Fiillerde (Eylemlerde) Çatı: Özenelerine ve Nesnelerine Göre Fiil Çatıları

Fiillerde (Eylemlerde) Çatı: Özenelerine ve Nesnelerine Göre Fiil Çatıları

FİİLDE ÇATI

Fiillerin özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlama ve girdiği biçime çatıdenir.

Çatı, sadece fiil cümlelerinde aranan bir özelliktir. İsim cümlelerinde hâliyle olmaz. 

Fiiller, özne ve nesne alıp almamalarına; belirtilen işin nasıl yapıldığına; işten nesnenin ve öznenin nasıl etkilendiğine göre çatılar ayrılırlar. 

Fiil çatılarının oluşmasında hem fiilin anlamı hem de aldığı yapım eki önemlidir. 

Çatılarına göre fiiller şunlardır: 

1. ÖZNELERİNE GÖRE FİİL (EYLEM) ÇATILARI

Bu başlık altındaki fiillerde özne ve fiil arasındaki ilişki göz önüne alınır.

Öznenin fiille şu ilişkileri olabilir: 

Özene fiilde anlatılan işi kendisi yapabilir.

Başkasının yaptığı işten etkilenebilir.

İşi kendisi yapıp yine ondan kendisi etkilenebilir.

İşi başkalarıyla birlikte ya da karşılıklı yapabilir. 

a. Etken Fiil

-Etken fiilin belirttiği işi, oluşu, hareketi, durumu ve kılışı yapan öznenin kendisidir. 
-Özne gerçek öznedir.
-Dilimizde tüm fiiller kök hâlinde iken etkendir.
-Bu fiiller geçişli de olabilir geçişsiz de.  

Yaşlı nine, çocuktan kendisini karşı tarafa geçirmesini istedi.

Çocuk da öğrenciliğin verdiği bir bilinçle seve seve ona yardım etti. 

b. Edilgen Fiil

Gerçek öznesi söylenmeyen (ve bilinmeyen) fiillerdir. 

Cam kırıldı    kimin kırdığı belli değil

Bir bildiri okundu.   Okuyan belli değil

Ev satıldı. 

*Fiile "-°l, -°n" ekleri getirilerek yapılır.

Kapı açıldı

Araba yıkandı. 

* Bu tür fiillerin öznesi sözde öznedir. Yüklemde bildirilen işten etkilenen varlık cümlede özne gibi kullanılır, ama asıl özne söylenmemiştir. Kapı ve araba açma ve yıkama fiillerini yapan değil, bu fiillerden etkilenen varlıklardır.  

* Bazı cümlelerde işi yapan "tarafından" sözüyle ya da "-cE" ekiyle belirtilebilir. 

Hırsızlar polis tarafından yakalanamadı.

Bu kararlar milletçe verilmedi. 

* Sözde ya da gerçek öznesi olmayan edilgen ve geçişsiz fiiller de vardır:

Bu sıcakta uyunmaz.

Bu söze gülünür.

Yarın pikniğe gidilecek.

Burada kalınacak. 

c. Dönüşlü Fiil

Öznenin işi yaparken aynı zamanda o işten etkilendiğini gösteren fiillerdir. Yani fiili yapan da ondan etkilenen de öznedir.

Özne gerçek öznedir.

Nesne yoktur.

Fiile "-°l, -°n" ekleri getirilerek yapılır. 

Bu fiiller nesne alamazlar; geçişsizdirler.

Örnekler:

Kızlar süslendi; delikanlılar güzelce giyindi.

Adam hep kendisiyle övünüyor.  

* Tabiat olayları ile ilgili dönüşlü fiillerde "yapma" anlamı yerine "kendi kendine olma" anlamı vardır.

Karlar tepelere doğru çekildi.

Sıcaklardan dolayı gölün suyu çekildi.

Öğleye doğru hava açıldı.

Havalar ısınınca buzlar çözüldü. 

* Bazı fiillerin edilgen şekilleriyle dönüşlü şekilleri farklı ekle yapılır:

Sevmek > sevinmek  > sevilmek

Dövmek   > dövünmek> dövülmek

Giymek > giyinmek  > giyilmek

Görmek   > görünmek> görülmek 

* İsme getirilen "-lEn" ekiyle fiile getirilen "-İş" ve "-lEş" eki de  dönüşlülük anlamı katabilir:

O gün pek içlendim.

Trafik polisini görünce adam tutuştu.

Birazdan sakinleşir. 

Not: Edilgen fiille dönüşlü fiil karıştırılabilir:

Özgür konferansta oldukça sıkıldı. >  dönüşlü

Sabaha kadar kurşun sıkıldı. >  edilgen 

d. İşteş Fiil

-Fiilde bildirilen işin birden fazla kişi tarafından yapıldığını; işi beraber ya da karşılıklı yaptıklarını bildiren fiillerdir. 
"-°ş" ekiyle yapılır. 

