Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler K Harfi

Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler K Harfi

Deyimler Sözlüğü, Deyimler ve Anlamları, Açıklamalı Deyimler A Harfi, Atasözleri ve Deyimler, Atasözleri ve Açıklamaları, Türkçe Atasözleri

Atasözleri ve Anlamları İçin Tıklayınız.

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Deyimler ve Anlamları İçin Tıklayınız.

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

K Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları


Kaale almamak: Sözünü etmeyecek kadar değersiz, önemsiz olmak.

Kabak başına patlamak: Birden fazla kişinin ilgilendiği, içinde olduğu bir olayın bütün olumsuzluğunun birini bulması, sonucuna birinin katlanmak zorunda kalması.

Kabak çiçeği gibi açılmak: Utangaçlıktan çabucak sıyrılarak sınırı aşmak.

Kabak tadı vermek: Bıktırmak, usanç vermek, tatsız gelmeye başlamak.

Kabına sığmamak: Duyduğu sevinç ve heyecan nedeniyle taşkın hareketlerde bulunmak.

Kabir azabı çekmek: Eziyet, cefa çekmek. Katlanılamayacak zor bir durumla karşılaşmak.

Kabuğuna çekilmek: Çevresiyle ilişkisini kesmek, hiç kimseyle görüşmemek.

Kaçacak delik aramak: Korkudan saklanacak, gizlenecek yer aramak.

Kaderin sillesini yemek: Büyük hüsrana uğramak.

Kadrini bilmek: Kıymetini bilmek.

Kafa cilalamak: Kafayı çekmek.

Kafa dengi: Uyum içinde arkadaşlık yapan kimseler.

Kafa dinlemek: Beynen yorucu şeylerden uzak kalmak.

Kafa patlatmak: Bir iş üzerinde pek çok düşünmek.

Kafa şişirmek: Gürültü veya gevezelikle rahatsız etmek.

Kafa tutmak: Karşı gelmek, karşı çıkmak.

Kafa ütülemek: Boş laflarla birini bunaltmak.

Kafa yormak: Bir konuyu ayrıntılarıyla düşünmek.

Kafadan atmak: Herhangi bir konuda bir inceleme yapmadan, rastgele konuşmak.

Kafadan kontak: Aklı kıt, düşüncesiz, saçma sapan işler yapan, deli.

Kafası almamak: Zihin yorgunluğundan bir şeyi anlayamaz hale gelmek.

Kafası atmak: Çok Öfkelenmek.

Kafası işlemek: Kavrayışı üst düzeyde olan kimse. Bir şeyi hemen kavrayabilen.

Kafası kazan gibi olmak: Beyni, zihni yorulmuş olmak. Gürültü ve karışıklığın kişinin beynini yorması, bir şeyleri düşünemez duruma sokması.

Kafası kızmak: Çok fazla öfkelenip sinirlenmek.

Kafası yerinde olmamak: Bir şeye odaklanamamak, kafasını bir şeyin üzerinde yoğunlaştıramamak.

Kafasına dank etmek: Bir olaydan dolayı gerçeği, doğruyu anlamak.

Kafasına koymak: Bir şeyi yapmaya kararlı olmak.

Kafasına vura vura: Zorla, itekleyerek.

Kafayı bulmak: Sarhoş olmak.

Kafayı çekmek: İçki içmek.

Kafayı takmak: Birisiyle sürekli uğraşmak, birine zarar vermeye çalışmak.

Kafayı tütsülemek: Sarhoş olmak.

Kafayı üşütmek: Akli dengesini kaybetmek.

Kafayı vurmak: Uyumak.

Kafese girmek: Aldatılıp kendisinden çıkar sağlamak.

Kafese koymak: Birini tuzağa düşürüp ona çıkar, menfaat sağlamak.

Kâğıda dökmek: Yazıya geçirmek.

Kâğıt üzerinde kalmak: Uygulamaya konulmamak.

Kahır çekmek: Sıkıntıya katlanmak.

Kahkaha atmak: Yüksek sesle gülmek.

Kahkahadan kırılmak: Çok gülmek.

Kahkahayı basmak: Kendini tutamayıp oldukça sesli gülmek.

Kahve dövücünün hınk deyicisi: Bir kimsenin yaptığı bir işi sözüyle destekleyen kişi.

Kalayı basmak: Adamakıllı küfür etmek.

Kalbine girmek: Sevgisini kazanmak.

Kalbini açmak: Duygu ve düşüncelerini birilerine söylemek.

Kalbini kazanmak: Güzel söyleyişlerle sevgisini kazanmak.

Kalbini kırmak: Birini incitmek, gücendirmek, çok fazla üzmek.

Kalbur üstü: Benzerleri arasında seçkin, üstün olan şey.

Kalburla su taşımak: Verimi olmayacak, boş olan bir işle uğraşmak.

Kaldırım mühendisi: Bir iş yapmayan, vaktini sokaklarda dolaşarak geçiren kimse, işsiz.

Kalem oynatmak: Yazı yazmak.


Kaleyi içeriden fethetmek: Kendisinin karşısında yer alan gruptan birinin yardımını alarak başarı kazanmak. İçeriden alınan bilgilerle orayı içten çökertmek.

Kalıbını basmak: Bir şeyin doğruluğundan emin olmak.

Kalıbının adamı olmamak: Göründüğünden farklı olmak, bekleneni ortaya koyamamak.

Kalın kafalı: Bir şeyi anlamakta zorluk çeken kimse.

Kalıptan kalıba girmek: Menfaati için farklı kimliklere bürünmek. Çıkarı için her şey yapabilen kimse.

Kalp kazanmak: Hoşa giden, güzel bir davranış ve sözle birilerinin sevgisini kazanmak, ilgisini üzerine çekmek.

Kalp kırmak: Davranışla, sözle birini üzmek.Kambersiz düğün olmaz: Bir işte, eğlencede o işin asıl uzmanları olmadan işin aslı gerçekleşmez.

Kambur üstüne kambur: Bütün aksiliklerin üst üste gelmesi. Sıkıntının üstüne sıkıntı, yenilginin üstüne yenilgi, borcun üstüne borç gelmesi gibi.

Kan ağlamak: Çok büyük bir üzüntü, sıkıntı içerisinde olmak.

Kan beynine çıkmak: Çok öfkelenmek, sinirlenmek.

Kan çıkmak: Kan dökülmek, cinayet işlenmek.

Kan dökmek: Birini öldürmeye neden olmak. Onu yaralayıp öylece öldürmek.

Kan gövdeyi götürmek: Çok kan dökülmek.

Kan gütmek: Kan akıtarak birinden öç almaya çalışmak.

Kan kusmak: Çok eziyet, sıkıntı çekmek.

Kan kusturmak: Birilerine çok büyük bir sıkıntı yaşatmak. Ona eziyet etmekte bir sınır tanımamak.

Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek: Fazlaca zahmet çekmesine rağmen tam tersi görünmeye çalışmak.

Kan ter içinde kalmak: Çok fazla yorulmak, perişan olmak.

Kan tutmak: Birinin bir kişiyi öldürmesinden dolayı geçirdiği şokun da etkisiyle olduğu yerde yığılıp kalması, kaçamaması.

Kana susamak: Birini öldürmeyi kafasına koymak, o hırsı taşımak.

Kanadı altına almak: Birilerini korumak, ona sahiplik yapmak, onu himayesine almak.

Kanat germek: Birilerini gözetim altına almak, korumak.

Kancayı takmak: Birinin kötülüğü, zararı için çaba göstermek. Birisine karşı sürekli kötü niyetli olmak.

Kandilli temenna: Kişinin elini yere kadar uzatarak yaptığı selamlaşma şekli.

Kanı ağır: Söz ve davranışları hoş olmayan, kişilere hoşnutsuzluk, sıkıntı oluşturan kimse.

Kanı bozuk: Soyu, sülalesi belli olmayan. Kötü işler yapan.

Kanı ısınmak: Birine yakınlık duymak.

Kanı kaynamak: Birine yakın ilgi ve sevgi beslemek.

Kanı pahasına: Hayatını tehlikeye atacak kadar.

Kanı sıcak: Sıcakkanlı, sevimli, cana yakın, sempatik kimse.

Kanına girmek: Birilerini öldürmek veya ölümüne neden olmak.

Kanına susamak: Kişinin kendi ölümünü kendisinin hazırlamasına neden olan bir davranışta bulunması.

Kanını emmek: İnsafsızca birinin bütün varlığını elinden almak veya onu ondan yoksun bırakmak.

Kanıyla ödemek: Bir şeyin cezasını hayatıyla ödemek. Onun için canından olmak, ölmek.

Kanlı bıçaklı olmak: Bazı kişilerin bir nedenden birbirlerini öldürecek kadar birbirlerine düşmanlık beslemeleri, düşmanlıklarının bu seviyeye ulaşması.

Kantarın topunu kaçırmak: Ölçüyü kaçırıp davranışlarında aşırıya kaçmak.

Kapağı atmak: Sıkıntılı, zor bir durumdan kurtularak huzur ve refaha kavuşmak.

Kapalı kutu: Kendini pek belli etmeyen kimse. İçindekileri kimsenin sezmediği, bunun belirtilerini göstermediği kişi.

Kapı dışarı etmek: Birini kovmak, onu dışarı atmak.

Kapı kapı dolaşmak: Her tarafa gitmek, bir iş için bütün odalara uğramak.

Kapı komşu: Kişinin her şeyini alıp paylaştığı en yakın komşusu. Kapıları birbirine bakan komşular.

