Akademik

Türkçe-Farsça ilişkilerine ses, biçim ve tümce bilgisi düzeylerinde eşzamanlı genel bir bakış - Süer Eker
Türkçe-Farsça ilişkilerine ses, biçim ve tümce bilgisi düzeylerinde eşzamanlı genel bir bakış - Süer Eker

Türkçe-Farsça ilişkilerine ses, biçim ve tümce bilgisi düzeylerinde eşzamanlı genel bir bakış

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun'dan Anadolu'ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu'nun Bildirileri
Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun'dan Anadolu'ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu'nun Bildirileri

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun'dan Anadolu'ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu'nun Bildirileri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Lisansüstü Tezleri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Lisansüstü Tezleri
Uygur Türkçesi, Uygur Türkçesi alfabesi,  Uygur Türkçesi özellikleri
Uygur Türkçesi, Uygur Türkçesi alfabesi, Uygur Türkçesi özellikleri

Uygur Türkçesi, Uygur Türkçesi alfabesi, Uygur Türkçesi özellikleri