Ü Harfiyle başlayan Arapça İsimler, Ü Harfiyle başlayan Farsça İsimler

Ü Harfiyle Başlayan Arapça farsça İsimler, Ü Harfiyle başlayan Arapça İsimler, Ü Harfiyle başlayan Farsça İsimler

Ü Harfiyle başlayan Arapça İsimler, Ü Harfiyle başlayan Farsça İsimler

Ü Harfiyle başlayan Arapça İsimler, Ü Harfiyle başlayan Farsça İsimler

Ü Harfiyle başlayan Arapça İsimler, Ü Harfiyle başlayan Farsça İsimler

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Übab

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şiddetli, taşkın sel suyu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜBAB

(Ar.) Er. - Şiddetli, taşkın sel suyu.

Übabe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Übab). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

ÜBABE

(Ar.) Ka. - (bkz. Übab).

Übey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sahabedendir. Übey b. Ka'b. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜBEY

(Ar.) Er. - Sahabedendir. Übey b. Ka'b.

Übeyd

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Köle, kölecik, kul.Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜBEYD

(Ar.) Er. Köle, kölecik, kul.- Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Übeyde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Übeyd). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

ÜBEYDE

(Ar.) Ka. - (bkz. Übeyd).

Übeydullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın kulu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜBEYDULLAH

(Ar.) Er. - Allah'ın kulu.

Übhet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyüklük, ululuk. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜBHET

(Ar.) Er. - Büyüklük, ululuk.

ÜÇEL

(Tür.) 1. Yüce, yüksek. 2. Arka. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜÇER

(Tür.) Er. - Üç er.

ÜÇGÜL

(Tür.) Ka. 1. Yaban yoncası. 2. Üç gül.

ÜÇOK

(Tür.) Er. - Oğuz destanına göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.

Üftade

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düşmüş, düşkün > Kökeni: Farsça

ÜFTADE

(Fars.) Ka. 1. Düşmüş, düşkün. 2. Aşık.

Üftadegi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düşkünlük > Kökeni: Farsça

ÜFTADEGİ

(Fars.) Er. - Düşkünlük.

ÜGE

(Tür.) - Ünlü, şöhretli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜKE

(Tür.) - Onur, şeref. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Üksüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çayırı, çimeni çok güzel bahçe. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

ÜKSÜM

(Ar.) Ka. - Çayırı, çimeni çok güzel bahçe.

ÜLEZ

(Tür.) 1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLFER

(Ar.) - Büyük su, ırmak. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLFET

(Ar.) 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLGEN

(Tür.) 1. Yüce, yüksek, ulu. 2. İyilik tanrısına verilen ad. - İsim olarak kullanılmaz.

ÜLGENALP

(Tür.) Er. 1. Yüce, ulu, yiğit. 2. Ülgen - alp.

ÜLGENER

(Tür.) Er. Yüce, ulu kimse. - Ülgen - er.

ÜLGER

(Tür.) - Kumaş vb. şeylerdeki ince tüy. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLGÜ

(Tür.) Er. 1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.

ÜLKE

(Tür.) 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin tümü. 2. Yurt, vatan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLKEM

(Tür.) Yurdum, vatanım. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLKEN

(Tür.) - Senin yurdun, senin vatanın. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLKENUR

(Tür.) - Yurdunu aydınlatan ışık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLKER

(Tür.) - Boğa burcunda yedi yıldızdan biri. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLKÜ

(Tür.) - Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen şey. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLKÜMEN

(Tür.) Er. - Ülküsü olan. bir ülküye bağlı olan kimse.

ÜLKÜSEL

(Tür.) - Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜLMEN

(Tür.) Er. - Denizci, deniz adamı.

Ümera

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beyler, emirler. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜMERA

(Ar.) Er. - Beyler, emirler.

ÜMİT

(Fars.) - (bkz. Umut). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜMMET

(Ar.) - Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen ad.

Ümmiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anneye ait, anneyle ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

ÜMMİYE

(Ar.) Ka. - Anneye ait, anneyle ilgili.

Ümmühan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: – Hükümdar anası. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

ÜMMÜHAN

(Ar.) Ka. – Hükümdar anası.

Ümniye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Umut. 2. İstek, arzu. 3. Niyet. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

ÜMNİYE

(Ar.) Ka. 1. Umut. 2. İstek, arzu. 3. Niyet.

ÜMRAN

(Tür.) - (bkz. Ümran). -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNAL

(Tür.) 1. Adın duyulsun, tanın, ün kazan. 2. Ün al. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNALAN

(Tür.) Er. - Adı duyulmuş, ün kazanmış.