Kapı yoldaşı: Bir yerde aynı işi yapan kişilerden her biri.

Kapının önüne koymak: Kovmak.

Kapısında büyümek: Birinin yanında, evinde, ocağında eğitim almak, orada kendini yetiştirmiş olmak.

Kapısını aşındırmak: Birinin yanına istediğini elde edinceye kadar bir iş için çok sık gidip gelmek.

Kapıyı açmak: Bir işe öncü olmak. O işi ilk yapan kimsenin diğer kişilere rehberlik, önderlik etmesi.

Kapıyı göstermek: Birini kovmak, onun gitmesini istemek.

Kara borsaya düşmek: Bir malın bulunmaz olmasından dolayı değerinin yükselmesi.

Kara cahil: Bilgisiz, ahmak kimse.

Kara cümlesi bozuk: Okuması yazması olmayan, derdini iyi anlatamayan.

Kara çalı: İki dostun arasına girerek onların arasını bozan.

Kara çalmak: Birini haksız yere suçlamak, ona leke sürmek, iftirada bulunmak.

Kara gün: Sıkıntının, yasın, ölümün olduğu gün. Kötü haber duyulan gün.

Kara gün dostu: Yakınlığını zor günlerde hissettiren kimse.

Kara haber: Bir felaket içeren, kişileri üzüntüye sevk eden haber.

Kara kuru: Esmer ve zayıf kişi.

Kara liste: Kişiye zararı dokunacak, bir suç sıkıntı oluşturan kişilerin yer aldığı liste.

Kara sevdaya düşmek: Bir kimseye ümitsiz yere fakat büyük bir sevgiyle bağlanmak.

Karadeniz'de gemilerin mi battı: Öyle derin derin düşünecek bir şey yok anlamında.

Karalar bağlamak: Büyük acılar yaşamak, yası olmak.

Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu: Bir şeyin, işin sadece dış görünüşü bazen yanıltıcı olabilir. O kişi ya da işin altından nelerin çıkabileceğini kestirmek zordur.

Karar kılmak: Tercihini bir şeyden yana kullanmak, bir şeyi seçmek için son sözünü söylemek veya o düşünceye sahip olmak.

Karaya oturmak: Geminin denizin sığ yerine saplanıp kalması.

Karda gezip izini belli etmemek: Bir şeyi kimsenin anlayamayacağı bir ustalıkla yapmak.

Kardeş payı yapmak: Bir şeyi birden fazla kimsenin kendi aralarında eşit olarak paylaşmaları.

Karga tulumba etmek: Birden fazla kimsenin bir kişiyi kollarından tutarak havaya kaldırmaları.

Kargacık burgacık: Okunması, sökülmesi oldukça zor olan eğri büğrü yazılmış yazı.

Karınca duası gibi: Oldukça küçük, okunaksız olan ve birbirine girmiş olan yazı.

Karınca kararınca: Elinden geldiği kadarıyla.

Karınca yuvası gibi kaynamak: Gereğinden fazla kalabalık ve hareketli yer.

Karıncayı bile ezmemek: Çok merhametli olmak.

Karman çorman: Karmakarışık.

Karnı geniş: Bir şeyleri kafasına takmayan, gamsız, kedersiz, umursamaz kimse.

Karnı tok, sırtı pek: Hali vakti iyi olan kimse.

Karnı zil çalmak: Çok acıkmak.

Karnım tok: Bu sözleri çok işittim, artık bunlarla beni kandıramazsın anlamında.

Karnından konuşmak: Çok kısık sesle söylemek.

Karşı çıkmak: Ortaya atılan düşüncenin tersini savunmak veya o düşüncenin yanlışlığını dile getirmek.

Karşı durmak: Güçlü olan bir şeye direnç göstermek, ona boyun eğmemek.

Karşı koymak: Boyun eğmemek, mücadele etmek, direnmek.

Kasıp kavurmak: Acımasızlığıyla çevresindekilerde korku uyandırmak.

Kasvet basmak: Bunalmak, sıkılmak.

Kaş göz etmek: Meramını, söylemek istediklerini kaş ve göz hareketleriyle anlatmaya çalışmak.

Kaş yapayım derken göz çıkarmak: Bir şeyi düzeltme uğraşı içindeyken onu tamamen bozmak, ona daha büyük bir zarar vermek.

Kaşıkla yedirip, sapıyla göz çıkarmak: Bir iyilik yaptıktan sonra bu iyiliğini gölgede bırakacak bir kötülük yapmak.

Kaşla göz arasında: Bir anda, çok zaman geçmeden, hemen.

Kaşlarını çatmak. Öfkeli ve kızgın olmak.

Katı yürekli: Merhametsiz, acımasız kimse.

Katır inadı: Aşırı inat, vazgeçilemeyen inat.

Kavgaya tutuşmak: Kavga etmeye başlamak.

Kayıplara karışmak: Kaybolmak, görünmez olmak.

Kayıtsız kalmak: İlgisiz kalmak, önem vermemek, umurunda dahi olmamak.

Kaymak tabakası: Bir toplumun seçkin ve zenginleri.


Kaz kafalı: Anlayışı kıt kişi.

Kazan kaldırmak: Yönetime topluca karşı çıkmak.

Kazık atmak: Birini aldatmak.

Kazın ayağı öyle değil: Gerçek olan bilinen, düşünülen gibi değil de tersi anlamında.

Keçi inadı: Vazgeçirilemeyen inat.

Keçileri kaçırmak: Delirmek.

Kedi ciğere bakar gibi bakmak: Büyük bir iştahla bir şeyi ele geçirmeye çalışmak.

Kedi gibi dört ayak üstüne düşmek: En zor, sıkıntılı, tehlikeli durumlarda dahi zarar görmemek.

Kedi köpek gibi: Birbirleriyle sürekli kavga eden geçimsiz kimseler.

Kefeni yırtmak: Çok ağır, tehlikeli bir hastalık veya durumu atlatmak.

Kel başa şimşir tarak: Maddi durumu yetersiz olan birinin pahalı şeyler satın alması.

Kel kâhya: Bir işte bilgisi olsun veya olmasın her şeye burnunu sokan, her şeyi karıştıran kimse.

Keli görünmek: Kusuru, suçu ortaya çıkmak.

Kelle götürür gibi: Çok gereksiz olan bir acelecilik ile.

Kelle koltukta: Ölümü göze alarak, büyük bir cesaretle.

Kellesini istemek: Birinin öldürülmesini istemek.

Kellesini ortaya koymak: Bir konuda ölümü bile göze almak.

Kellesini uçurmak: Kafasını kesmek.

Kelleyi koltuğa almak: Ölümü göze almak.

Kelli felli: Kılığı kıyafeti düzgün, gösterişli kimse.

Kem göz: Kötü göz, nazar değdirdiğine inanılan göz.


Kem gözle bakmak: Kötü niyetle bakmak.

Kem küm etmek: Bir soru karşısında anlamsız sözler söylemek.

Kemerini sıkmak: Tutumlu yaşamaya katlanmak.

Kemik atmak: Birini susturmak amacıyla ona küçük bir şey vermek.

Kemik yalayıcı: Çıkarcı kimse.

Kemikleri sızlamak: Rahatsız olmak (ölüler için).

Kendi göbeğini kendi kesmek: Kişinin kendi işini kendisi yapması.

Kendi hâlinde: Hiçbir şeye karışmayan, sakin ve sessiz kimse.

Kendi kendine gelin güvey olmak: Başkasıyla birlikte yapılması kararlaştırılan bir işi kendisi tasarlayıp yapıyormuş izlenimi vermek.

Kendi kendini yemek: İstediği gerçekleşmedi diye kaygı duymak, üzülmek.

Kendi yağıyla kavrulmak: Kimseden yardım almadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen.

Kendinden geçmek: Kişinin bilincinin işlemez olması, bayılması. Kişiyi mutlu eden bir olay karşısında duygulanmak, coşmak.

Kendinden pay biçmek: Olan bir şeyin, biraz da kendisinden kaynaklandığını düşünmek, o kanıya varmak.

Kendine gelmek: Güç ve kuvvetini toplayarak bozuk olan durumu düzeltmek.

Kendine yedirememek: Yapılanları onur kırıcı bularak bir türlü kabullenememek. Bunu kişiliğini zedelediğini varsayarak buna tepki göstermek.

Kendine yontmak: Hiç kimseyi düşünmeden bütün fırsatlardan kendi çıkarını sağlamak için hareket etmek.

Kendini ağır satmak: Bir işi yapmayı ancak birkaç ısrardan sonra yapmak, bu işi yapmayı kabul etmek.

Kendini alamamak: Bir şeyi yapmamayı düşündüğü halde bir türlü kendini tutamamak.

Kendini ateşe atmak: Tehlikeli ve sıkıntılı bir işe bilerek girişmek.

Kendini bulmak: Kişinin bir kişilik kazanıp bir olgunluğa erişmesi.

Kendini dev aynasında görmek: Birinin çok büyük bir adam olduğunu düşünmesi.

Kendini ele vermek: Davranış veya sözle suçlu olduğunu göstermek.

Kendini göstermek: Kendi kabiliyet, yetenek ve niteliklerini ortaya çıkaracak şeyler yapmak.

Kendini kaptırmak: Bir şeye çok fazla odaklanmak, bütün dikkatini o şeye yoğunlaştırmak.

Kendini kaybetmek: Şiddetli öfke ve kızgınlık anında ne yapacağını şaşırmak, tanınmayacak duruma gelmek.

