sahibi Allah.

Celaleddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dini savunan. 2. Dinin ululadığı, övdüğü. Celaleddin Harizmşah > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CELALEDDİN

(Ar.) Er. 1. Dini savunan. 2. Dinin ululadığı, övdüğü. Celaleddin Harizmşah

Celalettin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyüklük ululuk, hışım > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CELASUN

(Tür.) Er. 1. Kahraman, cesur, atak, delikanlı, yiğit. 2. Genç sağlıklı, gürbüz.

CELAYİR

(Tür.) Er. - Moğol kavminin bir kolu olup birçok kabileyi bünyesinde toplamıştır. Celayirliler devleti, kendisine İlhanlılar devletini örnek almıştır.

Celil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Büyük, ulu. (bkz. Celal). Allah için sıfat olarak kullanılır. 2. Osmanlı devletinde vezir ve müşir rütbelerinde bulunanlara hitapta bu sıfat kullanılırdı. 3. Güzel sanatlarda bir yazı stili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CELİL

(Ar.) Er. 1. Büyük, ulu. (bkz. Celal). Allah için sıfat olarak kullanılır. 2. Osmanlı devletinde vezir ve müşir rütbelerinde bulunanlara hitapta bu sıfat kullanılırdı. 3. Güzel sanatlarda bir yazı stili.

CELİLAY

(a.t.i.). - Ulu, yüce ay. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Celile

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Celil). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CELİLE

(Ar.) Ka. - (bkz. Celil).

Celvet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yerini yurdunu terk etmek. 2. Tasavvufta, kulun, Allanın sıfatlarıyla halvetten çıkışına ve fena fillahda fani oluşuna denilir. Celvetiye; Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu tarikatının adı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CELVET

(Ar.) Er. 1. Yerini yurdunu terk etmek. 2. Tasavvufta, kulun, Allanın sıfatlarıyla halvetten çıkışına ve fena fillahda fani oluşuna denilir. Celvetiye; Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu tarikatının adı.

Cem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (1459-1495). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEM

(Ar.) Er. 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan

Cemal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüz güzelliği, zahiri ve batıni güzellik. Allah'ın rahmetle tecellisi. Allah'ın lütuf, ihsan, rıza sıfatlarının karşılığı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEMAL

(Ar.) Er. - Yüz güzelliği, zahiri ve batıni güzellik. Allah'ın rahmetle tecellisi. Allah'ın lütuf, ihsan, rıza sıfatlarının karşılığı.

Cemalettin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzellik taşıyan > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Cemalleddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dinin cemali, parlak yüzü. Daha çok şeref unvanı olarak kullanılmıştır. el-Cevad el-İsfahani tarafından ilk defa kullanılmıştır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEMALLEDDİN

(Ar.) Er. 1. Dinin cemali, parlak yüzü. Daha çok şeref unvanı olarak kullanılmıştır. el-Cevad el-İsfahani tarafından ilk defa kullanılmıştır.

Cemalullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın lütfü, bağışı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEMALULLAH

(Ar.) Er. - Allah'ın lütfü, bağışı.

Cemanur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüz Nuru/ Güzellik Nuru > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Cemil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzel erkek. 2. İyilikle anma. 3. Eskiden okullarda verilen başan kağıdı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEMİL

(Ar.) Er. 1. Güzel erkek. 2. İyilikle anma. 3. Eskiden okullarda verilen başan kağıdı.

Cemile

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzel kadın. 2. Gönül almak amacıyla yapılan davranış. 3. İlk Emevi devrinde yaşamış meşhur Arap şarkıcısı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CEMİLE

(Ar.) Ka. 1. Güzel kadın. 2. Gönül almak amacıyla yapılan davranış. 3. İlk Emevi devrinde yaşamış meşhur Arap şarkıcısı.

Ceminur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işık, nur topluluğu, çok nurlu, aydınlık kimse. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CEMİNUR

(Ar.) Ka. - Işık, nur topluluğu, çok nurlu, aydınlık kimse.

Cemre

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ateş. 2. Kor halinde ateş. 3. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 4. Hacıların Mina’da şeytan taşlaması. Küçük taş parçası. Arafat’ta hacıların şeytan taşlamaları. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CEMRE

(Ar.) Er. 1. Ateş. 2. Kor halinde ateş. 3. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 4. Hacıların Mina'da şeytan taşlaması. Küçük taş parçası. Arafat'ta hacıların şeytan taşlamaları.

CEMŞASB

(Fars) Er. 1. Hz. Süleyman. 2. Cemşid'in oğlu.

CEMŞİD

(Fars.) Er. - Cemşasb'ın babası.

Cenab

ANLAMI-AÇIKLAMASI: "Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenab-ı Hakk, Cenab-ı Halik, Allah. Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CENAB

(Ar.) Er. - "Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenab-ı Hakk, Cenab-ı Halik, Allah. - Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır.