ÜNALDI

(Tür.) Er. - Ün aldı.

ÜNALMIŞ

(Tür.) Er. - Ün ve şan kazanmış.

ÜNALP

(Tür.) Er. - Tanınmış, ünlü, yiğit.

ÜNAN

(Ar.) - İnleme, nalan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNAY

(Tür.) - Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.

ÜNEK

(Tür.) Er. 1. Kahraman, yiğit. 2. Ünlü tanınmış.

ÜNER

(Tür.) Er. - Tanınmış, ünlü yiğit.

ÜNGÖRMÜŞ

(Tür.) Er. - Ün görmüş.

ÜNGÜN

(Tür.) Er. - Ün gün.

ÜNGÜR

(Tür.) Er. - Mağara.

ÜNKAN

(Tür.) Er. - Tanınmış soydan gelen, soylu kan.

ÜNLEM

(Tür.) - Ses, seda, çağrı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNLÜ

(Tür.) - Tanınmış, adı duyulmuş şöhretli, şanlı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNLÜER

(Tür.) Er. - Tanınmış, ünlü kimse.

ÜNLÜOL

(Tür.) Er.- Adın duyulsun, ün kazan.

ÜNLÜSOY

(Tür.) Er. - Tanınmış soydan gelen.

Ünsa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kadın, kız, nisa. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

ÜNSA

(Ar.) Ka. - Kadın, kız, nisa.

ÜNSAÇ

(Tür.) Adın duyulsun, ünlen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNSAL

(Tür.) - Adın duyulsun. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNSAN

(Tür.) - (bkz. Ünsal). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNSEV

(Tür.) - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNSEVEN

(Tür.) - Ün seven. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNSEVER

(Tür.) - Ün sever. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNSEVİN

(Tür.) - Ün sevin. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Ünsi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜNSİ

(Ar.) Er. 1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost.

Ünsiyye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Ünsi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

ÜNSİYYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Ünsi).

ÜNÜVAR

(Tür.) 1. Ünü var. 2. Ünlü tanınmış. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNVER

(Tür.) - Ünlen, tanınmış ol, insan ol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜNVERDİ

(Tür.) Er. - Ün verdi. -(bkz. Ünver).

ÜNVEREN

(Tür.) Er. - Ün veren.

Ünzil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜNZİL

(Ar.) Er. - Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş.

Ünzile

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Ünzil). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

ÜNZİLE

(Ar.) Ka. - (bkz. Ünzil).

ÜRMEGÜL

(Tür.) Ka. - Sarmaşık.

ÜRÜN

(Tür.) 1. Üretilen, yararlı şey, topraktan elde edilen. 2. Yapıt, eser. 3. Sık orman. 4. Çokluk, bolluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜRÜNAY

(Tür.) Ka. - Ürün ay.

ÜRÜNDÜ

(Tür.) Er. - Seçilmiş, seçkin.

ÜRÜNDÜBAY

(Tür.) Er. - (bkz. Üründü).

ÜSGEN

(Tür.) Er. 1. Yüksek. 2. Gelişmiş.

Üstam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri. 2. Emin, güvenilir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜSTAM

(Ar.) Er. 1. Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri. 2. Emin, güvenilir.

ÜSTAY

(Tür.) Er. - Ay gibi yüksek yüce.

ÜSTEK

(Tür.) Er. - Yüksek, yüce.

ÜSTEL

(Tür.) Er. - (bkz. Üstek).

ÜSTER

(Tür.) Er. - Çok değerli kimse.

ÜSTÜN

(Tür.) 1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2. Yenen, galip gelen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ÜSTÜNBAY

(Tür.) Er. 1. Üstün bay. 2. Seçkin, başarılı kimse.

ÜSTÜNDAĞ

(Tür.) Er. - Üstün dağ.

ÜSTÜNER

(Tür.) Er. - Üsten - er.

Üveys

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İsteyen, arzu eden. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜVEYS

(Ar.) Er. - İsteyen, arzu eden.

ÜZER

(Tür.) Er. 1. Üst. 2. Kaymak. 3. Faiz. - Can sıkıcı, üzücü.

Üzeyir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ÜZEYİR

(Ar.) Er. - Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, peygamber olup ol¬madığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.

ÜZÜM

(Tür.) Ka. - Asmanın taze ya da kuru olarak yenen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler, Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler, Türkçe , Göktürkçe, Edebiyat, Türkçe Adlar, Tarih, Köken bilgisi, etimoloji, Lehçeler, Yazım Kılavuzu, Türk DünyasıTürkçe Adlar, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Çocuk İsimleri, Bebek Adları, Bebek İsimleri

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:05
YORUM EKLE