Kendini paralamak: Bir işi zamanında yapmak için gereğinden fazla çaba harcamak.

Kendini toplamak: Düzgün olmayan durumunu düzeltmek, yola koymak.

Kendini tutamamak: Kişinin bir durum karşısında sakin olamaması, mutlaka bir şey yapma gereği hissetmesi. Kişinin kendi kendine hâkim, malik olmaması.

Kendini vermek: Bütün gücüyle bir şeye yoğunlaşmak, bütün dikkatini bir şeye vermek, onu çözmeye çalışmak.

Kene gibi yapışmak: Bir türlü yakasını bırakmamak.

Kesenin ağzını açmak: Para harcamaya başlamak.

Keyfi kaçmak: Neşesini kaybetmek.

Keyfini çıkarmak: Bir şeyden, bir şeyi yapmaktan çok fazla zevk almak.

Keyfinin kâhyası: Birisinin istediği gibi yaşamasına engel olmamak.

Keyif çatmak: Hoşça ve eğlenceli vakit geçirmek.

Keyif ehli: Oldukça rahat, zevkine düşkün kimse.

Keyif sürmek: Rahat yaşamak.

Kıl payı: Çok çok az bir fark ile.


Kılı kırk yarmak: Bir işi yaparken çok titiz davranmak.

Kılıfına uydurmak: Uydurma bir gerekçe bulmak.

Kılıktan kılığa girmek: Sık sık düşünce değiştirmek.

Kılına dokunmamak: Bir kimseye zarar verecek davranışlarda bulunmamak.

Kılını bile kıpırdatmamak: Bir durum karşısında hiçbir tepki vermemek, ilgisiz ve hareketsiz kalmak.

Kıran girmek: Her zaman çok olan bir şeyin bir anda bulunmaz bir şey olması.

Kırıp geçirmek: Sözle veya davranışla kişileri çokça güldürmek.

Kırk dereden su getirmek: Birilerini kandırmak amacıyla farklı ve değişik nedenler öne sürmek. Sürekli olarak onu ikna etmeye çalışmak.

Kırk tarakta bezi bulunmak: Birinin birden fazla işle meşgul olması, gizli ilişkileri olması, birden fazla kimseyle ilişki içinde olması.

Kırklara karışmak: Ortalıkta görünmez olmak, kaybolmak.

Kıs kıs gülmek: Alay edercesine sessizce gülmek.

Kıskıvrak yakalamak: Sımsıkı tutmak.

Kısmeti açılmak: Kazancının gittikçe artması, çoğalması.

Kısmetini ayağıyla tepmek: Ayağına kadar gelen bir şeyin değerini bilmeyerek onu reddetmek, istememek.

Kıssadan hisse almak: Bir olaydan, anlatılan bir şeyden kendine ders çıkarmak.

Kıt kanaat geçinmek: Ancak kendisine yetecek kadar para kazanmak, zar zor hayatını devam ettirebilmek.

Kıtır kıtır kesmek: Birini hiç acımadan öldürmek.

Kıvamına gelmek: Bir şey için en uygun zaman ve şartların oluşması, o şeyin tam da yapılma zamanı.

Kıyameti koparmak: Bir şeye çok kızıp bağırıp çağırmak.

Kıymeti harbiyesi yok: Hiçbir değeri yok.

Kız kurusu: Evlenmemiş, ihtiyar kız.

Kızağa çekmek: Birini etkin görevinden alıp pasifize etmek.

Kızarıp bozarmak: Bazı sebeplerden kişinin bir utangaçlık içerisine girmesi, yüzünün renginin değişmesi.

Kızılca kıyamet kopmak: Büyük kavga çıkmak.

Kibarlık budalası: Kibar olmadığı halde, kibarca davranışlarda bulunmaya çalışan ve  gülünç duruma düşen kişi.

Kilit noktası: Bir şeyin çözümünü esas alan ana unsur. O işin en önemli noktası, olmazsa olmazı.

Kilometre taşı: Üzerinde önemle durulması gereken husus.

Kim vurduya gitmek: Kim tarafından öldürüldüğü bilinmemek.

Kimseye eyvallah etmemek: Hiç kimsenin minneti altına girmemek. Kimseden iyilik ve yardım beklememek.

Kin tutmak: Birine karşı düşmanca duygular beslemek.

Kirişi kırmak: Bir yerden çeşitli sebeplerle kaçıp gitmek.

Kirli çamaşırları ortaya dökmek: Bir kimsenin ayıplarını herkese anlatmak.

Kitaba el basmak: Yemin etmek.

Kitabına uydurmak: Yasal olmayan bir şeyi bir şeyler yaparak yasalmış gibi göstermeye çalışmak.

Kocaya varmak: Evlenmek.

Kodese tıkmak: Birini hapishaneye sokmak.

Kof çıkmak: Bir şeyin aslında işe yaramadığı, boş ve değersiz olduğu, gerçeğinden epeyce faklı olduğunun anlaşılması.

Kokusu çıkmak: Yasal olmayan bir şeyin gizli yapıldığı halde sonraki zamanlarda gizliliğinin ihlal edilmesiyle herkesçe bilinir olması.

Kol kanat germek: Birini korumak, ona yardımcı olmak.

Kolaçan etmek: Olup bitenleri anlamak için çevreyi dolaşmak.

Koltuk değneğiyle: Başkasının yardımıyla.

Koltukları kabarmak: Kendisine ya da onlara yakın olan kişilere yapılan övgüden kibirlenmek, böbürlenmek.

Kolu kanadı kırılmak: İş yapamaz bir duruma gelmek, çaresiz kalmak, bir işi yapamamak.

Komaya girmek: Hayati belirtilerini büyük ölçüde yitirmek.

Korktuğu başına gelmek: Kişinin endişelendiği, istemediği, büyük kaygı duyduğu bir şeyi yaşaması.

Koynunda yılan beslemek: İyilik yaptığı birinden kötülük görmek.

Koyun gibi: Başkalarının himayesinde olan kişi, kendi kararlarını kendisi veremeyen. Sürekli başkaları tarafından yönlendirilen.

Koyun kaval dinler gibi: Bir şeyi anlamadan, söylenilenin ne olduğunu bilmeden, öylesine dinlemek.

Kozunu paylaşmak: Arada var olan anlaşmazlığı çözmek için kişinin bir rol üstlenmesi, zora başvurarak işi halletmeye çalışması.

Kök salmak: Bir yere iyice tutunmak, sağlam bir şekilde oraya yerleşmek.

Kök söktürmek: Birilerine çok büyük engeller ve güçlükler çıkarmak.

Köküne kibrit suyu dökmek: Bir şeyi bir daha asla ortaya çıkmayacak bir şekilde yok etmek, ortadan kaldırmak, yok etmek.

Kökünü kazımak: Varlığına son vermek.

Köprüleri atmak: Birileriyle ilişkileri bir daha kurulamayacak şekilde bozmak. Kesin bir şekilde o kişiyle olan ilişkileri bitirmek.

Kör değneğini beller gibi: Değişiklik düşünmeden sürekli aynı şekilde davrananları kast etmek için kullanılır.

Kör dövüşü: Düzensizlik. Kimin ne yaptığının tam olarak belli olmaması, sonuç alınamayacak bir çaba, uğraş içerisinde olması.

Kör kadı: Sözünü kişinin yüzüne söyleyen, herkesi eşit tutan kimse.

Körler mahallesinde ayna satmak: Bir şeyi ihtiyaç olmayan bir yere götürmek.

Körü körüne: Saf saf, iyice düşünüp taşınmadan.

Kös dinlemek: Konuşulanları dinler görünüp dinlememek.

Köstek olmak: Bir şeye engel olmak. O şeyin olmaması için engel oluşturan.

Köstek vurmak: Engellemek.

Köşe bucak: En kuytu, görünmeyen, göze çarpmayan yer.

Köşeyi dönmek: Emeksiz, zahmetsiz zengin olmak.

Kötüye kullanmak: Verilen bir yetkiyi yanlış yolda kullanmak, istenilmeyen, yasal olmayan bir şey yapmak.

Kraldan çok kralcı olmak: Bir kimsenin davasını ondan bile fazla savunmak.

Kucak açmak: İhtiyaç sahibi birine yuvasını açmak, ona yardımcı olmak, onu korumak.

Kukla gibi oynatmak: Kişiye her istediğini yaptırmak.

Kul hakkı: İslam dinine göre kişilerin birbirleri üzerindeki hakları.


Kul köle olmak: Tam bir bağlanma, teslimiyet içerisinde olmak. Her fedakarlığı yapmaya hazır olmak.

Kulağı delik: Çevrede olup bitenlerden hemen haberdar olan kimse.

Kulağı kirişte olmak: Bir yerlerden gelecek haberleri işitmek için dikkatli durmak.

Kulağı tetikte: Söylenecek sözü, gelecek haberi bekler durumda olmak.

Kulağına kar suyu kaçmak: Huzursuzluk oluşturan, tedirgin edici bir haber duymak.

Kulağına küpe olmak: Uğradığı olumsuz bir durumdan hiç unutamayacağı bir ders almak.

Kulağını açmak: Söylenilenleri çok dikkatli dinlemek.

Kulağını bükmek: Birilerini söz ve davranışlarına dikkat etmesi için uyarmak.

Kulağını çekmek: Birini cezalandırmak için kulağını büküp çekmek, bu şekilde kişiyi uyarmak.

Kulağını çınlatmak: Birinden herhangi bir açıdan bahsetmek, onu anmak.

Kulak asmamak: Bir şeyi dinlememek, bir şeye önem vermemek.