Cenab-ı Hak. (Alak suresi

3 ).

Cenan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kalb, yürek, gönül. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CENAN

(Ar.) Ka. - Kalb, yürek, gönül.

Cenap

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Manevi büyüklük / Onur > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CENGAVER

(Fars.) Er. Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken.

CENGEL

(Fars.) Er. - Orman.

Cenger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bkz. Cengaver) > Kökeni: Farsça

CENGER

(Fars.) Er. - (bkz. Cengaver).

CENGİZ

(Tür.) Er. - Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat verdi.

CENK

(Fars.) Er. - Harp, savaş, kavga. - İsim olarak kullanılması uygun değildir. Hz. Peygamberin değiştirdiği isimlerden birisi.

CENKER

(f.t.i.) Er. - İyi savaşan, savaşçı.

Cennet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uçmak. 2. Bahçe. 3. Çok ferah ve havadar yer. 4. Firdevs. Allah'ın insanlara müjdelediği, ölümden sonraki alemde bulunan, Allah'a inanan, günah işlememiş veya günahlarından temizlenmiş olanların gireceği fevkalade güzel yer. 8 cennet olduğu rivayet edilmiştir. Daru'1-Celal, Daru's-Selam, Cennetü'l-Me'va, Cennetü'1-Huld, Cennetü'n-Naim, Cennetü'l-Firdevs, Cennetü'l-Karar, Cennetü'1-Adn. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CENNET

(Ar.) Ka. 1. Uçmak. 2. Bahçe. 3. Çok ferah ve havadar yer. 4. Firdevs. - Allah'ın insanlara müjdelediği, ölümden sonraki alemde bulunan, Allah'a inanan, günah işlememiş veya günahlarından temizlenmiş olanların gireceği fevkalade güzel yer. 8 cennet olduğu rivayet edilmiştir. Daru'1-Celal, Daru's-Selam, Cennetü'l-Me'va, Cennetü'1-Huld, Cennetü'n-Naim, Cennetü'l-Firdevs, Cennetü'l-Karar, Cennetü'1-Adn.

CEREN

(Tür.) Ka. - Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir.

CERİB

(Ar.). - Hububat için kullanılan bir ölçek. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Cerir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İp, halat. Yular anlamında. Sahabeden bu ismi taşıyanlar vardır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CERİR

(Ar.) Er. İp, halat. Yular anlamında. Sahabeden bu ismi taşıyanlar vardır.

Cerit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Verimsiz çorak yer. 2. Bekar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CERİT

(Ar.) Er. 1. Verimsiz çorak yer. 2. Bekar.

CESARET

(Ar.) Ka. - Yüreklilik, korkusuzluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Cesim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İri, büyük, kocaman, ulu, mühim. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CESİM

(Ar.) Er. - İri, büyük, kocaman, ulu, mühim.

Cesimi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İri, büyük. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CESİMİ

(Ar.) Er. - İri, büyük.

Cesur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesaretli, yürekli, yiğit, gözüpek, atılgan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CESUR

(Ar.) Er. - Cesaretli, yürekli, yiğit, gözüpek, atılgan.

Cevad

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cömert, eli açık. 2. İhsan eden. Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEVAD

(Ar.) Er. 1. Cömert, eli açık. 2. İhsan eden. - Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür.

CEVAHİR

(Ar.) Er. 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Cevan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Genç, taze, delikanlı. > Kökeni: Farsça

CEVAN

(Fars.) Er. - Genç, taze, delikanlı. - Cüvan şeklinde kullanılabilir, (bkz. Civan).

Cevdet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İyilik, güzellik. 2. Olgunluk. 3. Büyüklük. 4. Tazelik. 5. Kusursuzluk. Cevdet Paşa Osmanlı devlet adamı. Tarihçi ve hukukçu (1822-1895). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEVDET

(Ar.) Er. 1. İyilik, güzellik. 2. Olgunluk. 3. Büyüklük. 4. Tazelik. 5. Kusursuzluk. Cevdet Paşa

CEVHER

(Ar.) Ka. 1. Öz, maya. 2. Başlı başına, kendiliğinden olan. 3. Tıynet, cibilliyet, soydan gelen, haslet, tabii istidat. 4. Kıymetli taş. 5. Ebcet hesabında yalnız noktalı harfleri hesaplamaya dayanan tarih düşürme şekli. 6. Kılıç namlusuna yapılan menevişli süs. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.

Cevhere

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Cevher). Hicri 5. asırda Bağdat'ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CEVHERE

(Ar.) Ka. - (bkz. Cevher). Hicri 5. asırda Bağdat'ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı.

Cevriye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Haksızlık. 2. Eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CEVVAL

(Ar.). - Koşan, dolaşan, hareket eden, canlı.