Dövüşmek, uçuşmak, gülüşmek, görüşmek... 

* Ya "birlikte" ya da "karşılıklı" anlamı katar. 

Kuşlar uçuştu birlikte

Çocuklar gülüştü.   birlikte

Öğrenciler kaçıştı.   birlikte 

Arada bir yazışırız. karşılıklı

Onunla Ankara'da tanıştık.   karşılıklı 

* Bazı filler "ş" sesini yapılarında barındırır ve işteşlik ifade ederler. Bunlara anlamca işteş fiiller de denebilir. 
Yarışmak, savaşmak, üleşmek, güreşmek, barışmak, konuşmak... 

* Bazı işteş fiiller bir durumdan başka bir duruma geçmeyi ifade ederler. Bunlarda işteşlik anlamı zayıftır.

Buharlaşmak, güzelleşmek, ağırlaşmak, sertleşmek, sakinleşmek...

Durum, gün geçtikçe kötüleşiyor.

Hasta, biraz daha iyileşti.

Güneşte fazla kaldığından iyice esmerleşti.

Rengi giderek koyulaşıyor. 

Not: Yapısında "ş" sesi bulunduran bütün fiiller işteş değildir. Bunlara dönüşlü de denebilir.

Dostluğumuz günden güne gelişiyordu.

Sonunda öfkesi yatıştı.

Daracık bir yere sıkıştı.

Boyunda büyük işlere girişti.

Fırtınadan sonra deniz yatıştı.

Otobüs kalkmak üzereyken yetişti.

Evinden uzakta kalmaya alıştı. 

* Bazı fiiller "-lE-ş" şeklinde iki ek alarak, bazıları da "-lEş" şeklinde tek ekle işteş yapılırlar.

Kucak-la-ş-,    selâm-la-ş-;

Toka-laş, bayram-laş... 

*Çoğu nesne alamaz; ama bazı işteş fiiller nesne alabilirler. 

Kazandıkları parayı paylaştılar. 

2. NESNELERİNE GÖRE FİİL (EYLEM) ÇATILARI

Fiillerin nesne alıp almadıkları, alıyorlarsa hangi özellikleri taşıdığı göz önünde tutulur. 

a. Geçişli Fiil

Özellikleri:

Belirtili ya da belirtisiz nesne alabilen fiillerdir.

Bu fiillere "ne?, neyi?, kimi?" soruları sorulduğunda belirtili ya da belirtisiz nesne bulunur.

İş, kılış fiilleri geçişlidir. 

Örnekler:

Titizlikle elindeki yazıları inceliyordu.

Son gelişinde Ankara'yı da dolaşmıştı. 

*Cümlede nesne kullanılmamış olsa da bu fiiller geçişlidir.

Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz. 

b. Geçişsiz Fiil

Nesne alamayan fiillerdir.

Oluş ve durum fiilleri geçişsizdir.

Yükleme nesneyi bulmak için sorulan "ne?, neyi?, kimi?" sorularının cevabı yoktur. 

Örnekler:

Kar yağdı, tren durdu, ben uyudum, kartallar uçtu, dışarıda kaldı, o da yoruldu... 

Not: Bazı fiiller hem geçişli hem geçişsiz olarak kullanılabilirler: Gezmek, dolaşmak, geçmek, sürmek, çalmak,  

c. Oldurgan Fiil

Geçişsiz bir fiile "-dİr, -t, -r" eklerinden biri getirilerek fiil geçişli yapılırsa buna oldurgan fiil denir. 

Yatmak > yatırmak

Ötmek  > öttürmek

Uyumak > uyutmak

Gezmek > gezdirmek.

Kaçmak > kaçırmak 

d. Ettirgen Fiil

Geçişli olduğu hâlde "-dİr, -t, -r" ekleriyle tekrar geçişli yapılan fillerdir. Geçişlilik dereceleri artırılmıştır.

Fiili bir başkasına yaptırma söz konusudur.

Oldurgan fiiller ettirgen hâle getirilebilir. 

Örnekler:

Gazete aldı > aldırdı > aldırttı

Elbiseyi yıkadı  > yıkattı > yıkattırdı

İçmek > içirmek  > içirtmek

Durdurmak  > durdurtmak

Uçmak > uçurmak >   uçurtmak   >  uçurtturmak 

Sonuç: Bütün fiiller çatı bakımından öznesine ve nesnesine göre ayrı ayrı iki özelliğe sahiptir:

* Çocuk koşarak yolun diğer tarafına geçti.
    Öznesine göre: etken; nesnesine göre: geçişsiz 

* Alış veriş listesini evde unuttum.
    Öznesine göre: etken; nesnesine göre: geçişli

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

DEYİMLER VE ANLAMLARI

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yorumlar (0)