Kulak dolgunluğu: Başkasından duyma ile elde edilen, doğruluğu teyit edilemeyen bilgi.

Kulak kabartmak: Belli etmeden, gizlice söylenilenleri işitmeye çalışmak.

Kulak kesilmek: Büyük bir dikkatle bir şeyi dinlemeye çalışmak.

Kulak misafiri olmak: Kendisine çok yakın yerde konuşulan şeyleri isteyerek ya da istemeyerek dinlemek.

Kulaktan dolma: Sağda solda, ortalıkta işiterek edinilen bilgi.

Kulaktan kulağa: Birinden bir başkasına gizlice söylenerek.

Kulp bulmak: Birinin kusurlu bir tarafını bulup göstermek.

Kulp takmak: Birinde kusur, bahane bulmak, onda olmayan bir şeyi ona isnat etmek.

Kum gibi: Çok fazla.

Kumkumav gibi: Tek başına, yapayalnız.

Kumpas kurmak: Birini tuzağa düşürebilmek için gizli bir planlama içinde olmak.

Kundak sokmak: Birilerinin arasını bozacak söz ya da davranışta bulunmak.

Kurbanlık koyun gibi: Başına geleceklerden haberi olmamak.

Kurşun yemek: Mermi ile yaralanmak.

Kurşuna dizmek: Birini kurşunlarla öldürmek, kişinin hayatına son vermek.

Kurt masalı okumak: İnandırıcı olmaktan bahaneler, özürler ileri sürmek.

Kurtlarını dökmek: İçinden geçen bir şeyi bol bol yaparak mutlu olmak, heveslenmek.

Kuru iftira: Asılsız iftira, birine yapmadığı bir suç, kötülük isnat etmek.

Kuru kalabalık: Hiçbir işe yaramayan belli bir maç doğrultusunda bir araya gelmeyen insan topluluğu.

Kuru kuruya: Boşu boşuna.

Kuru sıkı: Birini korkutmak amacıyla söylenen yapmacık sözler.

Kuş beyinli: Akılsız kimse.

Kuş gibi: Gereğinden fazla hafif olan.

Kuş kadar canı olmak: Oldukça cılız, zayıf, çelimsiz bir vücuda sahip olmak.

Kuş sütüyle beslemek: Çok değerli, pahalı olan  ve az bulunan besinler tüketmek, bunları yiyip içmek.

Kuş uçmaz, kervan geçmez: Issız, tenha yer.

Kuş uçurmamak: Çok sıkı güvenlik önlemleri almak.

Kuşa çevirmek: Bir şeyi düzelteceği yerde onu daha da bozmak.

Kutu gibi: Küçük lakin kullanışlı.

Kuvvetten düşmek: Güçsüz duruma düşmek, eski gücünü yitirmek.

Kuyruğu kapana kısılmak: Çok zor bir duruma düşmek

Kuyruğu titretmek: Ölmek.

Kuyruğuna basmak: Kışkırtmak, tahrik etmek.

Kuyruğunu kıstırmak: Birini zor durumda bırakmak.

Kuyruk acısı: Öç alma arzusu.

Kuyruk sallamak: Birilerine yaranmaya çalışmak, dalkavukluk etmek.

Kuyruklu yalan: Çok büyük yalan.

Kuyusunu kazmak: Bir kimseye zarar vermek için çeşitli girişimlerde bulunmak.

Kuzu gibi: Çok uysal.

Kuzu kuzu: İtiraz etmeden.

Kuzu postuna bürünmek: Saldırgan olan birinin kendisini yumuşak huylu olarak göstermesi.

Küçük dağları ben yarattım demek: Çok aşırı kibirlenmek.

Küçük dilini yutmak: Fazlaca şaşırmak, ne yapacağını bilemez olmak.

Küçük görmek: Birine değer vermemek, onu küçümsemek.

Küçük düşürmek: Birinin onurunu kırmak, onu küçümsemek, değerini düşürmek.

Küfür savurmak: Çok küfür etmek.

Küfür yemek: Kendisine küfredilmek.

Kül kedisi: Uyuşuk, miskin, uysal kişi.

Kül kesilmek: Yaşadığı korku ve heyecan neticesinde yüzünün renginin değişmesi.

Kül olmak: Bir şeyin bütünüyle yanıp yok olması.

Kül yutmamak: Tuzak ve hileleri fark eden, oyuna ve hileye karşı gözü açık kimse.

Külahıma anlat: Yaptıkların asla beni tatmin etmez istediğin kadar anlat, inanmam anlamında.

Külâhını ters giydirmek: Birinin kendisine iyi davranmayanları bir hile ile pişman etmesi, kurnazlıkta sınır tanımaması.

Külahları değişmek: "İlişkileri bozulmak, bozuşmak" anlamında tehdit anlamında kullanılır.

Külünü göğe savurmak: Bir şeyi kökten bitirmek, geride hiçbir şey bırakmamak.

Künyesi bozuk: İlk zamanlarından beri sicili bozuk kimse. Yanlış, kötü işleri ilk zamanlarında da yapan.

Küplere binmek: Çok öfkelenmek.

Küpünü doldurmak: Fırsatlardan istifade ederek çokça para biriktirmek.

Kabak (birinin) başına (başında) patlamak: Birçok kimsenin ilgili olduğu olaydan yalnızca bir kimse zararlı çıkmak; beklenmediği hâlde, bir işin zararlı sonucuna katlanmak.

Kabak tadı vermek: Bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak."Senin bu konuşmaların da artık kabak tadı vermeye başladı."

Kabına sığmamak: Sevinç ve heyecanından taşkın hareketlerde bulunmak.

Kabir azabı çekmek: Çok sıkılmak, eziyet çekmek."Kabir azabı çekmeye daha ne kadar devam edeceğiz."

Kabuğuna çekilmek: Tek başına kalmak, dış dünya ile ilgisini kesmek, kimse ile görüşmemek."Geçirdiği kazadan sonra iyice kabuğuna çekildi."

Kaçın kur`ası: Aldatılması güç, kurnaz; gün görmüş, geçirmiş; tecrübeli."O kaçın kur`ası, boşuna uğraşma, sen onu kandıramazsın."

Kafadan atmak: Bir konu üzerinde inceleme yapmadan, rast gele konuşmak."Derse hiç çalışmadığın belli, öyle kafadan atıyorsun ki..."

Kafadan kontak (sakat): Düşüncesiz, delice işler yapan, aklı kıt."Bırak şu elindeki baltayı, kafadan kontak mısın nesin?"

Kafa dengi: Davranışları, anlayışları, dünya görüşleri birbirine uymuş kimselerden her biri."Kafa dengi bir arkadaşa öylesine ihtiyacım var ki."

Kafa patlatmak: Bir konu üzerinde pek çok düşünmek, zihin yormak."Bu makine üzerinde az kafa yormamışsın, öyle karışık ki."

Kafa tutmak: Karşı gelmek, direnmek, boyun eğmemek."Her önüne gelene kafa tutmakla bir yere varacağını mı sanıyorsun?"

Kafası almamak: 1. Anlayıp kavrayamamak. 2. Zihin yorgunluğundan ötürü anlayamaz olmak. 3. Olabileceğine inanmamak."Boşuna nefes tüketme, kafası almaz onun."

Kafası işlemek (çalışmak): Bir konu üzerinde kavrayışı çok iyi olmak.

Kafası kazan (gibi) olmak, (veya kafası şişmek): 1. Zihni yorulmak. 2. Gürültülü, patırtılı şeyler dinlemekten rahatsız olmak, yorgunluk duymak."Kesin artık şu makinenin sesini, kafam kazan gibi oldu."

Kafası kızmak: Çok öfkelenip sinirlenmek."Kafamı kızdırmadan çekip gidin buradan."

Kafasına dank etmek (demek): Çoktandır anlayamadığı bir meseleyi bir olay sebebiyle birden bire kavramak, doğruyu yakalamak.

Kafasına koymak: Bir şeyi yapmaya kararlı olup zamanını beklemek."Yarın onunla görüşmeyi kafama koydum."

Kafası yerinde olmamak: 1. O anda kafası çok yorgun olmak. 2. Başka şeyler düşündüğünden, o anda konuşulana hemen intibak edememek."Kusura bakmayın, ne söylediğinizi anlayamadım, kafam yerinde değildi de."

Kafese girmek: 1. Hapse girmek. 2. Aldatılmak, hile yoluyla kendisinden çıkar sağlanmak, oyuna gelmek."Zavallı kafese girmekten kurtulduğunu sanmıştı."

Kafese koymak: Tuzağa düşürüp çıkar sağlamak.

Kâğıda dökmek: Düşüncelerini, duygularını yazıya geçirmek.

Kâğıt üzerinde kalmak: Yapılması kararlaştırıldığı hùlde uygulanmamak; konuşulan, kararlaştırılan yazıda kalmak."O kadar yol yapımı, sulama kanalı hep kâğıt üzerinde kaldı."

Kalbini kırmak: İncitmek, küstürecek kadar üzmek, gönlünü kırmak, gücendirmek."Onu, kalbini kırmadan uyarmaya çalış."

Kalburla su taşımak: Verimsiz, verim alınamayacak, olmayacak bir işle uğraşmak.

Kalbur üstü: Benzerleri arasında üstün, seçkin, görünür.

Kaldırım mühendisi: İşsiz güçsüz, sokaklarda dolaşan kimse.

Kaale almamak: Önemsiz görmek, sözünü etmeye değer bulmamak."O, kaale alınacak bir insan değil."