Cevza

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşin Mayıs ayında girdiği ikizler burcu. Ebced. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEVZA

(Ar.) Er. - Güneşin Mayıs ayında girdiği ikizler burcu. Ebced.

Ceyda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzun boyunlu ve güzel. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CEYDA

(Ar.) Ka. - Uzun boyunlu ve güzel.

CEYDAHAN

- (bkz. Ceyda).

CEYHAN

(Tür.). - Güney Anadolu'da Toroslar'dan doğan ve Akdeniz'e dökülen nehir. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

CEYHUN

(Tür.) Er. 1. Orta Asya'da Amu-Derya'ya Arap ve Farslıların vermiş olduğu ad. 2. Tevrat'a göre cennetin 4 nehrinden biri.

Ceyla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış. > Kökeni: Farsça

CEYLAN

(Tür.) Ka. - Hızlı koşan, biçimli bacakları olan ve güzel gözleriyle tanınan bir gazel cinsi.

Ceylin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cennetin kapısı , cennete ağacı > Kökeni: Farsça

Ceylinaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cennetin kapısındaki görevli melek > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CEZLAN

(Ar.). - Mutlu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Cezmi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cezm ile ilgili. 2. Kat-i karar ve niyete ait. 3. Kesmek. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEZMİ

(Ar.) Er. 1. Cezm ile ilgili. 2. Kat-i karar ve niyete ait. 3. Kesmek.

Cezmiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Cezmi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CEZMİYE

(Ar) Ka. - (bkz. Cezmi).

Cezri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kökle ilgili, kökten. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEZRİ

(Ar.) Er. - Kökle ilgili, kökten.

Cezzar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deve kasabı. -Daha çok lakab olarak kullanılır. Cezzar Ahmet Pasa (?-Akka 1804). Osmanlı vezirlerindendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CEZZAR

(Ar.) Er. - Deve kasabı. -Daha çok lakab olarak kullanılır. Cezzar Ahmet Pasa (?-Akka 1804). Osmanlı vezirlerindendir.

Cihad

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Din uğrunda düşmanla savaşma. 2. İslam uğrunda çalışma. Cihad müslümanlara farz kılınmıştır. Mallarıyla, canlarıyla savaşan mü'minler övüldüğü gibi, bu mücadele uğruna canını veren kişi şchidlik makamıyla yüceltilip taltif edilmişlerdir. Kur'an'da defalarca tekrarlanan bir emirdir. Dil kuralına uygun olarak "d/t" olarak kullanılmaktadır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CİHAD

(Ar.) Er. 1. Din uğrunda düşmanla savaşma. 2. İslam uğrunda çalışma. Cihad müslümanlara farz kılınmıştır. Mallarıyla, canlarıyla savaşan mü'minler övüldüğü gibi, bu mücadele uğruna canını veren kişi şchidlik makamıyla yüceltilip taltif edilmişlerdir. Kur'an'da defalarca tekrarlanan bir emirdir. - Dil kuralına uygun olarak "d/t" olarak kullanılmaktadır.

CİHAN

(Fars.) 1. Dünya, alem, kainat, yeryüzü, yerküresi. 2. Dünyada yaşayan insanların tümü. Cihan Ara Begüm

CİHAN BANU

(Fars.) Ka. - Dünyaca tanınmış kadın.

Cihandar şah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cihan yöneten şah. > Kökeni: Farsça

CİHANDAR ŞAH

(Fars.) Er. - Delhi, Türk-Hind İmparatorları'nın 13.'sû olup Şah Alem Bahadır'ın büyük oğludur.

Cihandide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dünyayı gezip görmüş. > Kökeni: Farsça

CİHANDİDE

(Fars.). - Dünyayı gezip görmüş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Cihanefruz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dünyayı parlatan, aydınlatan. > Kökeni: Farsça

CİHANEFRUZ

(Fars.). - Dünyayı parlatan, aydınlatan.

Cihaner

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dünyaya bedel kişi, yiğit > Kökeni: Farsça

CİHANER

(Fars.) Er. - Dünyaya bedel kişi, yiğit.

Cihanfer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cihanı, dünyayı aydınlatan kişi. > Kökeni: Farsça

CİHANFER

(Fars.) Ka. - Cihanı, dünyayı aydınlatan, nurlu, ışıklı.

CİHANGİR

(Fars.) Er. - Dünyaya egemen olan, dünyayı zabteden kimse. Fatih. Osmanlı şehzadelerinin ortak adıdır.

Cihangül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bkz. Cihan) > Kökeni: Farsça

CİHANGÜL

(Fars.) Ka. - (bkz. Cihan).

Cihanmert

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bkz. Cihaner) > Kökeni: Farsça

CİHANMERT

(Fars.) Er. - (bkz. Cihaner).

Cihannur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dünyayı aydınlatan, nurlu kişi. > Kökeni: Farsça

CİHANNUR

(Fars.). - Dünyayı aydınlatan, nurlu, ışıklı. - Türk-Hind padişahı Ekber'in büyük oğlu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Cihanser

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cihan’ın başı > Kökeni: Farsça

CİHANSER

(Fars.). - Cihan'ın başı. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.

Cihansuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cihan yakan. > Kökeni: Farsça

CİHANSUZ

(Fars.) Ka. 1. Cihan yakan. 2. Gaznelilerden Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Bust şehirlerini yakıp-yıkan, gaddar vahşi Alaeddin-Hüseyin'e verilen ad.

Cihanşah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cihan’ın şahı. > Kökeni: Farsça

CİHANŞAH

(Fars.) Er. - Cihan'ın şah'ı. - Kara-Koyunlu padişahlarından Timur'un ölümünden sonra kaybedilen yerleri geri almıştır.

Cihat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Din uğruna savaşmak > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CİLASUN

(Tür.) Er. - Babayiğit, boylu, boslu, delikanlı, gürbüz.

Cilve

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hoşa gitmek için yapılan davranış. 2. İşve, naz. 3. Yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin (Türk yüz görümlüğü) adıdır. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CİLVE

(Ar.) Ka. 1. Hoşa gitmek için yapılan davranış. 2. İşve, naz. 3. Yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin (Türk yüz görümlüğü) adıdır.

CİNAN

(Ar.). - Cennetler, yedi göğün üstünde ve Arş ile Kürsi'nin altındaki sekiz cennet. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.

CİNUÇEN

(Tür.) Er. - Üstün, galip, zafer kazanmış.

Ciryal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CİRYAL

(Ar.) Ka. 1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf.

CİVAN

(Fars.) Er. - Genç, delikanlı, yakışıklı. - (bkz. Cevan, cuvan).

Civanbaht

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, şanslı (kimse) > Kökeni: Farsça

CİVANBAHT

(Fars.) Er. - Mutlu, şanslı (kimse).

Civanmert

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cömert, eli açık. > Kökeni: Farsça

CİVANMERT

(Fars.) Er. - Cömert, eli açık genç, delikanlı.

COŞAN

(Tür.) Er. - Coşku duyan, heyecanlı (kimse).

COŞAR

- (bkz. Coşan).

COŞKUN

(Tür.) Er. 1. Coşmuş, galeyana gelmiş. 2. Duyarlı, aşın hareketli.

COŞKUNER

(Tür.) Er. - Coşan kimse.

COŞKUNSU

(Tür.) Er. - Sel, gürültüyle akan su.

CÖMERT

(Tür.) Er. 1. Elinde olanı harcayan, eli açık. 2. Başkalarına yardımdan kaçınmayan.

Cudi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: l. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili.Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CUDİ

(Ar.) Er. l. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili.- Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir.

Cudiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Cudi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CUDİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Cudi).

Cuma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Haftanın beşinci günü. 2. Müslümanların ibadet ve Bayram günü. 3. Cuma günü kılınan öğle namazı. 4. Toplanma. Sure-i Cuma Kur'an'ın 62. suresi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CUMA

(Ar.) Er. 1. Haftanın beşinci günü. 2. Müslümanların ibadet ve Bayram günü. 3. Cuma günü kılınan öğle namazı. 4. Toplanma. Sure-i Cuma Kur'an'ın 62. suresi.

CUMALİ

(Tür.) Er. - Cuma günü doğan.

Cumhur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Halk, ahali. 2. Kalabalık, başıboş kalabalık. 3. Takım, heyet. Tekke musikisinde koro tarafından okunan ilahi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CUMHUR

(Ar.) Er. 1. Halk, ahali. 2. Kalabalık, başıboş kalabalık. 3. Takım, heyet. - Tekke musikisinde koro tarafından okunan ilahi.

Cübeyr

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe Adlerindendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CÜBEYR

(Ar.) Er. - Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendir.

Cüheyne

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz-Vadi'l-Kura arasında yaşamaktadırlar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CÜHEYNE

(Ar.) Er. - Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz-Vadi'l-Kura arasında yaşamaktadırlar.

Cümane

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tek inci anlamında. Hz. Ali (r.a.)'nin kızkardeşi ve Rasulullah'ın amcasının kızı olan hanım sahabi. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

CÜMANE

(Ar.) Ka. - Tek inci anlamında. Hz. Ali (r.a.)'nin kızkardeşi ve Rasulullah'ın amcasının kızı olan hanım sahabi.

Cüneyd

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Küçük asker, askercik. Cüneyd-i Bağdadi Ünlü mutasavvıf. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

CÜNEYD

(Ar.) Er. 1. Küçük asker, askercik. Cüneyd-i Bağdadi

Cüneyt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyük bir mutasavvuf > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Yorumlar (0)