Kalem efendisi: Kalemde çalışan görevli, yazman.
Bilgicik.ComTürkçeEdebiyatRoman ÖzetleriDuvar YazılarıAtasözleriHızlı OkumaÖzlü SözlerTürk
Kalem oynatmak: 1. Yazı yazmak. 2. Bir yazıyı düzeltmek. 3. Bir yazıda değişiklik yapmak."Ben senin gibi kalem oynatmayı beceremiyorum."

Kaleyi içinden fethetmek: Karşı taraftan birinin yardımını alarak davasını kazanmak.

Kalıbını basmak: Bir şeye bütün içtenliği ile güvenmek, bir şeyi doğrulamak."Kalıbımı basarım ki o, bu işi yapmamıştır."

Kalıbının adamı olmamak: Görünüşünden bekleneni yapamaz olmak, umulanı ortaya koymamak.

Kalıptan kalıba girmek: 1. Sık sık iş değiştirmek. 2. Çıkar sağlamak için değişik kılıklara girmek.

Kalp kazanmak: Güzel bir davranış ve sözle birilerinin sevgisini kazanmak, ilgisini çekmek."Bir demet çiçekle annemizin kalbini kazanabiliriz."

Kambersiz düğün olmaz (olur mu?): "Bir toplantı, eğlence veya iş, en çok ilgili kişiler bulunmadan yapılırsa tadı çıkmaz" anlamında alay yollu kullanılır.

Kambur üstüne kambur (kambur kambur üstüne): "Sıkıntı üstüne sıkıntı, terslik üstüne terslik, borç üstüne borç, aksilikler birbirini kovalıyor" anlamında kullanılır.

Kanadı altına almak: Korumak, gözetmek, himayesi altına almak."Yeğenini kanadının altına aldı."

Kan ağlamak: Büyük bir üzüntü içinde olup yakınmak."Dört çocuk tek başıma kaldım, çaresizim, içim kan ağlıyor ama kimseye açılamıyorum."

Kana susamak: Birini öldürme hırsı içinde olmak."Bırak elindeki bıçağı dedim ama dinletemedim, kana susamış gibiydi."

Kanat germek: Birini korumak, gözetimi altına almak.

Kan başına sıçramak (beynine çıkmak): Çok sinirlenmek, öfkelenmek,"Kan başına sıçramıştı, sağa sola bağırıp duruyordu."

Kancayı takmak: Bir kimsenin zararı, kötülüğü için uğraşmak.

Kan çıkmak: Cinayet işlenmek, kan dökülmek."Şu adamı götürün gözümün önünden, yoksa kan çıkacak."

Kandilli temenna: Eli yere kadar uzatarak yapılan selâmlama.

Kan dökmek: Ölüme yol açmak, yaralanıp ölmek veya birini yaralayıp öldürmek.

Kan gövdeyi götürmek: Çok kan akıtılmış olmak, çok insan öldürülmek."Düşmanla göğüs göğüse gelmiştik, biliyordum ki birazdan kan gövdeyi götürecek ve pek çoğumuz ölecekti."

Kan gütmek: Kan dökerek öç almayı istemek.

Kanı ağır: Davranışları yavaş, sevimsiz, konuşması insana sıkıntı veren, hoşa gitmeyen kimse.

Kanı bozuk: Soysuz, iğrenç işler yapmaktan geri durmayan."Toplum bu kanı bozuk insanlardan temizlenmelidir."

Kanı kaynamak: 1. Hareketli, coşkun olmak. 2. Birine içten bir sevgi beslemek, yakınlık duymak."Çocuğa, ilk rastladığımda kanım kaynamıştı."

Kanına girmek: 1. Birini öldürtmek veya öldürmek. 2. Bir şeyi harcamak, ziyan etmek.

Kanına susamak: Belâsını aramak, kendisinin öldürülmesine yol açacak bir davranışta bulunmak."Kanına mı susadın sen, o katilin üstüne böyle gidilir mi hiç!"

Kanını emmek: Hiç insaf etmeden sömürmek, varını yoğunu elinden almak."Yıllardır kanımızı emiyor bu soysuz herifler!"

Kanı pahasına: Yaralanmayı veya öldürülmeyi göze alarak."Kanım pahasına da olsa, o adamlara, buradan adımlarını attırmayacağım."

Kanı sıcak: Sevimli, kendisini sevdiren, sempatik, sıcakkanlı.

Kanıyla ödemek: Yaptığı işin cezasını hayatıyla ödemek."Yaptığını kanıyla ödettiler zavallıya."

Kan kusmak: Çok eziyet, sıkıntı çekmek.

Kan kusturmak: Çok büyük sıkıntı ve eziyet çektirmek."Bana kan kusturmaya yemin etmişler, haydi görelim."

Kanlı bıçaklı olmak: Birbirlerinin kanını dökecek, birbirlerini öldürecek kadar birbirlerine düşman olmak."Küçücük bir tarla yüzünden kanlı bıçaklı olduk."

Kanlı canlı: Sağlıklı, sapasağlam, dinç ve diri olduğu yüzünden belli olan."Kanlı canlı oluncaya kadar hastanede tutuldum."

Kan ter içinde kalmak: Çok yorgun, terli, bitkin ve perişan durumda olmak."Elindeki kazmayı bırakmaya niyetli değildi, kan ter içinde kalmış bedenini doğrultarak yüzüme baktı."

Kan tutmak: 1. Kan görünce bayılmak. 2. (Adam öldüren kimse korku ve heyecandan) şok geçirmek, kaçamamak, olduğu yere yığılıp kalmak.

Kapağı atmak: Sıkıntılı bir yerden kurtulup rahat edeceği bir yere kavuşmak; uygun bir yere yerleşmek, işe girmek."Evimize kapağı attık mı tamam, gel keyfim gel o zaman."

Kapalı kutu: İçinde ne sakladığını belli etmeyen, niteliği gizli kalan.

Kapı dışarı etmek: Kovmak, dışarı atmak."Ben de bu evin insanıyım, beni kapı dışarı edemezsiniz!"

Kapı kapı dolaşmak: 1. Ev ev gezmek, her eve uğramak. 2. Hemen her devlet dairesine başvurmak."Kapı kapı dolaştı, ne var ki bir iş bulamadı."

Kapı komşu: Bitişikte oturan komşu, evleri yan yana olan ailelerden her biri."Kapı komşum öyle iyi bir insan ki.."

Kapısında büyümek: Birinin evinde eğitim görüp yetişmek."Onun kapısında büyümüştü, ona bu kötülüğü nasıl yapmıştı aklı almıyordu."

Kapısını aşındırmak: İstediğini elde edinceye kadar birinin yanına çok sık gidip gelmek.

Kapı yoldaşı: Herhangi bir yerde aynı hizmette bulananlardan her biri.

Kapıyı açmak: 1. Başlama. 2. Bir işte birilerine örnek olmak."Açık artırmada kapı bir milyon liradan açıldı."

Karaborsa: Piyasada olmayan malın gizlice, el altından yüksek fiyatla alınıp satılması."Karaborsacılar toplumun kanını emiyorlar."

Kara cahil: Hiçbir şey bilmeyen, çok bilgisiz."Onun kara cahil birisi olduğunu ilk konuşmamızda fark etmiştim."

Kara çalı: İki kişi, iki dost arasına girerek arayı bozan kimse.

Kara çalmak: Birine iftira etmek, leke sürmek, haksız yere suçlamak."Kadıncağıza yok yere kara çaldılar."

Kara gün: Sıkıntılı, üzüntülü, büyük bir yasa düşülen gün."Allah kimseye kara gün göstermesin."

Kara gün dostu: Yalnız iyi günlerde değil sıkıntılı, üzücü, düşkünlük günlerinde de insanın yardımına koşan, dostunu yalnız bırakmayan kimse.

Kara haber: Ölüm veya felâket haberi, çok üzücü haber."Fatma kadına bu kara haberi vermeye kimse yanaşmadı."

Karalar bağlamak (giymek): Bir felâket dolayısıyla yas tutmak, siyah elbise giymek ya da siyah örtü bağlamak.

Kara liste: Zararlı görülüp cezalandırılmaları, öldürülmeleri düşünülen kimseler hakkında tutulan liste."Köy muhtarını da kara listeye almışlar."

Karaman`ın koyunu sonra çıkar oyunu: "Dış görünüşe aldanmamalı, bir kişi ya da iş olağan görünebilir, ancak altından neler çıkabileceği hiç belli olmaz, o sonra görünür." anlamında kullanılır.

Karar kılmak: Dönüp dolaşıp o şeyin üstünde durmak, onu tercih etmek, birçok şeyi deneyip onu seçmek."Ben bu elbisede karar kıldım."

Karda gezip izini belli etmemek: Kimsenin sezemeyeceği biçimde gizli bir iş çevirmek, uygunsuz işler yapmak."Onun ne biçim bir insan olduğunu bana sorun; o, karda gezer izini belli etmez biridir."

Kargacık burgacık: Eğri büğrü, kötü, okunması güç, çarpık, düzensiz (yazı).

Kardeş payı yapmak: Eşit oranlarda bölmek, taksim etmek, paylaştırmak."Çok açtılar, buldukları ekmeği oracıkta kardeş payı yaptılar."

Karga tulumba etmek: Birkaç kişi, birini kollarından bacaklarından tutup havaya kaldırmak."Hep birlikte babalarını karga tulumba edip havuzun başına getirdiler."

Karınca duası gibi: Çok küçük, sık ve okunaksız, birbirine girmiş (yazı).

Karınca yuvası gibi kaynamak: Çok kalabalık ve hareketli olmak (bir yer)."Pasajın girişi âdeta karınca yuvası gibi kaynıyordu."

Karınca kararınca: Az, önemsiz ve küçük de olsa, gücü yettiği kadar, elinden geldiğince."Caminin yapımına karınca kararınca o da katkıda bulunmaya karar verdi."

Karman çorman: Karmakarışık, çok karışık, düzensiz, alt üst olup birbirine girmiş."Ortalık karman çormandı, nereden işe başlayacağını bilemiyordu."

Karnı geniş: Hiçbir şeyi tasa etmeyen, titizlenmeyen, gamsız, umarsız.

Karnı karnına geçmek: Çok acıkmak, çok zayıflamış olmak."Günlerdir ağzına bir lokma koymamıştı, karnı karnına geçmiş ve bitap düşmüştü."

Karnım tok: "O sözlerine kanmıyorum, önem vermiyorum" anlamında kullanılır."Geç babam, geç bu sözleri, karnımız tok bu sözlere, paradan söz et sen, verecek misin, vermeyecek misin?"

Karnı tok sırtı pek: Geçimi iyi, hâli vakti yerinde, para sıkıntısı olmayan, birinin yardımına ihtiyaç duymayan (kimse)."Herkesin karnı tok sırtı pek olacaktır, bize güvenin!"

Karnı zil çalmak: Çok acıkmış olmak."Bugün hiçbir şey yiyemedim, karnım zil çalıyor!"

Karşı çıkmak: 1. Gelenleri karşılamak üzere yola ya da kapı önüne çıkmak. 2. İleri sürülen fikrin, tutulan yolun yanlış olduğunu söylemek."Her fikrime karşı çıkmak zorunda mısın?"

Karşı durmak: Bir güce boyun eğmemek, direnmek."Düşmana karşı durmak boynumuzun borcudur."

Karşı koymak: Engel olmaya çalışmak, direnmek, güç kullanarak dayanmak, boyun eğmemek."Hırsızlar polise silâhla karşı koymaya çalıştılar."

Kasıp kavurmak: 1. Bir afet çok zarar vermek, mahvetmek. 2. Baskı yaparak, kıyıcı davranışlarda bulunarak bir topluluğu ezmek; zulmetmek, ortalığı korku ve dehşet içinde bırakmak."Eşkıyalar ortalığı kasıp kavurmaya başladılar!"

Kaş göz etmek: Kaş ve göz hareketleriyle bir işaret vermeye, istediğini bu yolla anlatmaya çalışmak."Kalabalıkta kaş göz ederek Hasan`ı çağırmayı düşündü."

Kaşıkla yedirip, sapıyla göz çıkarmak: Bir iyilik yaptıktan sonra, bu iyiliği hiçe indirecek bir kötülük yapmak.

Kaşla göz arasında: Çok çabuk, kimsenin sezmesine fırsat vermeyecek kadar az bir zaman içinde."Kaşla göz arasında kapıverdi mendili."

Kaşlarını çatmak: Kızgın, öfkeli ve sinirli olduğunu kaşlarını birbirine yaklaştırarak göstermeye çalışmak."Bana öyle kaşlarını çatıp durma!"

Kaş yapayım derken göz çıkarmak: İşi düzelteyim, bir iyilik yapayım derken büsbütün bozmak ve büyük bir zarar vermek.

Katı yürekli: Acımasız, merhametsiz, acı veren şeylere aldırmayan."Onun gibi katı yürekli bir insan daha görmedim desem yeridir."

Kayıtsız kalmak: Umursamamak, önem vermemek, ilgi göstermemek."Onun bu kötülüklerine kayıtsız kalmak mümkün mü?"

Kazan kaldırmak: Yönetime karşı topluca karşı gelmek, baş kaldırmak."Maden işçileri kazan kaldırmış diyorlar."

Kazık yutmuş gibi: Dimdik (duran, oturan, yürüyen).

Kazın ayağı öyle değil: "Durum, mesele senin sandığın gibi değil" anlamında kullanılır.


Keçileri kaçırmak: Düşünme yeteneğini kaybetmek, aklını oynatmak, delirmek, bunalım içinde olmak,"Doktor, keçileri kaçırmış diyorlar!"Kedi ciğere bakar gibi (bakmak): İmrenerek, iştahla, ele geçirme isteği ile bakmak.Kedi gibi dört ayak üstüne düşmek: En zor, en tehlikeli durumdan zarar görmeden kurtulmak.Kedi olalı bir fare tuttu: İlk defa, neden sonra kendisinden beklenen bir iş yapabildi."Temsilcimiz, nihayet kedi olalı bir fare tuttu, yüklü bir iş yakaladı."Kefeni yırtmak: Ağır bir hasta ölüm tehlikesini atlamak."Üzülmeyin, kefeni yırttı büyük anneniz."Kel başa şimşir tarak: Pek çok ihtiyaç giderilmeyi beklerken gereksiz özenti ve gösterişi belirtmek için kullanılır.Keli görünmek: Bir kabahati, kusuru ortaya çıkmak."Kelinin görünmeyeceğini sanıyordu şapşal!"Kel kâhya: Bilgisi olsun olmasın her işe karışan, burnunu sokan.Kelle götürür gibi: Gerekli olmayan bir acelecilikle, bir şey ulaştıracakmış gibi çok hızlı koşarak.Kelleyi koltuğuna almak: Ölümü göze alarak bir işe kalkışmak."Kelleyi koltuğuna alıp düşman karşısına çıkmak her babayiğidin harcı değil."Kemerleri sıkmak: Tutumlu davranmak, açlığa ve susuzluğa katlanmak."Kemerleri sıktıra sıktıra millette hâl bırakmadılar."Kem küm etmek: Anlatmak istediğini açık seçik ifade edememek, bir soru karşısında bocalayıp cevap bulamayarak anlamsız sözler söylemek."Kem küm etme de ne söyleyeceksen söyle çabuk!"Kendi hâlinde: Sessiz, hiçbir şeye karışmayan, karışmak istemeyen, sakin (kimse)."Yazık olmuş, kendi hâlinde biriydi, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmazdı."Kendi göbeğini kendi kesmek: İstediği yardım gelmeyince kendi işini kendi yapmak durumunda kalmak."O her zaman kendi göbeğini kendisi kesmiş, kimseden yardım beklememiştir."Kendi kendine gelin güvey olmak: Başkalarının ne diyeceğini hesaba katmadan, bir işi sadece kendi başına tasarlayıp olmuş sayarak sevinmek."Kendi kendine gelin güvey olmayı bırak, bakalım kız ne diyecek bu işe."Kendi kendini yemek: İstediği iş olmadı diye gizli gizli üzülmek, kaygı duymak."Kendi kendimi yedim bitirdim bu iş yüzünden."Kendinden geçmek: 1. Kendini kaybetmek, bayılmak, bilinci işlemez olmak. 2. Sevindirici bir olay karşısında coşkuya kapılmak, duygulanmak."Dün gece bizim adam yine kendinden geçti, hastaneye zor yetiştirdik."Kendinden pay (paha) biçmek: Bir durumu kendi durumu ile ölçüştürmek.Kendine gelmek: 1. Sarhoşluktan, bayıldıktan sonra ayılmak. 2. Aklı başına gelmek. 3. Bozuk olan durumu düzelmek."Oh, nihayet kendine geldi bizim adam!"Kendine yedirememek: Yapılan bir işi onur kırıcı görüp, kişiliğine dokunmuş sayarak tepki göstermek; kendisinin başkasına yapması söz konusu olan işi, kişiliği için uygun görmeyip yapmamak.Kendine yontmak: Ortaya çıkan fırsattan yararlanıp başkalarını düşünmeyerek hep kendi çıkarını sağlayacak yönde hareket etmek."Hep kendine yontma, biraz da bizi düşün, biz de insanız!"Kendini ağır satmak: Kendisinden yapılması istenen işi, birçok ricadan, birçok ısrardan sonra yapmayı kabul etmek."Kendini ağır satmakla adam olduğunu mu kanıtlayacak?"Kendini alamamak: İstemeyerek bir işi yapmak durumunda kalmak, yapmamayı edememek, kendini tutamayıp yapmak."Ona bir tokat atmaktan kendimi alamadım işte!"Kendini ateşe atmak: Bilerek zor ve tehlikeli bir işe girişmek."Kendisini ateşe atmasına izin mi vereceksiniz?"Kendini bulmak: 1. İyi bir duruma kavuşmak. 2. Kişilik kazanıp olgunluğa erişmek. 3. Farkında olmadan bir yere ulaşmış olmak."Nihayet kendimi buldum, bundan böyle ekonomik sıkıntı çekmeyeceğim."Kendini dev aynasında görmek: Kendisini olduğundan büyük bir adam sanmak; üstün, yetenekli, güçlü görmek."Kendini dev aynasında görmekten ne zaman vaz geçeceksin ha!.."Kendini dinlemek: 1. Önemsiz, küçük rahatsızlıkları büyütmek; hastalık kuruntusu içinde bulunmak. 2. Yalnız, sakin kalmak."Uzun bir süre kendimi dinledim, olup biteni tekrar tekrar gözden geçirdim."Kendini göstermek: 1. Ortaya çıkmak, belirmek. 2. Beğenilecek, takdir edilecek niteliklerini ortaya koymak; gücünü göstermek."Uzun bir aradan sonra sergi açmaya, kendini göstermeye karar verdi."Kendini kaptırmak: Bir şeyin etkisinden kendini kurtaramamak."Bu yaştan sonra kendimi sigaraya kaptıracağım hiç aklıma gelmezdi doğrusu."Kendini kaybetmek: 1. Düşüp bayılmak. 2. Kızgınlık, öfke yüzünden ne yaptığını bilmeyecek hâle gelmek."Bir iki söz söyledikten sonra kendini kaybetti, oraya yığılıverdi."Kendini toplamak: 1. Kötü, bozuk olan durumunu düzeltmek. 2. Bir konu üzerinde dikkatini yoğunlaştırmak. 3. Şişmanlamak."Bizim oğlan kendini iyice toparladı, şimdi ev almayı düşünüyor."Kendini tutamamak: Bir durum karşısında sessiz ve heyecana kapılmadan durmayı başaramamak, kendine hâkim olamamak."Kendimi tutamadım, ben de ağlamaya başladım."Kendini vermek: Bir şeye bütün varlığıyla bağlanmak, başka şeylerle ilgisini kesip yalnızca onunla ilgilenmek, bir şeyi tüm gücüyle yapmaya çalışmak."İşe henüz kendini vermiş sayılmaz."Kendi payıma: "Bana gelince, bana kalırsa, fikrime göre, bana sorarsanız" anlamlarında kullanılır.Kendi yağıyla kavrulmak: Elindekiyle yetinmeye, kimseye muhtaç olmadan yaşamaya çalışmak; ihtiyaçlarını kendi karşılayarak kimseden yardım istememek."Nasıl olalım, kendi yağımızla kavrulup gidiyoruz işte..."Kene gibi yapışmak: Yakasını bir türlü bırakmamak; istenmediği hâlde, çıkar sağladığı için birinin peşini bırakmamak."Kene gibi yapışmıştı adamın yakasına, peşini bir türlü bırakmıyordu."Kesenin ağzını açmak: Bol para harcamaya başlamak."Babam kesenin ağzını açtı nihayet."Keyfinin kâhyası (olmamak): Birisine karışmaya hakkı olmamak, istediği gibi yaşamasına engel olmamak."O benim keyfimin kâhyası olamaz, ben dilediğim gibi yaşarım, karışamaz bana!"Keyif çatmak: Neşeli olmak, hoş ve eğlenceli zaman geçirmek."İşi nihayet bitirmiştik, sıra şimdi keyif çatmaya gelmişti."Keyif ehli: Rahatına düşkün kimse, zevkinden bol bol yararlanan."Oldukça rahat, keyif ehli bir insandı."Kılı kırk yarmak: Titizlenmek, çok dikkat ederek en ince ayrıntılarına kadar incelemek, önemle üstünde durmak."Bir malı almadan önce kılı kırk yararcasına evirir çevirir ve öyle alırdı."Kılına dokunmamak: Bir kimseye, zarar verebilecek en ufak davranıştan bile kaçınmak."İnan anne, kılına bile dokunmadım kardeşimin!"Kılını bile kıpırdatmamak (veya oynatmamak): Bir durum karşısında en küçük bir tepki bile göstermemek, ilgisiz kalmak, harekete geçmemek."Onca insan üstüme yürüdü ama o kılını bile kıpırdatmadı."Kıl payı (kalmak): Çok az, az bir fark (kalmak)."Araba o hızla virajı alamadı, uçuruma yuvarlanmasına kıl payı kalmıştı."Kıran girmek: 1. Daha önce bulunan şey bulunmaz olmak. 2. Hayvanlar ya da insanlar arasında öldürücü bir hastalık yayılmak."Kıran girdi, bütün koyunlar telef oldu."Kırık dökük: 1. Eski çürük, sağlam olmayan, değersiz (şey). 2. Düzgün olmayan, parça parça, dağınık (söz)."Şu kırık dökük eşyaları ortadan kaldırın hemen!"Kırıp geçirmek: 1. Yakıp yıkarak, baskı yaparak, öldürerek büyük zarar vermek. 2. Çok sert davranarak darıltmak. 3. Garip olan söz ve davranışlarıyla herkesi güldürmekten katıltmak.Kırk dereden su getirmek: Birini kandırmak için çok dolambaçlı gerekçeler ileri sürmek, ikna edebilmek için çok uğraşmak."Ne inatçı adammış, bir evet demek için kırk dereden su getirtti bana."Kırklara kırışmak: Bir kimse artık ortalıkta görünmez olmak.Kırk tarakta bezi bulunmak: Birbirinden farklı birçok işle uğraşmak, birçok ilişkisi bulunmak, gizli ilişkileri olmak."Ne iş yaptığı belli değil, kırk tarakta bezi var adamın."Kısmeti açılmak: 1. Kazancı artıp bolluğa erişmek. 2. Bir kızı isteyenlerin çoğalması."Bu miras kızın kısmetini de açtı hani!"Kısmetini (nimetini) ayağıyla tepmek: Kavuşacağı iyi bir durumu, kıymetini bilmeyerek reddetmek; istememek, değerlendirememek.Kıssadan hisse almak: Bir olaydan, anlatılan bir hikâyeden ders almak.Kıt kanaat (geçinmek): Yoksulluk içinde, zar zor ve güçlükle (geçinmek)."Bir zamanlar biz de kıt kanaat geçiniyorduk."Kıvamına gelmek (bulmak): En uygun zamanında olmak, gerekli ve istenilen şartlar yerine gelmek, istenilen duruma gelmek.Kıyamet kopmak: 1. Kıyamet günü gelmek. 2. Bir yerde çok gürültü ve patırtı kavga, telâş olmak."Kıyamet günü gelecek ve insanlar sonunda hesaba çekilecekler."Kızarıp bozarmak: Utanarak renkten renge girmek, kimi duyguların etkisiyle yüzünün rengi değişmek."Pot kırdığını anlayınca ne yapacağını şaşırdı, kızarıp bozaran yüzünü kapatmaya çalıştı."Kızıl (kızılca) kıyamet kopmak: Bir meselede büyük, aşırı, gürültülü bir kavgaya yol açmak; yüksek sesli tartışma başlatmak."Sizin bostanlara su vermeyeceğim deyince kızılca kıyamet koptu."Kilit noktası: Bütün işlerin çözümlenmesi ona bağlı olan önemli unsur, üzerinde durulması gereken en önemli nokta, makam veya yer.Kimseye eyvallah etmemek: Kimseden yardım ve iyilik beklememek, kimsenin minneti altına girmemek."Bu yaşa kadar kimseye eyvallah etmedim, bundan sonra da edecek değilim."Kim vurduya gitmek: Bir kargaşa anında ve kalabalık arasında kimin tarafından vurulduğu veya dövüldüğü belli olmamak.Kirişi kırmak: Kaçıp gitmek, bulunduğu yerden gizlice ve çabucak ayrılmak."Kavga başlayınca kirişi kırarım diye düşündü."Kirli çamaşırlarını ortaya dökmek: Ayıp, suç ve kusurlarını, gizli kalmış yolsuzluklarını açığa çıkarmak; açıklamak, söylemek."Kirli çamaşırları ortaya dökülünce ne yapacağını şaşırdı."Kitaba el basmak: Elini kutsal kitap olan Kur`ân-ı Kerim üzerine koyarak yemin etmek.Kitabına uydurmak: Kanunî olmayan bir işi kimi boşluklardan yararlanarak kanunî imiş gibi göstermek."İşi kitabına uydurmuşlar, çok zengin olmuşlardı."Kof çıkmak: İşe yaramadığı, sanıldığı gibi olmadığı, boş ve değersiz bir kişi olduğu anlaşılmak.Kokusu çıkmak: Gizli yapılmış bir iş, daha sonra herkes tarafından bilinir olmaya başlamak."Bu işin kokusu çıkar diye korkuyorum."Kolaçan etmek: Çevresini ya da kendisinden istenilen yeri dolaşıp ne var ne yok diye bakmak, olup biteni anlamak amacıyla dolaşmak."Bir kişi etrafı şöyle bir kolaçan etsin de gelsin."Kol kanat olmak: Yardım etmek, gözetmek, bir kimseyi koruyuculuğu altına almak.Koltukları kabarmak: Kendisine ya da yakınlarına yapılan övgüden ötürü kıvanç duyup büyüklenmek, böbürlenmek."Oğlun oldukça becerikli dedikleri zaman koltuklarım kabardı doğrusu."Kolu kanadı kırılmak: Çaresiz duruma düşmek, bir şey yapamaz hâle gelmek."Kolu kanadı kırılmış bir vaziyette dolaşıyordu."Korktuğu başına gelmek: Endişe duyduğu, kaygılandığı, olmasını istemediği şeyle karşı karşıya gelmek."Korktuğum başıma geldi, ne yapacağım şimdi ben!"Koyun kaval dinler gibi: Düşünmeden, hiçbir şeyi anlamadan, ne denildiğini kavramadan dinlemek."Beni koyun dinler gibi dinleyip çekip gittiler."Kozunu paylaşmak: Aradaki anlaşmazlığı zora başvurarak, üstün olan güce dayandırarak çözümlemek, sona erdirmek."Onunla kozunu paylaşmaya can atıyordu."Kök salmak: 1. Bir yere iyice, ayrılmamacasına yerleşmek. 2. İyice tutunmak, köklenmek, sağlamlaşmak, yayılmak."Onun sevgisi, içine iyice kök salmıştı."Kök söktürmek: Uğraştırmak, güçlük çıkarmak, engel olmak."O takıma kök söktürmeye yemin ettik."Köküne kibrit suyu dökmek: Bir daha belirmeyecek, ortaya çıkmayacak biçimde yok etmek, ortadan kaldırmak.Köprüleri atmak: Girişilen, başlanılan bir işten vazgeçmeye ya da geri dönmeye imkânı kalmayacak şekilde kesin bir davranış göstermek; ilişkileri bir daha kurulamayacak biçimde bozmak.Kör değneğini beller gibi: Bir değişiklik, yenilik düşünmeden, hep aynı biçimde davrananların durumunu anlatmak için kullanılır.Kör dövüşü: Sonuç alınamayacak ve birbirini engelleyecek biçimde, bir birinden habersiz düzensiz ve uyumsuz çabalama.Kör kadı: Sözünü esirgemeyen; doğru bildiğini hatır gönül dinlemeden her yerde, herkesin yüzüne karşı söyleyen.Köstek olmak: Engel olmak."Sen köstek olma yeter."Körü körüne: Düşünüp taşınmadan, nasıl sonuçlanacağını hesaplamadan, dikkat etmeden."Bu işe öyle körü körüne giremem, anladın mı?"Köşe bucak: Göze çarpmayan, önemsiz yer.Kötüye kullanmak: Suiistimal etmek, yetkisini yanlış bir yolda kullanmak, istenilmeyen yolda yararlanmak."Benim yumuşaklığımı kötüye kullandı."Kraldan çok kralcı olmak: Birinin davasını ondan daha çok savunur olmak.Kucak açmak: İhtiyaç sahibi birine sığınacak yer vermek, onu korumak."Muhtaçlara kucak açmak insanlık görevidir."Kumkumav gibi: Yapayalnız, tek başına.Kulağı delik: Olup bitenleri çabuk haber alan, hemen her şeyden haberi olan."Hasan mı, ne kulağı delik adamdır o, ne öğreneceksen ona sor."Kulağı kirişte (olmak): Söylenecek sözü, gelecek haberi dikkatlice (beklemek)."Kulağınız kirişte olsun, ne duyarsanız iletin hemen."Kulağına çalınmak: Bir söz, bir haber başkasına söylenirken kendisi de şöyle böyle duymak. o"Senin şehre gideceğin kulağıma çalındı, ne diyorsun?"Kulağına kar suyu kaçmak: Rahatını bozan bir haber işitmek, sıkışık bir duruma düşmek.Kulağına küpe olmak: Başına gelen bir işten, gördüğü olaydan ders alıp hiç unutmamak."Umarım bu iş senin kulağına küpe olur da aynı hataya bir daha düşmezsin."Kulağını açmak: Bütün dikkatini vererek dinlemek, söylenenlere dikkat etmek."Kulağını aç da beni iyi dinle!"Kulağını bükmek: Dikkatli olması için uyarıda bulanmak.Kulağını çekmek: 1. Uyarmak için hafif bir ceza vermek. 2. Ceza olarak kulağını büküp çekmek."Şimdi bana kulağınızı çektireceksiniz!"Kulak asmamak: Aldırıp önemsememek, dinlememek."Kulak asma sen onun söylediklerine."Kulak dolgunluğu: Duya duya elde edinilen yarı buçuk bilgi.Kulak kabartmak: Çaktırmadan, belli etmemeye çalışarak dinlemek."Dayanamayıp yanındakilerin konuşmalarına kulak kabarttı."Kulak kesilmek: Çok iyi, bütün dikkatini vererek dinlemek; dikkatini toplayarak duymaya çalışmak."Ne konuştuklarını merak ediyordum, yanlarına yaklaşarak kulak kesildim."Kulaklarını çınlatmak: Birini iyi duygularla anmak.Kul hakkı: İslâm dinine göre, insanların birbirleri üzerindeki hakları."Öte dünyaya kul hakkıyla gitmem inşallah."Kul köle (veya kurban) olmak: Tam bir doğruluk içinde gönülden bağlanmak, bağlılığın gerektirdiği fedakârlığı yapmaya hazır olmak.Kulp takmak: Bir kusur, bir bahane bulmak.Kumpas kurmak: Birini aldatmak için tuzak kurmak, gizli bir iş düzenlemek.Kundak sokmak: 1. Yangın çıkarmak için bir yere tutuşmuş yağlı bez parçası koymak. 2. Ara bozacak bir söz ya da davranışta bulunmak.Kurban olayım: 1. Aşırı sevgi ve hayranlık anlatmak için kullanılır. 2. Yalvarmak için söylenir."Kurban olayım yavruma dokunmayın!"Kurşuna dizmek: Ölüm cezasını askerî bir birliğin attığı kurşunlarla yerine getirmek, sıkılan kurşunlarla öldürmek."Bütün köy halkını kurşuna dizdiler!"Kurtlarını dökmek: Öteden beri yapmak istediği şeyi bol bol yapıp hevesini almak."Bu akşam biraz kurtlarımızı dökelim, ne dersin?"Kurt masalı okumak: İnandırıcı, gereksiz, asılsız sözler (söylemek).Kuru iftira: Hiçbir kanıtı olmayan suçlama."Allah kuru iftiradan korusun hepimizi!"Kuru kalabalık: 1. Yararsız kırık dökük eşya. 2. Hiçbir işe yaramayan insan topluluğu."Bu kuru kalabalığa güvenip de sakın yola çıkma."Kuru kuruya: Boşuna, boş yere.Kuru sıkı: 1. Korkutmak amacıyla söylenen sözler, blöf. 2. Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu.Kuş beyinli: Akılsız, aptal, ahmak.Kuş kadar canı olmak: Küçük, cılız, zayıf, çelimsiz bir vücuda sahip olmak.Kuş sütüyle beslemek: En pahalı, değerli az bulunur besinlerle yiyip içirmek.Kuş uçmaz, kervan geçmez: Çok ıssız, sapa, kır, insanın uğramadığı yer."Başını alıp kuş uçmaz kervan geçmez bir diyara gitti."Kuş uçurmamak: Hiç kimsenin geçmesine, kaçmasına izin vermemek; imkân tanımamak, bunun için çok dikkatli davranmak."Sıkı gözcülerdir, kuş uçurtmazlar, merak etme!"Kuvvetten düşmek (kesilmek): Gücü iyice azalmak.Kuyruğuna basmak: Birini tahrik etmek, incitip saldırmasına yol açmak.Kuyruklu yalan: İnsanın kanması için süslenmiş büyük yalan."İnanmayın ona, söyledikleri kuyruklu yalandan başka bir şey değil!"Kuyruk sallamak: Yaltaklanmak, birisine yaranmak için yapmacık davranışlarda bulunup şirin görünmeye çalışmak."Bütün gece boyunca şirket müdürüne kuyruk sallayıp durdu."Kuyusunu kazmak: Birinin kötü duruma düşmesi, felâkete uğraması, zarar görmesini sağlamak için zemin hazırlamak, tuzak kurmak."Adamın kuyusunu kazıp da elinize ne geçecek."Küçük dilini yutmak: Çok şaşmak, hayrete düşmek, donakalmak, hiçbir şey söyleyemez hâle gelmek."Ne o dostum, küçük dilini mi yuttun?"Küçük düşürmek: Onurunu kırmak, birilerinin yanında itibarını sarsmak ve değerini düşürmek."Dikkatli ol, bir pot kırıp da kendini küçük düşürme sakın."Küçük görmek: Önemsememek, değer vermemek."Hasmınızı sakın küçük görmeyin çocuklar!"Külâhıma anlat: "Söylediklerin hiç de inandırıcı değil, sana inanmıyorum" anlamında kullanılır.Külâhını ters giydirmek: Çok kurnaz olmak; oyuna getirmek, kendisine iyi davranmayanları bir hile ile yaptıklarına pişman etmek.Külâhları değişmek: "Araları bozulmak, bozuşmak" anlamında tehdit olarak kullanılır."Hareketlerini düzeltmezsen külâhları değişiriz, ona göre!"Kül kedisi: 1. Çok üşüyen, ateşin yanından ayrılmayan (kimse). 2. Uyuşuk, miskin, rahatına düşkün, tembel.Kül kesilmek: Heyecan ve korkudan yüzünün rengi atmak, solmak."Katili karşısında görünce yüzü kül kesildi."Kül olmak: 1. Bir şey bütünüyle yanmak. 2. Varını yoğunu yitirmek, elinde bulunanlar yok olmak. 3. Büyük bir felâkete uğrayıp çok üzülmek.Külünü (göğe) savurmak: Bir şeyi tamamiyle bitirip yok etmek, harcayıp tüketmek, telef edip bir şey bırakmamak.Kül yutmamak: Oyuna gelmemek, tuzağa düşmemek, kurnazca yapılan bir hileye aldanmamak."Bana kül yutturamazsınız diyemem ama yeterince dikkatli olduğumu söyleyebilirim."Künyesi bozuk: Eskiden kötü durumları görülmüş olan, kötü işlere girmiş bulunan."Künyesi bozuk diye, bu adama hiç kimse iş vermeyecek mi?"Küplere binmek: Haddinden fazla öfkelenme, kızmak, sağa sola ateş saçmak."Yeni saatimi kırdığımı öğrenen annem küplere bindi."Küpünü doldurmak: Eline geçen fırsatları değerlendirerek çok para biriktirmek."Küpünü doldurmayı becerebilenlerden olamadım hiç."Kürek kadar (pabuç kadar) dili olmak: Hemen her söze cevap yetiştirmek, büyüklerine karşı saygısızca karşılıklar verir olmak.

Yorumlar (0)